Registrace byla úspěšná!
Klikněte na odkaz v e-mailu zaslaném na adresu
Česko
České novinky: nejnovější zprávy a události z domova

„Já jako Čech jsem hrdý na to, že jsem Slovan.“ Merunka o údajném původu středoevropanů od Rusů

Sledujte nás na
Česká média upozornila na zásadní objev o původu obyvatelstva České republiky. Místní národ žil na území České republiky nepřetržitě od doby železné. Novým výzkumem se takto zpochybňuje legenda o Praotci Čechovi. Zazněl dokonce i titulek, že Češi nejsou původem z Ruska. Jsou závěry studie korektní, a jak média zneužívají vědu pro šíření vlastní politické agendy?

Sputnik s těmito dotazy oslovil doc. Ing. Vojtěcha Merunku, PhD., který přednáší softwarové inženýrství a informační management na České zemědělské univerzitě a na Českém vysokém učení technickém v Praze. Pan docent je předsedou Slovanské unie a spoluautorem i propagátorem používání uměle vytvořeného mezislovanského jazyka, kterému může většina Slovanů rozumět bez potřeby jeho studia.

Slované mohou být mnohem starší, než se dříve předpokládalo

Profesor Harvardu a MGU Anatolij Kljosov - Sputnik Česká republika
Názory
DNA genealogie díl 2.: Východní Němci jsou germanizovaní Slované
Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D, vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Jihočeské univerzity, ve svém rozhovoru pro portál info.cz zmiňuje řadu českých archeologických studií. Z těchto studií vyplývá, že české obyvatelstvo má kořeny už v období několik set let před Kristem, nikoliv z doby stěhování národů v pátém až šestém století.  S podobnými výsledky přišla i polská genealožka Anna Jurasová. Její výzkum svědčí o návaznosti biologického původu středoevropského obyvatelstva z doby železné a vrcholného středověku. Z toho údajně vyplývá, že Češi nemají slovanský původ.

Docent Vojtěch Merunka s genetickými výzkumy souhlasí, ale vysvětluje je jinak. Ještě cituje další výzkum ze Slovinska od profesora Antona Perdiha z Univerzity v Lublani. Dané výzkumy sice říkají, že obyvatelstvo střední Evropy zůstalo převážně stejné za poslední čtyři tisíce let, ale je to potvrzení autochtonní teorie vzniku Slovanů, kteří jsou považováni za původní obyvatelstvo ve střední a východní Evropě.

Slované podle Merunky mohli vzniknout z původního místního obyvatelstva. „Já zastávám názor, že Slované na širokém území střední a východní Evropy postupně vznikali z místních evropských předků. Je to možné, protože když jdeme dál do minulosti, tak jsou si všechny indoevropské jazyky víc a víc podobné a naše slovanské jazyky si velmi dobře zachovaly původní indoevropský základ,“ řekl Merunka.

Dalším argumentem docenta Merunky o tom, že Slované byli původním obyvatelstvem a nekolonizovali naše země odjinud, jsou drsné přírodní podmínky mimo území střední Evropy. „Dobře to vysvětluje záhadu, jak bychom se mohli ve zhoršených klimatických podmínkách, které daly do pohybu asijské Huny od střední Asie až do západní Evropy, tak najednou rozmnožit v nějaké územně ohraničené slovanské pravlasti někde v běloruských lesích nebo možná až za Uralem tak, že jsme následně obsadili polovinu již před tím obydlené plochy Evropy,“ vysvětlil předseda Slovanské unie.

Nedostatek genetického materiálu a zneužívání výzkumu pro politiku

Цветущее дерево в Воронцовском парке в Алупке - Sputnik Česká republika
Slovensko
Jak stromy ovlivňovaly životy Slovanů? Etnoložka odhalila tajemství předků
Hlavním problémem pro vědecký výzkum je podle docenta Merunky nedostatek relevantního genetického materiálu. Je to dáno především pohřebními zvyklostmi předkřesťanské doby a absencí vlastních států u některých slovanských národů. „Naši předkové totiž před křesťanstvím svoje mrtvé nepohřbívali do země, ale spalovali, takže genetického materiálu máme hodně málo. Kromě toho v 19. století, kdy vznikala moderní archeologie, tak všichni Slované mimo Rusko neměli svoje vlastní státy, takže neměli tolik možností bádat nad vykopávkami,“ řekl Merunka a pokračoval, že příkladem mohou být vykopávky v Německu.

„Pokud se například na území Německa něco objevilo, tak to bylo automaticky označeno jako starogermánské, a tímto způsobem začali být Slované považováni za cizí etnikum bez vlastní historie, které se do Evropy nastěhovalo údajně až na začátku středověku odněkud z neznámého východu,“ podotknul Merunka a připomněl, že slovanská archeologie a historiografie se začaly odborně dělat až ve 20. století. Podle Merunky problém slovanské etnogeneze není dodnes uspokojivě vyřešen.

Merunka se také vyjádřil k otázce zneužívání výsledků vědeckého výzkumu pro potřeby soudobé politiky: „Je velké neštěstí, když se minulost vykládá a hodnotí podle politických potřeb různých nacionalismů 19. století, ideologií 20. století, anebo propagandy dnešní doby. Například podle komunistického výkladu dějin byli Slované a Germáni odjakživa nesmiřitelní nepřátelé jako za 2. světové války, ale ve skutečnosti to je složitější. Germánští Varjagové například založili Kyjevskou Rus a potom se poslovanštili.“

Také však připomněl i opačné příklady, kdy se během středověku různé slovanské kmeny pogermánštily. Podle Merunky mnoho obyvatel dnešního Rakouska nebo Německa východně od řeky Labe má slovanský původ.

K odkazu o ruském původu Čechů Merunka řekl, že se pravděpodobně jedná o nepovedený vtip a zneužití výzkumu k politickým účelům. „Našel jsem ten článek na internetu na několika místech a mám podezření, že to je nepovedený aprílový žert, který vzhledem k politickému obsahu v závěrech svého sdělení je stále šířen po internetu lidmi, kteří takto skutečně smýšlejí a obsahu věří,“ prohlásil.

Obydlí východních Slovanů, Sergej Ivanov - Sputnik Česká republika
Svět
Tři hlavní mýty o Slovanech
Neméně matoucí byl název článku v deníku Krajské noviny, který citoval rozhovor pana docenta Beneše: „Na Praotci Čechovi není ani zrnko pravdy. Nejsme původem z Ruska.“ Podle pana docenta Beneše Praotec Čech je jen mýtus, jehož hlavním účelem je poukazovat na myšlenku příbuznosti s ruskou velmocí v časech, kdy Češi byli utlačovaní germánskou rozpínavostí. Nicméně jeho slova protiřečí obsahu staré legendy o Praotci Čechovi, ve které tři bratři a zakladatelé budoucích evropských národností pocházeli z Chorvatska a dále vycestovali na jiná evropská území. Žádná verze této legendy totiž nezmiňuje směr jejich cesty z území Ruska do Evropy.

Malá skupina přestěhovalců, která ovládla kontinent?

Docent Beneš v rozhovoru pro info.cz připouští, že na české území mohly přicházet z východu malé skupiny bojovníků, které časem získaly dominantní roli, včetně převzetí jazyků a zvyků. Merunka s názorem pana docenta Beneše nesouhlasí a tvrdí, že podobný scénář by mohl probíhat pouze v pravěku ve starší době kamenné, nikoliv v době železné ani později v civilizované antice a středověku: „Nikde v Evropě posledních tří tisíc let není v kronikách ani legendách důkaz, že by odněkud přijela družina cizích bojovníků, a dokonce slovanských, která by pozabíjela místní muže a vzala si místní ženy,“ podotknul Merunka.

Podle Merunky také mohlo docházet k míchání příchozího obyvatelstva s domácím, ale jinak: „Tehdejší hustota osídlení totiž byla mnohem nižší než v současnosti, takže noví přicházeli a staří mohli zůstat. Stalo se to například v Panonii, kterou na přelomu 9. a 10. století obsadilo několik desítek tisíc maďarských jezdců. Potom ze spojení původního slovanského obyvatelstva a nově příchozích cizinců vznikl dnešní maďarský národ. Zde by měl pan docent Beneš pravdu a potvrzují to právě i ty kroniky a legendy. Z dávnějších evropských dějin známe také například roztomilou římskou legendu o únosu Sabinek v 9. století před Kristem.“

Mimo jiné pan docent Beneš ve svém rozhovoru používá termín „dominantní elity cizího původu“ podle amerického archeologa Colina Renfrewa, které měly údajně převychovat původní neslovanské domácí obyvatelstvo na slovanské. Podle Merunky by měly tyto údajné historické reálie  zanechat stopu v kronikách a legendách, jak se například doopravdy dělo v Americe po příchodu Evropanů nebo v Indii po příchodu Árijců.

Demonstrace na Václavském náměstí v Praze v roce 1989 - Sputnik Česká republika
Česko
Česká mládež nezná dějiny. Rozsah je děsivý
Merunka také připustil, že Slované by mohli pocházet od zmizelých národů, kterými jsou zejména Thrákové a Skythové. „Kam se okolo roku 400 po Kristu ztratily desítky milionů Thráků a dalších starověkých evropských národů jako Venetové, Sarmaté, Dákové a Skythové? Tehdejší historikové psali, že Thrákové jsou po Řecích a Indech nejpočetnější národ na světě, ale žádné masové hroby se nikde nenašly a kroniky a legendy o jejich zmizení také mlčí. Ale zakrátko po záhadném zmizení Thráků a dalších početných starověkých národů se na polovině Evropy najednou stejně záhadně objevili předtím neznámí Slované, kteří se údajně měli někde v malé ohraničené pravlasti namnožit a odtamtud napochodovat do celé Evropy?“

Praotec Čech a slovanství v dnešní době

Předseda Slovanské unie docent Vojtěch Merunka mimo jiné poukázal na značnou podobnost legendy o Praotci Čechovi s legendou o založení Kyjeva. V obou případech se jedná o tři bratry a jejich sestru. „Byli tři bratři Kyj, Šček a Choryv a jejich sestra Lebeď. Naše legendy nejsou pohádky, ale zakládají se na skutečných příbězích, takže mohou potvrzovat názor, že původ Slovanů je zde v Evropě,“ řekl Merunka.

Merunka podrobně přiblížil příběh Praotce Čecha, který je souborem legend ze dvou dalších evropských zemí. „Podobná legenda je známá také v Chorvatsku a v Polsku. Lze je spojit dohromady asi takto: V severním Chorvatsku v okolí dnešního města Krapina žili tři bratři urozeného původu: Čech, Lech a Mech a měli sestru Vilinu. Sestra se zamilovala do místního římského správce, bratři správce zabili a potom museli utéci na sever mimo hranice Římské říše. Na severu na místě dnešního města Gnězdno zůstal Lech a založil Polsko. Bratr Čech odtamtud šel na západ do Čech a na hoře Říp založil Česko. Třetí bratr Mech (nebo také Rus, anebo podle jiné verze byl Rus synem Mecha) šel na východ a založil starou Rus,“ vysvětlil Merunka.

Mise svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu podle předsedy Slovanské unie měla rozhodující vliv na slovanskou křesťanskou kulturu. Uměle vytvořený literární jazyk, dodnes užívaný jako církevně-slovanský, podle slov pana docenta Merunky mohl tehdejší množinu různých ale jazykově podobných evropských etnik natolik oslovit, že tímto kulturním způsobem vzniklo naše společné slovanské cítění a vědomí slovanské vzájemnosti. „Právě vlivem slovanské křesťanské kultury od Cyrila a Metoděje se staří Bulhaři poslovanštili a s přijetím cyrilometodějského křesťanství se také poslovanštili Varjagové v Kyjevě; z Ingvara se stal Igor a z Helgy se stala Olga,“ připomněl Merunka.

Festival „Jsem ruský rolník - Sputnik Česká republika
Svět
10 důkazů toho, že od doby Středověku se Slované nezměnili
„Já jako Čech jsem hrdý na to, že jsem Slovan, právě díky tomu odkazu našich svatých apoštolům rovných Soluňských bratrů. Díky jejich misi se domluvím slovanským jazykem všude mezi Prahou a Vladivostokem a jsem rád, že Slované, kteří tvoří velkou část evropské populace, významně přispěli vědou, technikou a uměním do naší společné moderní civilizace, která dala pokrok celému lidstvu,“ podotkl docent Vojtěch Merunka na závěr.

*Slovanská unie je nejstarším dnes aktivním slovanským spolkem v ČR. Unie byla založena v roce 1992 a svoji tradici odvozuje od prvního Slovanského sjezdu v roce 1848 v Praze. Spolek je mezinárodně registrován u evropské výkonné agentury EACEA Evropské unie pod kódem PIC 923564549 a je kontaktní osobou pro ČR u mezinárodní nadace Fórum slovanských kultur se sídlem v Lublani, úzce spolupracující s organizacemi UNESCO a ICOM. Slovanská unie rozvíjí spolupráci slovanských národů a slovanskou vzájemnost v různých oblastech nevládní a nepolitické činnosti, zejména na poli kulturním, vědeckém a ekologickém a vydává mezinárodní recenzovaný časopis Slovjani.info v mezislovanském jazyku.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce

Zprávy
0
Nejdříve novéNejdříve staré
loader
Chcete-li se zapojit do diskuse,
přihlaste se nebo se zaregistrujte
loader
Chaty
Заголовок открываемого материала