Pohled na Prahu - Sputnik Česká republika
Česko
Nejnovější zprávy a události z domova

Schneider: Pražská neziskovka školící profesionální revolucionáře musí být v hledáčku BIS

Uznávaný bezpečnostní expert Jan Schneider pro Sputnik prohlásil, že Bezpečnostní informační služba, ale i Úřad pro zahraniční styky a informace a Vojenské zpravodajství, musejí ze zákona sledovat pražskou neziskovou organizaci Prague Civil Society Centre školící profesionální revolucionáře na území bývalého Sovětského svazu.

Sputnik dříve informoval o novinářích televizní společnosti RT, kteří pronikli na fórum CampCamp 2018 v Jerevanu sponzorované pražskou neziskovkou Prague Civil Society Centre. Jejím ředitelem je Šimon Pánek. Ten rovněž působí jako ředitel neziskové organizace Člověk v tísni. Školitelé na fóru učili účastníky používat mediální manipulace, vytvářet falešné zprávy a šířit lži, aby s jejich pomocí vyvolali občanské nepokoje za účelem svržení nepohodlných vlád a prezidentů. Účastníci fóra pocházeli ze zemí bývalého Sovětského svazu, včetně Ruska.

CampCamp 2018 v Jerevanu školící profesionální revolucionáře - Sputnik Česká republika
Svět
Pražská organizace školí a podporuje profesionální revolucionáře ve státech bývalého SSSR
Pražská nadace Prague Civil Society Centre je podle informací RT placená z rozpočtu Spojených států Amerických na základě zákona o čelení nepřátelům Ameriky — Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Ten přímo vyděluje peníze na „čelení ruskému vlivu".

Ve věci pražské neziskovky, která podle všeho působí jako týl pro vedení informační války proti Rusku a dalším zemím bývalého Sovětského svazu, Sputnik požádal o vyjádření uznávaného českého bezpečnostního experta Jana Schneidera. Podle jeho názoru Zákon o zpravodajských službách České republiky ukládá povinnost Bezpečnostní informační službě, Úřadu pro zahraniční styky a informace, ale i Vojenskému zpravodajství, zabývat se činností podobných organizací, jako je nadace Prague Civil Society Centre.

Působnost zpravodajských služeb vymezuje § 5 zákona č. 153/1994 Sb. Bezpečnostní informační služba (BIS) podle tohoto zákona zabezpečuje informace:

a) o záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky,
b) o zpravodajských službách cizí moci,
c) o činnostech ohrožujících státní a služební tajemství,
d) o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy České republiky,
e) týkající se organizovaného zločinu a terorismu.

Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) podle tohoto zákona zabezpečuje informace mající původ v zahraničí, důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů České republiky.

„Z toho lze vyvodit, že do působnosti BIS by taková činnost spadala v případě, že by bylo podezření, že je (třeba i jen částečně) výsledkem aktivit zpravodajské služby cizí moci. Takové podezření tu bezpochyby je, nicméně je otázka, zda má vedení BIS kuráž hodnou zpravodajských důstojníků," prohlásil Schneider na otázku, zdali je v kompetenci BIS sledovat organizaci Prague Civil Society Centre pracující na „export", když důsledky jejích aktivit, například kolapsy států, se mohou výrazně dotknout ekonomických, bezpečnostních a dalších zájmů České republiky. Příkladem může být zpřetrhání ekonomických vazeb, příchod běženců před válkou či migrační vlna způsobná kolapsem hospodářství daného státu.

Šéfredaktorka RT a Sputniku Margarita Simoňanová. Ilustrační foto - Sputnik Česká republika
Svět
„V USA by šli všichni do vězení“: Šéfka RT o pražské organizaci cvičící revolucionáře
„Nelze se ovšem vyhnout ani variantě, že na této aktivitě cizí zpravodajské moci sama BIS (nebo jiná naše zpravodajská služba) participuje," dodal bezpečnostní expert.

„Nicméně i v tomto případě, velmi paradoxně, by BIS měla v souladu se zněním zákona povinnost takovéto aktivity monitorovat, protože — jak se správně ptáte — důsledky takových aktivit by mohly ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy České republiky!" prohlásil Jan Schneider.

Podle názoru Schneidera by se o činnost pražské neziskovky měla zajímat i další česká zpravodajská služba — ÚZSI. To z toho důvodu, že původ informací, o které se jedná, leží za hranicemi České republiky. CampCamp 2018 sponzorovaný Prague Civil Society Centre totiž proběhl v arménském Jerevanu.

„Zcela nepochybně by měly být takovéto aktivity monitorovány i civilní rozvědkou ÚZSI, protože jde o informace mající původ v zahraničí, důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů České republiky!

Mluvčí prezidenta České republiky Jiří Ovčáček - Sputnik Česká republika
Česko
Hrad zareagoval na informace o pražské neziskovce školící profesionální revolucionáře
Z mého pohledu by se podobnými aktivitami mělo beze sporu zabývat po své linii i Vojenské zpravodajství, protože podněcování nepokojů v cizím státě by opravdu mohlo mít negativní vliv na bezpečnost republiky. Nota bene, kdyby se ještě přišlo na to (jako že se na to přišlo), že jsme ve vyvolávání těch nepokojů měli jakýsi podíl! A to nemluvím o katastrofickém scénáři, kdyby se zjistilo, že tyto aktivity probíhaly pod patronací nějaké naší státní organizace (zpravodajské služby)!" uzavřel bezpečnostní expert Jan Schneider.

Sputnik se ve věci aktivit pražské neziskovky Prague Civil Society Centre směřujících na výchovu profesionálních revolucionářů za hranicemi České republiky obrátil i na samotnou Bezpečnostní informační službu, která na žádost redakce nereagovala.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce

Zprávy
0
Chcete-li se zapojit do diskuse,
přihlaste se nebo se zaregistrujte
loader
Chaty
Заголовок открываемого материала