Registrace byla úspěšná!
Klikněte na odkaz v e-mailu zaslaném na adresu
Мужчина работает с планшетом на компьютере - Sputnik Česká republika, 1920
Názory
Komentáře k událostem, rozhovory s osobnostmi

Je Zelená dohoda sebevraždou EU? Názor

Solární panely - Sputnik Česká republika, 1920, 05.06.2021
Sledujte nás na
Bulharsko se v příštích letech stane jedním z hlavních příjemců finančních prostředků EU. Tyto prostředky budou také použity na snížení „uhelné závislosti“ Sofie v rámci realizace Zelené dohody (Green Deal). Problém je v tom, že Bulharsko je na prvním místě v EU, pokud jde o korupci.
Jak letos v únoru řekla evropská komisařka pro politiku soudržnosti a reformy Elisa Ferreira, Bulharsko má v rámci evropských fondů obdržet celkem 22,5 miliardy eur, z nichž v letech 2021-2027 dostane 10,4 miliardy eur v rámci evropského plánu obnovy a stability, což je asi 17 % HDP země.
Pomůže-li to „ekologizovat“ ekonomiku státu a kdo kromě samotných zlodějů bude mít prospěch z odcizení finančních prostředků? Na otázky Sputniku odpověděl Grigor Sariiski, ekonom a docent Institutu ekonomického výzkumu Bulharské akademie věd.
Loni v létě odborníci na tiskové konferenci bulharské hospodářské a sociální rady, která sdružuje různé občanské organizace, vyjádřili znepokojení ohledně efektivity Zelené dohody pro Bulharsko. Jaký skutečný vliv by mohla mít Zelená dohoda na EU a zejména na Bulharsko?
Sariiski: Postoj byznysu k Zelené dohodě je zcela pochopitelný, jeho podstata je taková, že je nezbytné postavit se proti jakémukoli rozhodnutí, které vede ke zvýšení obchodních nákladů bez ohledu na to, zda jde o zvyšování platů, daní, nákladů na energii, atd. Samostatnou otázkou je, do jaké míry má na to byznys právo. Tvrzení, že přijetím Zelené dohody si Evropa sama ublíží, je nesmysl, protože takový subjekt neexistuje. Navzdory vyprávění o opaku takzvaná Evropská unie nefunguje (a ve své současné podobě ani nemůže fungovat) pro společné dobro, funguje pouze pro obohacení té či oné skupiny členských zemí.
Dosažení uhlíkové neutrality v ekonomice závisí na dvou faktorech. Přechod na nulovou uhlíkovou stopu závisí především na tom, do jaké míry může daná ekonomika generovat přidanou hodnotu při relativně nízké spotřebě energie. Jedna věc je udělat takový zelený přechod v případě podniků, které vyrábějí cement a ocel, a úplně něco jiného je, pokud se vytvoří velký podíl přidané hodnoty například ve finančním sektoru. Desetiletí integrace z nějakého důvodu nevedla ke vzniku homogennějších ekonomických struktur v jednotlivých členských zemích. EU se i dnes stále dělí na centrum a periferii: na ekonomiky, které jsou na nižších úrovních řetězce přidané hodnoty, a na ekonomiky, které profitují z lepení štítků na hotové výrobky.
Porovnáme-li energetickou náročnost průmyslových odvětví, zjistíme, že mezi bulharskými podniky a jejich západními protějšky není velký rozdíl. V tomto smyslu pochází problém s vysokou energetickou náročností naší (a nejen) ekonomiky z její nepříznivé struktury. Za tři desetiletí přechodu na volný trh nedokázalo Bulharsko nabídnout na trh svůj finální produkt. Po více než deseti letech „evropského vývoje“ stále pokračujeme ve výrobě automobilových náhradních dílů, jejichž výroba vyžaduje velké množství energie a jejichž vývoz není určen pro konečný prodej, ale pro montáž. Konečný produkt bude nakonec prodáván na bulharském trhu, ale se zahraniční nálepkou.
Studie energetické účinnosti ukazují, že nižší spotřeba energie na jednotku výstupu v případě rozvinutých ekonomik není způsobena ani tak rozdílem v použitých technologiích, ale rozdílem ve výrobních strukturách. Změna struktury výroby není pro periferní země EU snadný úkol z toho důvodu, že trh s hotovými výrobky je již dávno rozdělen a většina iniciativ zaměřených na vytvoření nového modelu hospodářského rozvoje zůstává pouze doporučeními. Země z periferií EU z různých důvodů nemohou a Brusel se nechce vydat cestou nového ekonomického rozvoje. Nezapomínejme, že EU vznikla jako projekt soukromého kapitálu a bez ohledu na její formát je její správa dirigentem zájmů velkého soukromého kapitálu, který vůbec nemá zájem na vytváření konkurenceschopných podniků na periferii komunity. Tím je také dán obecný tón Zelené dohody, která se zredukuje na vytvoření nové infrastruktury, odstranění starých uhelných elektráren a jejich nahrazení fotovoltaikou a větrnými turbínami. Evropa, která je svědomitá, upozorní na nízkou energetickou účinnost naší výroby, ale v žádném případě nepomůže její restrukturalizaci. Pokud se podíváte na údaje o průmyslové výrobě, pravděpodobně si všimnete, že po vstupu Bulharska do EU některá odvětví s největším podílem na výrobě konečných produktů zmizela.
Druhý faktor, na kterém závisí úspěšný přestup na uhlíkovou neutralitu, je možnost nahrazení vyřazených klasických zdrojů energie prostředními alternativami.
Vojáci NATO - Sputnik Česká republika, 1920, 28.05.2021
Svět
Média: Vojáci NATO během cvičení omylem zaútočili na bulharskou výrobnu a vystrašili zaměstnance
Je přirozené, že země jako Německo, které si hodlá zajistit přímý import levného ruského plynu přes Nord Stream 2, budou mít přednost vůči zemím jako Bulharsko, které divnou shodou okolností tuto možnost nedávno odmítlo. Je celkem přirozené, že ekonomika připravená o možnost přístupu k levnému zdroji bude platit mnohem vyšší cenu za tento přestup, zvlášť když má větší energetické potřeby než jiné země. A tím spíš, když jde o nejchudší a nejméně inovační ekonomiku EU. V tomto smyslu se nedá mluvit o účinku Zelené dohody pro evropskou ekonomiku vcelku, protože každá účastnická země má vlastní specifika, a tedy i účinek pro každou bude různý.
Předseda bulharské Asociace průmyslového kapitálu Vasil Velev prohlásil, že ztělesnění Zelené dohody je pro EU svého druhu sebevraždou. Uvedl jako příklad USA, Čínu a Indii, které generují víc skleníkových exhalací, nemají plány jako Zelená dohoda. Podle jeho názoru bude mít podobná dohoda za následek deindustrializaci a přemístění výrob náročných na energii ze zemí EU do těchto států. Co si o tom myslíte?
Řeči o sebevraždě Evropy se zakládají na obavách, že se evropská výroba stane s dražší zelenou energií méně konkurenceschopná. Tyto obavy nejsou neodůvodněné. Evropští výrobci konkurují mezi sebou na světových trzích s výrobci, kteří neusilují o uhlíkovou neutralitu, a proto mají nižší vlastní náklady, tedy mohou nabídnout své zboží za nižší cenu. Otázka spočívá v tom, kde. Trik je v tom, že se přes 2/3 zahraničních trhů Evropy nachází v Evropě. Statistická data mezinárodního obchodu svědčí o tom, že před vypuknutím pandemie bylo asi 67 % exportu členských států EU zaměřeno do jiných členských států. Nehledě na hesla o volném obchodu je evropský trh přísně chráněn. EU má dost prostředků, díky kterým dokáže zablokovat přístup takzvaných třetích zemí k prostoru činnosti místního velkého kapitálu. Stačí připomenout, jak byl omezen příliv kapitálů z třetích zemí díky takzvanému rámci screeningu investic, který má spoustu nejasných definicí a umožňuje zablokovat jakékoli investice, které z toho nebo jiného důvodu nejsou po chuti Bruselu.
Sofie  - Sputnik Česká republika, 1920, 03.06.2021
Svět
Češi mají 32 návrhů, ale my nemáme nic. V Bulharsku mají problémy s přechodem na zelenou ekonomiku
V případě Zelené dohody má tuto úlohu sehrát uhlíková daň, o jejímž zavedení se nyní diskutuje. Když Evropa zavede daň z neekologického importu, vytvoří tím pro své výrobce trh bez konkurence. Znamená to zaručený prodej více než dvou třetin jejich exportní produkce, a pro některé dokonce víc. Nesmíme přece zapomínat, že některé podniky na periférii nevydrží zvýšení výdajů a budou zavřeny, což vytvoří ještě větší trh pro zbylé.
Když v poslední čtvrtině minulého století dokázaly evropské koncerny vydělat na zmizení hranic, nyní si vydělají na jejich vytvoření díky blokování přístupu třetích zemí ke svým trhům. Samozřejmě z ryze „ekologických“ důvodů.
Již dříve, než byla zveřejněna částka pomoci určené Sofii, vyslovil bulharský list Kapital v létě obavy ohledně toho, jak účinně budou použity v Bulharsku tyto evropské peníze: „Peníze vyčleněné Bulharsku na tuto dohodu mohou být utopeny v místním politickém prostředí, přičemž žádné reformy se konat nebudou.“ Bylo to napsáno téměř deset měsíců před parlamentními volbami, ale nezdá se Vám, že tento názor je aktuální i dnes?
Obavy ohledně korupce jsou v Bulharsku aktuální vždy. Proto sotva někdo očekává účinek z jakékoli formy veřejného financování, včetně toho z Bruselu. Není to zdaleka jediný problém takzvaného „nástroje stimulace obnovy“ (pozn. má se na mysli Plán na podporu oživení Evropy po pandemii pod názvem Next Generation EU).
Skutečnost, jak jsou tyto prostředky rozdělovány, svědčí o tom, že oživení vůbec není hlavní prioritou této myšlenky. Téměř polovina těchto prostředků má být vyčleněna na takzvaný zelený přestup (green transition), který dobře vypadá na papíru, ale bude dalším břemenem pro rozpočet bulharských spotřebitelů, stejně tak jako zvýšená kvóta obnovitelných zdrojů v elektroenergetice EU. V našem případě to spíše zkomplikuje proces dohánění, než ho bude stimulovat.
Rozdělení prostředků nedvojsmyslně svědčí o tom, že plán je hlavně zaměřen na ozelenění a digitalizaci, a nikoli na obnovu evropských ekonomik. Opatření stanovená tímto plánem nemohou přesvědčit o záměru jeho autorů zvládnout vady bulharské ekonomiky, což je absence kvalifikované pracovní síly, stárnoucí obyvatelstvo, koncentrace stále větší části obyvatel ve městech, zpustlost vesnic, nedostatečný potenciál místního byznysu pro rozvoj a prosazení konečného produktu na spotřebitelském trhu.
Skutečně iniciativy tohoto dokumentu se týkají části těchto problémů, ale sotva někdo uvěří, že připojení rychlostního internetu v malých obcích povzbudí mladé, aby zůstali v Bulharsku, anebo že přenos informací z papíru na elektronická zařízení sníží počet případů zneužívání a učiní řízení průhlednějším. Cíl akce v tom nakonec nespočívá.
Znak pro procento ve výloze - Sputnik Česká republika, 1920, 05.06.2021
Svět
Průlomová dohoda zemí G7: minimální sazba na dani ze zisku globálních firem omezí jejich pohyb
Bulharsko již absolvovalo několik takových cyklů. Pozvalo strategické investory, zřídilo trhy, konala se konvergence, ale to vše nevedlo ke zlepšení struktury místní výroby. Nevedlo to rovněž ke zlepšení struktury zaměstnanosti. Stačí pouze uvést okolnost, že dnes, 12 let po sblížení s EU, jsou v Bulharsku více než tři čtvrtiny oznámených volných pracovních míst určeny pro osoby bez kvalifikace a s příslušnou mzdou.
Na tomto pozadí by bylo naivní očekávat, že další cyklus (v souvislosti s tímto plánem, ale také s procesem vstupu naší země do eurozóny) bude mít nějaký jiný výsledek. Ekonomická společenství tak nefungují. Dějiny neznají případy, kdy by si hybná síla jádra vytyčila za cíl přispět k vytvoření konkurence na periférii. Cíl metropole se vždy omezuje na zajištění trhu pro vlastní produkci a příliv levné a kvalifikované pracovní síly. Bude to jedním ze zákonitých účinků zelených iniciativ v Bulharsku, které způsobí zavření velkého počtu místních podniků.
Místní politická a ekonomická elita si to samozřejmě výborně uvědomuje, ale nemá zájem na tom, aby to zveřejnila, poněvadž v rámci daného programu bude poskytnuta úctyhodná částka. Brusel má zase zájem o maximálně rychlé zahájení prvních projektů, protože se v rámci spuštěného mechanismu Emergency Break má hrozba zastavení peněžních toků změnit v mocný nástroj politického tlaku na země periférie.
Ekonom Daniel Kral z londýnského analytického ústavu Emerging Europe negativně zhodnotil perspektivy vyčlenění Bulharsku obrovských evropských prostředků, poněvadž jde o zemi, ve které se podle jeho slov „celý rok konají protesty proti korupci a převzetí státu”.
Souhlasíte s tímto názorem? Cožpak si v EU neuvědomují rozsah korupce v Bulharsku, vždyť podle indexu vnímání korupce sestaveného Transparency International obsadilo Bulharsko poslední místo v EU.
Osobně nerozumím, z jakého důvodu se Think Tank země, jež není členkou EU, zabývá problémy EU. Trochu to připomíná již zapomenuté časy, kdy západní rozhlasové stanice vysílaly pořady, včetně v bulharštině, ve kterých se pravidelně omílaly problémy východního bloku. Domnívám se, že dnes, stejně jako tenkrát, se všechno dělá z nejlepších důvodů. Skutečně podle žebříčku Transparency International dostává Bulharsko mnoho let cenu jako nejvíc zkorumpovaná země EU, dnes se dělí o toto místo s Rumunskem a Maďarskem. Není to pro nikoho překvapení, v administrativě EU si uvědomují, že se větší část účelového financování dostane do něčích kapes. Tato administrativa vysloví jako obvykle velké znepokojení kvůli vysoké úrovni korupce, a jako obvykle neudělá nic, protože to není její problém. Musíme si uvědomit, že větší část takzvaných grantů pro Bulharsko bude platit bulharský daňový poplatník, pod rouškou zvýšeného příspěvku do rozpočtu EU, dodatečných břemen apod. Evropský rozpočet takhle funguje. Naše země přispívá do společné pokladny penězi, které patřičně bere bulharskému daňovému poplatníkovi, a pak je dostává zpátky s malým přídavkem a podrobnými instrukcemi, na co je má vydat. V tomto smyslu není korupce v naší zemi problémem EU. Do té doby, co platíme svůj příspěvek.
Myslíte, že se po předčasných parlamentních volbách v Bulharsku 11. července změní situace s korupcí ve vládě s ohledem na to, že nové strany, jež se v dubnu dostaly do parlamentu, slíbily demontovat model režimu vytvořený tehdejší vládnoucí stranou GERB?
Řekl bych, že se tyto volby stanou malým krokem k jistým změnám, bylo by však naivní očekávat efektivní akce s cílem likvidace korupce. Hrozby ohledně změny předcházejícího režimu velmi připomínají svým tvarem a obsahem jiné hrozby, ohledně celého přechodu (pozn. k demokracii od socialismu). Domnívám se, že také výsledek bude stejný, zajímavé představení pro obecenstvo, po kterém odejde s pocitem, že zažilo jakousi vzrušující událost, herci s pocitem splněné povinnosti a dramatici klidně zahájí práci na další inscenaci.
Obrazek hypersonické zbraně, kterou vyvije společnost Raytheonem pro Ministerstvo obrany USA - Sputnik Česká republika, 1920, 03.06.2021
Věda a technologie
USA mají v plánu urychlit nasazení hypersonických zbraní
Zprávy
0
Nejdříve novéNejdříve staré
loader
Chcete-li se zapojit do diskuse,
přihlaste se nebo se zaregistrujte
loader
Chaty
Заголовок открываемого материала