Pohled na Prahu - Sputnik Česká republika
Česko
Nejnovější zprávy a události z domova

Anatomie lži. Co zamlčeli Babiš a Koranteng

Rozhovor Andreje Babiše s moderátorem TV NOVA Reyem Korantengem z 18. 11. 2018 lze najít i na YouTube (1). Babiš poskytl mimořádné interview, jelikož se schyluje k vládní krizi a jelikož se stal terčem štvavé kampaně. Co prozrazuje řeč těla?

Úmysl či názory člověka prozrazují i jeho gesta. Co by na gesta Babiše a Korantenga řekli přední světoví experti, kteří svá pozorování shrnuli do proslulých knih o tzv. „body talk"? Předesíláme, že podle Jozefa Štefanoviče (Psychologie, Praha 1976) „Nelze vždy z vnějšího výrazu přímo usuzovat na určité city." Následující analýzu je tedy nutno brát s určitou rezervou.

Po inkriminovaném rozhovoru se snesla celá sprška reagujících článků. Je těžké nyní oslovovat další komentátory, protože česká společnost je na toto konto zmítána protichůdnými emocemi (spíše než podloženými názory). Sputnik se proto rozhodl vyzbrojit se dvěma klasickými knihami o lidských gestech — tzv. řeči těla, viz odkaz na zdroje pod tímto článkem, abychom obecně přijímanou teorii o body talk aplikovali na několik málo nonverbálních projevů, jimiž premiér ČR a televizní moderátor doprovázeli dialog, který spolu 18. listopadu 2018 na Nově vedli.

Koranteng po celou dobu nepřiměřeně tlačil na premiéra Babiše. V jednu chvíli až prosebně spínal ruce jako při modlitbě, aby s jeho podezřeními vůči Babišovi Babiš sám už konečně souhlasil.

Premiér svou defenzivu však ustál, přitom se s ním téměř jednalo jako s „podřízeným", tedy alespoň soudě dle Korantengových gest, viz dále. Pokusili jsme se vyjít z teorií Allana Pease, Gerarda Nierenberga a Henryho Calera, abychom se pokusili vyčíst z posunků a držení těla premiéra a moderátora TV NOVA nějaký další smysl. Předně by všechny mohlo zajímat, zda byla gesta v korelaci s tím, co Koranteng a Babiš říkali. Pokus o zachycení smyslu z gest vychází z tohoto interview (stejně tak i předkládaná stopáž, resp. místa, kdy jsme video zastavovali).


(0:38) Rey Koranteng (moderátor) — ruce na stole často svírané v pěst: „Co vás napadlo, když jste viděl zaplněné Václavské náměstí [demonstrující proti vám]?" Andrej Babiš (premiér ČR) — ruce spočívají na stole, prsty obou rukou propleteny v centrální pozici, tzv. hands clenched together: „Demonstranti nemají pravdu […] Pravda musí nakonec zvítězit! (1:41)"

© Foto : YouTube / ČASODĚJ revueAnatomie lži. Co zamlčeli Babiš a Koranteng
Anatomie lži. Co zamlčeli Babiš a Koranteng - Sputnik Česká republika
Anatomie lži. Co zamlčeli Babiš a Koranteng


Allan Pease píše, že dle expertů na vyjednávání Gerarda Nierenberga a Henry Calera (autoři knihy Jak číst člověka jako knihu) jde o zklamání; má se jednat o snahu skrýt negativní přístup. Pokud však tato pozice rukou není před obličejem, nýbrž v pozici na stole — tento případ —, míra frustrace není tak velká. Tedy — premiér zaujal ihned na začátku obrannou taktiku.

Co na jazyku, to za oka mžením

V průběhu interview (celková stopáž 30:27) bylo patrno, že premiér častěji mrká. Mrkací tendence tu může mít fyziologické vysvětlení: nezapomínejme, že se rozhovor odehrává ve studiu, kde očím mohou vadit světla, proto větší frekvence mrkání. Pro lháře by spíše svědčil strnulý pohled, případně mrkání nepravidelné. Například Lucy Cockcroft 20. srpna 2008 pro The Telegraph napsala: „Liars blink less frequently than normal during the lie, and then speed up to around eight times faster than usual afterwards." (Lháři v průběhu lhaní mrkají méně často než obvykle, hned vzápětí se rozmrkají až 8x rychleji.) U Babiše nevidíme žádné civění nebo větší disproporci (asymetrii) v mrkání. Premiér by tedy měl mluvit (mrkat) pravdu.

„Myslím to upřímně, jsem na to expert! Nemá smysl vzdorovat!"

V rozhovoru je chvílemi zjevné, že Korantengovy ruce jsou v konstelaci, kterou Nierenberg a Calero popisují jako gesto prodávajícího — doslova „Koukněte [pane premiére!] myslím to upřímně, jsem expert"; dlaně jsou kousek od sebe, ruce před hrudníkem předsunuty dopředu. Toto gesto má navodit dojem odbornosti, jistoty, ofenzivní akce (odpor je marný). Dlužno říci, že Babiš občas také použije takovéto pozice rukou. Korantengovy dlaně se ale nevytáčejí přímo dlaněmi vzhůru, mezi prsty třímá navíc tužku a neusmívá se. Čili jsme svědky psychického „útoku". Dala by se zde propiska snad vnímat jako zástupný symbol zbraně? Mimochodem, o spisovatelích se přece říká, že „bojují" perem (moderátoři asi také).

Letem světem gesty Andreje Babiše a Reye Korantenga — překřížené nohy, hlava nakloněna atd. (1:43) Babišovy nohy překříženy. Hlava lehké vyosení (lehce doleva). Pronáší větu, že „pravda je na mé straně […] ve vaší reportáži zazněla řada polopravd (1:50)"

Držení premiérova těla svědčí znovu o defenzivě. Možná, že Babiš uvnitř není přesvědčen, že pravda opravdu zvítězí… Premiér se pokouší Korantengovi sdělit, že je terčem štvavé kampaně, že přináší divákům vysvětlení stran incidentu s tzv. Čapím hnízdem a pochybným únosem svého syna na Krym. Připomínáme, že kauza je o tom, že premiér nemá podnikat, nemá sahat po dotacích, nemá bránit synovi, aby případně svědčil proti svému otci (tedy Babišovi st.). Celý příběh je ovšem jakoby vystřižený z béčkového filmu, protože Andreji Babišovi se doposud nic zjevně neprokázalo. Babiš sám v rozhovoru zdůraznil, že má „čistý stůl". Pokud v ČR existuje presumpce neviny, novináři by ji měli ctít. Ať spekuluje bulvár. Andrej Babiš však odpovídal dotazy na TV NOVA.

Vrtěti hlavou, šermování rukama — co na to psychomechanika? (2:30) Babiš — odmítavě vrtí hlavou: „Že jsem (podle novinářů) neviděl syna od svatby […] Nikdo se mě nezeptal […] je to lež"

Premiérovo vrtění hlavou je v dokonalé korelaci s tím, co říká (verbalizuje). Nesouhlasné vrtění (NE) je podpírání slov gesty — zde ve vzájemné korelaci. Nejspíše tedy slyšíme pravdu, již pronáší premiér. Babišova tendence naklonit hlavu doleva (the head tilt) podle psychmechanics.com může znamenat, že člověk nechápe svého partnera v dialogu (Babiš vnitřně nerozumí, o co pořád Korantengovi jde). Babiš tak dává najevo, že neví, proč Koranteng tak sveřepě odmítá Babišovi argumenty. (Babiš později odkazuje na nahrávky a fotky, Korantenga to nezajímá, pozn. Jako by měl TV moderátor dojem, že audiovizuální svědectví je neprůkazné!?)

Babišova brada se často nachází „pod osou" (přibližuje se jakoby k hrudní kosti), což dle psychomechanic.com indikuje to, že člověk prožívá „smutek", „plachost" — zkrátka prožívá nutnost se bránit.

(2:56) Babiš „Celá ta záležitost začíná v roce 2015" — povytáhne ramena. Premiér tu připomíná, že jeho syn trpí schizofrenií. Připomíná, že první atak choroby se vyskytl v roce 2015. Člověk se schizofrenií má poruchu vědomí. Babiš později v rozhovoru argumentuje obecně tak, že nebylo vhodné, aby novináři manipulovali Babišem mladším, který má zkreslenou představu o realitě v důsledku psychické disociace (dle Babiše potvrzeno jak českými, tak švýcarskými psychiatry).

Odcitovaný článek na psychomechanics.com k povytahování ramen (raising shoulders): „Raising both the shoulders sharply and equally is a good indication that the person is telling the truth". (Povytáhnutí obou ramen rychle vzhůru je pozitivní známkou toho, že osoba hovoří pravdu.)

(4:32) Koranteng si dělá poznámky pravačkou, když Babiš popisuje, kdo odvezl Babiše ml. na Krym. Loket levé ruky drží na stole, dlaň v pozici nedočkavosti — jako by ho nezajímalo, co Babiš odpovídá. Dlaň směřuje dolů: symbol dominance, viz Alla Pease (dominant palm position).

© Foto : YouTube / ČASODĚJ revueAnatomie lži. Co zamlčeli Babiš a Koranteng
Anatomie lži. Co zamlčeli Babiš a Koranteng - Sputnik Česká republika
Anatomie lži. Co zamlčeli Babiš a Koranteng

Fakt, že se Andrej Babiš dostavil do studia TV NOVA bez kravaty, zas podporuje to, že by rád všem neformálně vyložil obsah celého nedorozumění v kauze. Babiš často v rozhovoru povytahoval obočí. Dalo by se to traktovat jako údiv, údiv nad tím, proč jeho argumenty stále nenalézají pochopení? Changingminds.com k zvedání obočí: „Raising the eyebrows asks for attention from others and can signal general emphasis." (Zvedání obočí je žádost o pozornost ze strany jiných, je to symbolem obecného důrazu [poslouchejte mě].) Babiš v průběhu rozhovoru i verbálně zdůraznil, že „nechápe" smysl takto vedeného rozhovoru.

Kdo nemáš čisté svědomí, sáhni si na nos! Aneb Korantengova posedlost špičkou vlastního nosu.

Saháni si na nos — symbol neupřímnosti. Allan Pease to vysvětluje tak, že když je člověk vystaven negativní emoci nebo lže, vykazuje tendenci si sáhnout na nos. Je to modifikace gesta zakrytí úst. Aby gesto nebylo tak „čitelné", akce nesměřuje k ústům, nýbrž k nosu. Obvykle se jedná o rychlý pohyb (krátké trvání). V případě moderátora TV NOVA jde o učebnicovou ukázku. Neupřímnosti?

(10:27) Koranteng si maká na nos (když Babiš řekne, že dívka jeho syna je Ukrajinka) Koranteng brzy kontruje větou, „já to nezpochybňuji". Přitom se chytne za nos…

(10:49) Koranteng se naklání dopředu, dlaně u sebe jako při modlitbě, mírnější varianta šéfovské stříšky, symbol šéfovské dominance. Říká: „Pane premiére, jste bohatý muž, máte prostředky […] svého syna můžete poslat kamkoli si (junior) vzpomene na této planetě." Uštěpačný komentátor by možná utrousil, není divu, že se Koranteng najednou k Babišovi „modlí". Každý by snad chtěl mít možnost navštívit jakýkoli kout naší planety…

Místo řešení opravu závažných problémů se v Česku hádají o příslovečný kozí chlup (de lana caprina)

Kdybychom totiž zestručnili postoj Babiše otce: Babiš st. si stěžuje v rozhovoru, že místo aby se Češi zajímali o to, jaký je Babiš premiér, jak úspěšné jsou jeho kroky v politice, snaží se vést bezdůvodnou antibabišovskou kampaň. Moderátor TV NOVA místo analýzy takovéhoto prohlášení, se raději snaží z Babiše st. dostat, zda to, že jeho syn hraje šachy, dělá ze syna dostatečně příčetný subjekt, aby mohl svědčit proti vlastnímu otci (Babišovi st.) v kauze. Pobyt Babišova syna na Krymu je dle moderátora Korantenga pro Česko ohrožením. Premiér na to řekl, že na Krymu je přece teplo a že jeho syn je nemocný, že potřebuje léčbu. Když vyzval moderátora, aby udal důvod, jak je Česká republika konkrétně ohrožena, moderátor nedokázal ze sebe vypravit slova.

(13:16) Babiš vysvětluje Korantengovi, co dělal jeho syn v Krivém Rogu (Кривой рог). Koranteng má překřížené ruce. Většinu času má i překřížené nohy. Nemůže pochopit, že si Babiš ml. našel na Krymu dívku, která má rodinu v Krivém Rogu (Ukrajina), kam za ní posléze odcestoval.

(14:01) Koranteng se mračí, krčí obočí, když Babiš řekl: „Česká policie věděla, kde se pohybuje (syn Babiše)." Babiš vybavuje Korantenga informací, že jeho syn není obviněný, že nic nespáchal, proto přece může cestovat, zvláště, pokud v jeho stavu na něj dohlíží osoba, jež je mu nápomocna…

Zda Babiš vlastní či nevlastní své firmy, zda je přepsal na své děti, zda má či nemá podnikat jako premiér (ministr), o tom jsme již na Sputniku psali, viz v článku Andrej Babiš: „Ztraceno v překladu" aneb o arbitrární povaze jazyka (sputniknews.com, 29. 6. 2018). Koranteng znovu otevírá otázku, na niž Babiš reaguje.

(18:17) Nyní Babiš spíná ruce jako k modlitbě: „Nic jsem [propánajána] nepřepisoval, ve farmě jsem nikdy nebyl majitel, vše proběhlo dle pravidel…"

22:15 Koranteng si zase sahá na nos „Máte pro to nějaké důkazy? Když si to tak logicky…(nedopoví)"

Dle premiéra je řeč o tom, zda novináři při zpovídání syna postupovali korektně. Babiš tvrdí, že se vloupali do domu. Koranteng zopakoval gesto dotknutí nosu. Podle principu repetice (tautologie symbolu), jeho tělo opakovaně vysílá signál o Korantengově neupřímnosti. Koranteng asi tuší, že infiltrace novinářů do domu není košer, ale musí hrát dle scénáře. Jako zaseklá deska firmy Odeon „si zase vede svou". Nabízí se spíše otázka, co Koranteng ví, co nemůže vypustit z úst, na co se nemůže Babiše zeptat, co nemá ve scénáři? Koranteng si sahá na nos při slově „logicky". Tím neguje veškerou svou „logiku", která předcházela poznámce i která za poznámkou následuje.

23:18 Koranteng si opětovně sahá na nos, když se snaží dokázat, že on sám se nechová jako bulvární paparazzi

Moderátor se dotýká spíše víčka oka (nebo prostoru pod ním — the eye rub); Allan Pease píše, že člověk tímto gestem deklaruje, že nechce vidět vlastní lež (v Korantengově případě nepřesnost?). Činí tak v reakci na Babiše, který chce vědět, proč novináři terorizují jeho (Babišovu) rodinu. Proč mu nadávají a plivou na něj, proč mu staví na Václaváku (symbolickou) šibenici, když nic neudělal? Babiš chce vědět, proč jej (dle vlastních slov) politici urážejí, ponižují, kritizují? Jako by to Koranteng dobře věděl (proto to omakávání vlastního nosu). Koranteng v rozhovoru řekl, že tu není nikoho obhájce [jen moderátor]. Bylo by tedy skutečně zajímavé zjistit, co všechno Koranteng věděl, ale na co se Babiše nesměl či z nějakého důvodu nedokázal zeptat. Na toto téma spekulují články, které se v reakci na dotyčné interview v médiích objevily. Ten náš si vzal na paškál gesta politika a gesta moderátora.

Zdroje:

Pease, Allan: BODY LANGUAGE — How to Read Others' Thoughts by Their Gestures

Nierenberg, Gerard; Calera Henry: How to Read a Person Like a Book

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce

Zprávy
0
Chcete-li se zapojit do diskuse,
přihlaste se nebo se zaregistrujte
loader
Chaty
Заголовок открываемого материала