Registrace byla úspěšná!
Klikněte na odkaz v e-mailu zaslaném na adresu
Мужчина работает с планшетом на компьютере - Sputnik Česká republika
Názory
Komentáře k událostem, rozhovory s osobnostmi

Drancování Sibiře. Tomáš Krystlík promluvil o neblahém podnikání československých legií v Rusku

© Foto : Public domain Českoslovenští legionáři v Ufě. Červenec 1918
Českoslovenští legionáři v Ufě. Červenec 1918 - Sputnik Česká republika
Sledujte nás na
Desítky firem a závody s tisíci pracovníky. Co všechno víme o působení československých legií v ruské Sibiři a jaký přínos pro Čechy ve skutečnosti znamenalo? O vytvoření legendy o hrdinných legionářích jsme mluvili s česko-německým spisovatelem a žurnalistou Tomášem Krystlíkem.

Doc. Lozoviuk (ZČU) měl v Ruském středisku vědy a kultury v Praze přednášku o tom, že během 2. světové války skupina německých expertů, provázená akademiky z pražské univerzity, došla k závěru, že Češi si jsou kulturně a příbuzensky s Němci blízcí. Proč tedy Čechoslováci během 1. světové války přebíhali k Rusům?

Tomáš Krystlík: Zodpovězme nejdřív otázku příbuznosti s Němci. Genetické výzkumy posledních desetiletí se týkají jen mužů, neboť jsou dány chromozomem Y, který je děděn z otce na syna. Mateřské rodové linie rozlišovací znaky příslušných haploskupin nemohou ovlivnit.

ČT (Reportéři ČT, 3.6.2019) i Euro.cz (Týdeník Euro, Přemysl dooral...,18. 11. 2018) přinesly informace o genetickém původu českých knížat.
Drancování Sibiře. Tomáš Krystlík promluvil o neblahém podnikání československých legií v Rusku - Sputnik Česká republika
ČT (Reportéři ČT, 3.6.2019) i Euro.cz (Týdeník Euro, Přemysl dooral...,18. 11. 2018) přinesly informace o genetickém původu českých knížat.

Germánská haploskupina R1b je rozšířena převážně v západní Evropě. V českém prostředí se nazývá germánsko-keltská, protože na začátku letopočtu žili v českých zemích Germáni, kteří s původním keltským obyvatelstvem splynuli. Němečtí muži ale mají germánskou haploskupinu R1b jen ze 44,5 % (jiné zdroje udávají 43 %), což vynikne ve srovnání s Francouzi, kde 58,5 % francouzských mužů má gen R1b, a s 69 % mužů španělských. Francouzi a Španělé jsou tedy z větší části romanizovaní Germáni. V severní a západní Anglii, ve Walesu, v Irsku tvoří mužiGermáni až 90% většinu.

V populaci ČR není žádná výrazně převládající genetická skupina zastoupena, slovanské prapředky, haploskupinu R1a, má 33,8 % mužů (jiný zdroj: 36,8 %), přičemž přibližně srovnatelně početnou skupinu 23,6 % tvoří muži (podle jiných zdrojů 25,6 nebo 28 % nebo 35,6 %) s genem R1b, tzv. germánským (germánsko-keltským). Rozdílné výsledky jsou zřejmě dány výběrem vzorku z obyvatelstva ke genetické analýze. Zbytek české populace má původ ve Skandinávii, Středomoří, ale také třeba i v Mezopotámii. Vysoký podíl haploskupiny R1b nám říká, že Slované po příchodu do českých zemí původní germánské obyvatelstvo nevytlačili a nenahradili, nýbrž s ním splynuli, a vylučuje hypotézu o příchodu mírumilovných slovanských zemědělských kmenů odněkud z východu nebo z jihovýchodu. Došlo jen k výměně elit a původní obyvatelstvo budoucího království Regnum Bohemiæ bylo poslovanštěno skupinkami přišedších slovanských bojovníků. Pro srovnání: germánskou haploskupinu R1b má jen 16,4 % polských mužů a 13,3 % Maďarů.

© Screenshot: KOLEKTIFČesko-německý spisovatel a žurnalista Tomáš Krystlík
Drancování Sibiře. Tomáš Krystlík promluvil o neblahém podnikání československých legií v Rusku - Sputnik Česká republika
Česko-německý spisovatel a žurnalista Tomáš Krystlík

Rod Přemyslovců si zcela vymyslel a nazval jej Přemyslovci František Palacký v 19. století, Přemyslovci se takto sami nenazývali, ani ve své době nazýváni nebyli. Podle Palackého a pozdějších českých historiků byli Přemyslovci národnostně, tj. jazykově, českou (slovanskou) panovnickou dynastií, ale z ostatků syna Bořivoje I., knížete Spytihněva I. se zjistilo, že měl germánskou haploskupinu R1b, tedy že byl Germán. Buď se matka Spytihněva spustila s nějakým Němcem, nebo všechna předchozí přemyslovská knížata před Spytihněvem do jednoho byla Germány-Němci. To natolik otřáslo českými historiky, že se od té doby nepokusili prokázat genetický původ žádného z dalších panovníků. Přemyslovský rod panovníků od Spytihněva I. až po jejich vymření je tedy 100 % německý, chcete-li germánský, ledaže by nějaká z jejich manželek podvrhla syna se Slovanem jako kukačka. Všichni čeští dějepisci též dobře vědí – i bez genetických zkoušek, ale nezmiňují se o tom – že ani jeden z dalších panovníků Regnum Bohemiæ po Přemyslovcích neměl většinu české krve, všichni byli cizinci nebo z větší části Nečeši – jedinou výjimkou byl Jiří z Poděbrad.

Genetická příbuznost s Germány (Němci) neměla na přebíhání Čechů k Rusům za 1. světové války vůbec žádný vliv. Přebíhání zavinil panslavismus, což je pohádková, zcela smyšlená představa o mohutné slovanské říši všech slovanských národů pod vládou ruského cara. Potíž byla v tom, že kromě Čechů, Srbů a přirozeně i Rusů se žádný slovanský národ touto představou neopájel. Češi jako nejzápadnější Slované začali v 19. století nelibě vnímat převahu Němců ve středoevropském prostoru a národní buditelé přišli na nápad, že sloučením všech Slovanů do jedné říše by se mohlo Němcům snadněji čelit. Ten vtiskli prostému lidu ve formě poetické představy mohutného ruského slovanského dubiska na východě, o které se budou moci opřít, až bude českému národu nejhůře. Srbové vycházeli z něčeho jiného – byli s Rusy spřízněni stejným pravoslavným vyznáním. Vlivem oné panslavistické pohádky a Palackého lživé tezi o agresivních Germánech ohrožujících Slovany pak Češi coby rakouští vojáci přebíhali na frontě k ruským jednotkám.

Seriál o antropologickém bádání nad ostatky Přemyslovců, Denní Telegraf, listopad 1993.
Drancování Sibiře. Tomáš Krystlík promluvil o neblahém podnikání československých legií v Rusku - Sputnik Česká republika
Seriál o antropologickém bádání nad ostatky Přemyslovců, Denní Telegraf, listopad 1993.

V sovětské historiografii se na československé legionáře pohlíží jako na činitel, který měl podíl na vzniku občanské války v Rusku. Nakolik se vměšovali do vnitřních záležitostí Ruska?

Masaryk jakékoli vměšování do vnitroruských poměrů Československému vojsku na Rusi (legiím) zakázal, jako radikální socialista ruské bolševiky podporoval, nazýval je spolurevolucionáři a takže často byl mimo Rusko považován přímo za ministra bolševické ruské vlády!

Českoslovenští vojáci (r. 1919). - Sputnik Česká republika
Česko
Autor knihy o československých legiích promluvil o tom, co Američany spojuje s Čechy
S Trockým byl dohodnut přesun legií na francouzskou frontu přes Vladivostok. Na Trockého rozkaz se pak pokusily bolševické jednotky československé legie na několik místech odzbrojit a legie se pochopitelně bránily. Pak si občas vynucovaly průjezd vlakem se zbraní v ruce. Horší to bylo s tzv. zaopatřovacími výpady. Legionáři měli rozkaz zabavit a odvézt vše potřebné pro republiku. Takže vyráželi i několik desítek kilometrů od Transsibiřské magistrály například pro domácí šicí stroje. Chodili od domu k domu, ptali se po šicích strojích. Kdo ho zapřel a oni ho u něj doma nalezli, byl jimi zastřelen. Nelze to však věrohodně dokázat, protože čeští dějepisci o tom mlčí a ruské prameny jsou zcela nespolehlivé.

Konstantin Sacharov, bělogvardějský generál v německém exilu, popisuje incident v Chabarovsku, kde pod záštitou Červeného kříže vyhrával orchestr složený z českých Němců. Když se na otázku: „Kdo se chce stát Čechem?“ nikdo nepřihlásil, tak je českoslovenští legionáři přes protesty přítomných zástupců Červeného kříže postříleli a dobili bajonety. Sacharov také zmiňuje zprávu zástupců švýcarského Červeného kříže o zabití 18 maďarských zajatců v zajateckém táboře Vojennyj Gorodok československými legionáři a cituje svědectví zástupce švédského Červeného kříže, že Češi zacházeli s německými válečnými zajatci úděsným způsobem porušujícím veškeré mezinárodní konvence.

Proč se v ČR uděluje taková pozornost prioritně legionářům? Představovali 10 % všech československých rekrutů. Ostatní vojáci, kteří nepřeběhli, rovněž byli (třeba statečnými) vojáky, navíc nezradili přísahu, nepřeběhli k Rusům. Ještě na začátku roku 1918 u nás nebyly takové nálady, že by bylo jasné, že vznikne ČSR.

Protože Češi nemají žádnou slavnou minulost. Tedy mají, ale pod Rakouskem, například v bitvě národů proti Napoleonovi u Lipska v osobě knížete Schwarzenberga nebo později v osobě maršála Radeckého. To se ale nehodilo, neb Rakousko bylo „žalářem národů“, což je další český výmysl, takže glorifikovali husity a z dnešního hlediska masového vraha Jana Žižku, kteří svým počínáním vrhli střední Evropu kulturně o dvě staletí zpět. A v roce 1918 si Češi přece nemohli přiznat, že republiku získali pouze propagandou, intrikami a lžemi Masaryka a Beneše, tak si museli vymyslet slavné bojovníky – legionáře, kteří tvořili čtyři promile spojeneckých vojsk a neměli tudíž žádný vojenský význam.

Existuje legenda o tom, že legionáři se zmocnili carského zlatého pokladu. Další stopa pokladu mizí. Kde končí mýtus a kde je díl pravdy? Legionáři dle zjištění novináře a spisovatele Stanislava Motla pro ČT dovezli sice z působení na Sibiři velké bohatství, asi 32 milionů dolarů ve zlatě, jednalo se ale údajně především o výnosy z „podnikání“. Legionáři v centrálním Rusku měli vlastnit i řadu dolů. Je možné, aby vojáci během války podnikali? Dá se k tomu něco říct?

To není legenda, nýbrž pravda. Legionáři se carského pokladu v Kazani, kde byla uložena větší část ruského imperiálního pokladu, proti rozkazu svých českých velitelů zakazujícího jim postup do Kazaně zmocnili, nicméně jej pak odevzdali ruské vládě v Samaře (otázkou je, jak velkou část), pak ho od Kolčaka převzali, aby ho odevzdali u Irkutsku revolučnímu komitétu výměnou za odjezd do Vladivostoku. Mezitím se z něj od Samary po Irkutsk ztrácelo zlato, ba i celé vagony. Něco z pokladu použil Kolčak coby zálohu japonským a americkým bankám na dodávky výzbroje a výstroje pro svou armádu, něco Češi odcizili pro stát nebo zcela soukromě rozkradli. Z 80 až 120 vagonů v Samaře jich Češi odevzdali za Irkutskem 18. A bez kontroly obsahu.

Zánik Ďatlovovy výpravy  - Sputnik Česká republika
Svět
Vědci vysvětlili záhadnou smrt Ďatlovovy skupiny
K podnikání Čechů na Sibiři. Pro představu, co si všechno československé legie musely samy pro sebe zajistit, aby mohly fungovat, poslouží výčet jimi zorganizovaných dílen a provozů ještě na povolžské frontě: v Omsku pro ně pracovaly dílny krejčovská, obuvnická, zámečnická, továrna na makarony a továrna na vazelínu a mazání zbraní, v Petropavlovsku to byla dílna obuvnická a mýdlárna, v Kurganu zřídily legie pivovar s výstavem 3600 věder piva týdně, v Novonikolajevsku byla v provozu chemická laboratoř a zámečnická dílna, na vícero místech byly zřízeny sýrárny a tři mlýny. Paralelně s tím zprostředkovávali Češi též ve sporech dělnictva s vedením uralských podniků, zřizovaly se obchodní a živnostenské komory, např. Rusko-československá obchodně průmyslová komora v Omsku a v Jekatěrinburgu.

Železnice byly v Rusku v problematickém stavu a fungující železniční doprava byla pro legie nutností. V druhé polovině července 1918 bylo rozkazem zřízeno Technické oddělení československého vojska (TECHOD) s devíti odbory: strojním, stavebním, báňským, chemickým železničním, obchodně statistickým, sociálním a hospodářským a politicko-hospodářským. Podle rozkazu se mělo starat o pravidelnou výrobu v ruských podnicích, družstvech a dalších organizacích vedoucích k logistické podpoře československého vojska a obnovování železniční dopravy. TECHOD ovládal na Sibiři 95 velkých firem a 150 závodů majících dohromady 30 000 lidí. Čeští odborníci z řad legionářů zaváděli do ruských podniků nové výrobní postupy a budovali odvětví, která v oblasti dosud nebyla zastoupena, například výrobu nafty, benzínu, skla, léčiv, různých chemikálií, válcování trubek, dřevěného uhlí, dehtu, dřevného lihu, kyseliny octové, Češi zahájili i těžení rašeliny.

Kde se vzal termín legionáři? V Rusku si takto původně říkali dobrovolci. Bojovali na straně bílých, ale přitom vydali bílého generála Kolčaka, který se projevil diktátorsky, legionáři vyznávali demokratické principy… Proč tedy vydali Kolčaka, posloužil ideologický rozpor jako záminka? Komu tímto legionáři vlastně prospěli více? Rudým či bílým? Čili: lze stručně shrnout roli, význam a přínos československých legionářů?

Abych se přiznal, nevím, odkud se vzal název legionáři. Inspirace slavnými římskými legiemi? V Rusku usedlí Češi (cca 100 tisíc, podle jiného zdroje jen 60 tisíc) vytvořili prapor s názvem Družina (později přejmenovaný na Československý střelecký pluk) o 1 200 vojácích (podle jiných zdrojů jich bylo jen 800), k čemuž museli být poddanými cara, tj. mít ruskou státní příslušnost. Kromě výjimek jim veleli ruští důstojníci a poddůstojníci, byl to útvar ruské armády. V roce 1915 již stačilo, aby si o poddanství cara jen zažádali, což ale bez výjimky znamenalo předem přijmout pravoslaví. V roce 1917 začal nábor mezi rakouskými zajatci. Z přibližně 250 000 českých a slovenských válečných zajatců v Rusku souhlasilo se vstupem do legií pouze 21 760 zajatců, tedy necelých devět procent z nich. Koncem roku 1917 měly legie přibližně 40 000 lidí, k 15. 3. 1918 cca 42 000 mužů. Metody českých náborářů pro službu v armádě byly nevybíravé, Svaz česko-slovenských spolků na Rusi hrozil válečným zajatcům v případě odmítnutí vstupu do legií deportací na Sibiř.

Z náboru mezi zajatci pochází jejich pojímání sebe samých jako dobrovolníků. To mělo ale značné nevýhody – každý rozkaz musel být odsouhlasen mužstvem až do posledního vojína, a když se usnesli, že jej nesplní, tak jej nesplnili. To byl důvod, proč se zastřelil Josef Švec. Z bojového hlediska se československé legie na Rusi k ničemu nehodily, snad byly schopny jen hlídat Transsibiřskou magistrálu, a to jen kvůli tomu, že to byla jejich ústupová cesta do republiky.

V Irkutsku smíšený revoluční výbor z bolševiků a eserů nechal zaminovat tunely u Bajkalu a požadoval vydání Kolčaka, kterého měly legie chránit. Ty ho a zbytek carského pokladu pod vidinou zhaceného odjezdu do vlasti vydaly.

Československé vojsko na Rusi (legie) bylo ozbrojenou vojenskou složkou, která od čeljabinského sjezdu legií v květnu 1918 nebyla bojeschopná, protože rozkazy muselo vždy schválit mužstvo, ale dokázalo udržet v různých obdobích různé úseky Transsibiřské magistrály pro možný přesun invazních jednotek spojenců z Vladivostoku. Hlavním přínosem ruských legií pro Čechy bylo drancování Sibiře, odcizení části carského pokladu a vytvoření hrdinné legendy o bojujících Češích na správné straně. Podrobnosti přesahují rámec tohoto rozhovoru.

Děkujeme za vyčerpávající rozhovor.

Zprávy
0
Nejdříve novéNejdříve staré
loader
Chcete-li se zapojit do diskuse,
přihlaste se nebo se zaregistrujte
loader
Chaty
Заголовок открываемого материала