Registrace byla úspěšná!
Klikněte na odkaz v e-mailu zaslaném na adresu
Názory
Názory: komentáře k událostem, rozhovory s osobnostmi

Máme před volbami. Politické programy – nic moc. Zachrání situaci konzervativismus?

© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Přejít do fotobankyNové Lázně jsou lázeňskou perlou Mariánských LáznÍ
Nové Lázně jsou lázeňskou perlou Mariánských LáznÍ - Sputnik Česká republika, 1920, 30.07.2021
Sledujte nás na
Publicista a myslitel Vlastimil Podracký, autor knihy Konzervatismus pro třetí tisíciletí o současné společnosti, ta chce změnit člověka, prosazuje změny pohlaví, významy slov překrucuje, zneužívá symbolů, relativizuje hodnoty, postupně spěje k omezení svobody. Vše tepe rytmem levného, prefabrikovaného konzumu na úkor přírody. Jak z toho ven?
Pane Podracký, jak může konzervatismus prolomit začarovaný kruh krizí, jimiž prochází Západ? Líbí se mi váš názor, že konzervatismus není zpátečnické šosáctví. Každopádně dnes chybí pozitivní ideologie. Tu měli třeba komunisté, a přesto neuspěli. Jak tomu rozumět: ideologie – ano, či ne?
Vlastimil Podracký: Jedině konzervativní myšlení může prolomit krizi, do níž jsme nyní zabředli. Konzervatismus zajímavě definoval E. Burke: „…společnost je partnerstvím nejen mezi žijícími, ale i mezi žijícími a mrtvými a dosud nenarozenými.“ Je to tedy kontinuita tradic protažená z minulosti do budoucnosti, veškerý vývoj probíhá na základě přirozených principů. Nesmíme zapomenout, že lidské zákony nejsou zákony přírodní. Ty přírodní jsou nám nadřazené. Přirozenou cestou děti mohou vzejít z rodiny, kde je máma a táta. A tak dále…
Slyšel jsem výrok, že budoucnost začíná včera. Tedy důležitá je kontinuita. Žijeme v čase přetrženého vývoje?
Krize Západu jsou založeny na nedodržování Burkova teorému. Nedodržení je určitým popřením pokračování… Komunistický režim byl sice konstruktivistický, přesto se odloučil od „partnerství s mrtvými“ (od tradic). Naopak se snažil „o partnerství s dosud nenarozenými“, tedy o nějaké řešení budoucnosti. Tradice zrušit nelze, víme, jak tento sociální experiment skončil…
Současný politický aktivismus je vyloženě destruktivistický: likviduje tradice, ničí přirozený vývoj a zároveň nemá představu o budoucnosti. Je to vyložené pirátství, tedy nic než boření... Je-li naděje v konzervatismu, pak konzervatismus nesmíme zaměňovat se zpátečnictvím, protože nemá jít o návrat starých, překonaných paradigmat. Má se navazovat na to, co dobře funguje.
Dnešní doba je plná nepřirozeností. Tak to na mne působí. Třeba ženské časopisy – učí své čtenářky polyamorii, nevzpomínám si, že bych taková slova v minulosti byl slyšel. Prolistoval jsem si v antikvariátě ženské žurnály a o takových fenoménech tam není ani ň…
Konzervatismus se opírá především o přirozené principy, ty zajišťují spontánní vývoj. Odmítá konstruktivistické i destruktivistické ideály (v tom přemrštěném smyslu) a pokud něco aktivizuje, pak je to návrat k osvědčeným funkčním vzorům: je pro plynulost změn, pro uvážlivé hledání východisek a směrů. Odpověděl jsem vám?
Myslím, že ano, tak to říkal i Masaryk (nikoli revoluce, ale vývoj krok po kroku...) Další otázka: Vztahuje se vaše koncepce na celý svět, či jen na Západ? Přijde mi, že to hlavně Evropa třeští. Typické to bylo v 90. letech, kdy politici, ekonomové a právníci nosívali kravaty jedovatých barev. Výsledkem je dnešní, lehce toxická realita…
Myšlenka konzervatismu jistě zahrnuje celý svět, přednostně platí pro tzv. „vyspělý“. Vidíme konečně návrat Číny k některým starým vzorům. Tento návrat je velmi efektivní zejména poté, co se upustilo od sveřepého marxistického, řekl bych fanatického konstruktivismu.
Můj názor je, že třeba Rusko udělalo chybu, že se nevrátilo hned (v roce 1991, pozn. aut.) k funkčním aspektům monarchie, ale nechalo se načas ovládnout západní, pro Rusko nevhodnou ideologií liberalismu... Z takového zmatku se potom stát hůře dostává než ze samotného nefunkčního komunismu. Samozřejmě že carismus, jako takový, je neaktuální, ale nelze dělat „velké skoky“, viz výše…
O velký skok se v ruské ekonomice pokusil Jegor Gajdar. Jeho koncepce neuspěla. Boris Jelcin, když se rozhodl odejít, říkal, že si lidé mysleli, že vše půjde vyřešit skokově (одним рывком). Takto to skutečně nefungovalo, v ČR byla podobným příkladem živelná a dosti asi i nekalá kupónovka… Zpět k otázkám: Jak vystoupit z vlaku konzumu a nevracet se přitom na stromy a k životu bez ohně?
Rozebírám to velmi podrobně v knize Nadčasový humanismus. Hovořím o nutnosti opuštění „pýchy rozumu“, tedy představy, že člověk si může cokoliv dovolit… Každý by měl naopak přijmout „pokoru rozumu“, tedy jakousi službu planetě, jak jinak zaručit onen trvale udržitelný rozvoj? Výstřelky z časopisů, o nichž jste se zmínil, nejsou projevem přirozených principů…
Veškeré jednání by mělo být řízeno principem „zachování“, tento princip by měl být vštěpován i výchovou. Potom jde také o dodržování přirozeného objektivního řádu. Nic z toho neznamená odchod do jeskyní. Je zkrátka důležité odlišit přirozené od nepřirozeného, a tím se vyhnout konstruktům, které jsou nebezpečné obzvláště v ekologii.
Matěj Stropnický - Sputnik Česká republika, 1920, 29.07.2021
Česko
„30 let se dlabe na práva zaměstnanců.“ Stropnický zúčtoval s opozicí kvůli inspekcím ve firmách
Takže?
Přirozeným řešením je vrátit se k sociocentrickému paradigmatu. Láska k vlasti a domovu, sounáležitost s druhými lidmi a zároveň individuální kreativita bude řešením. Jedině takto lze čelit krizím, vyplývajícím v neposlední řadě z ekologické reality, dnes však také z ideologií vymyšlených čistě v zájmu nadměrného lidského prospěchu.
Jak odlišit přirozené od nepřirozeného, k čemu se má vést od základu každá generace? Když jsem byl v Haagu, viděl jsem tam zastávky autobusů polepené plakáty líbajících se osob stejného pohlaví, konečně plastiku bytosti, kolem které chodily, děti, vybavenou všemi možnými pohlavními znaky…
Před námi tu bylo x generací. Kladu si otázku, zda bychom tu byli my, kdyby ony generace žily tak nepřirozeně, jako my nyní… Ony generace byly nastaveny tak, aby se rodily děti. Spolužití partnerů bez manželství bylo přinejmenším těžce kritizováno, tedy v tom nejshovívavějším případě. Pokud chtěli mladí lidé sexuálně žít, museli se vzít, museli založit rodinu. Bylo dost rodičů v mladém věku, což byla garance dostatečné natality. Společnost se tomu přizpůsobila.
Nepřirozeným zásahem byla až nabídka spolehlivé antikoncepce (doprovázená sérií modernistických mýtů), která umožňuje partnerství bez závazků a bez dětí. Jaký to má efekt? Ženy se rozhodují pro rodinu ve starším věku, což není zdravotně příznivé ani pro ženu, ani pro děti. Mnohé ženy už jsou neplodné.
Neplodný je dneska prý každý pátý pár…
Národ vymírá. Vidím ovšem hlavní důvod v řádu, nikoliv v nástroji (antikoncepci). Záleží na tom, jak člověk nástroje ovládá.
Přirozený byl postoj třeba starých rolníků, kteří ze staletých zkušeností realizovali starost o půdu. Půda obsahovala dostatek humusu, který zadržoval vodu a živiny, pole byla oddělena mezemi, které nedovolovaly splavování půdy. To vše bylo rozvráceno nepřirozeným komunistickým hospodářstvím a dosud nevráceno do původního stavu. Dodnes půda trpí těmito nepřirozenými zásahy, voda nasycená chemickými látkami projde do spodních vod, které znečistí. Půda bez humusu hned vyschne a nesnese delší období sucha.
Tak nějak to Sputniku také líčil pan František Havlát.
Přirozené se drží přirozených principů, ke kterým patří i tradiční řád, který provedl společenstvo úspěšným vývojem. Za nepřirozené lze považovat ten lidský výmysl, který není dlouhodobě odzkoušen a který se vehementně prosazuje... Pokora rozumu znamená, že uznáme, že člověk je nedokonalý tvor, že zachování člověka i přírody nelze stavět výlučně na lidských konstruktech.
V knize Konzervatismus pro třetí tisíciletí říkáte, že člověk má být pokorný a krotit svůj egocentrismus, zároveň ale píšete, že jedinec má být dostatečně asertivní. Jak je to s individuálním a kolektivním Já a kde je místo člověka ve společnosti, v životě?
Musí být navozena rovnováha kolektivního a individuálního. Tuto rovnováhu nemá každá kultura úplně stejnou. Našinec má být vychováván v sociocentrismu, tedy k lásce ke své vlasti, rodině a obci, k zodpovědnosti a kolektivním ctnostem – věrnosti, jednotě, úctě, solidaritě. Měl by být zároveň svobodný a zodpovědný, aby plně uplatnil svoji kreativitu. Pro svobodu jednotlivce platí, že nesmí omezovat svobodu druhého. To je základní teorém: svoboda druhých lidí nesmí být omezena nějakým jednotlivcem. To vyžaduje funkční právní řád.
Egocentrismus je způsob myšlení, který zcela vylučuje kolektiv… Egocentristé nechápou, že někdo může mít vztah ke skupině, přímo se jim popletl význam pojmů: obranu přirozených zájmů kolektivu nazývají nacionalismem a obavy ze známého nebezpečí xenofobií.
To je typická ukázka neoliberální manipulace, poznávám v tom přístup tzv. pražské kavárny…
Na základě školení mají egocentristé mozky úplně vymyté. Nejsou schopni ničeho krom omílání „mantry“, protože nejsou schopni odpovědět, chtějí trestat oponenty a zakazovat jim svobodné vyjadřování. Příkladem egocentrismu je inkluzivní školství: v zájmu jednoho poškozeného dítěte trpí ostatní děti špatnou výukou a nedosáhnou dostatečných znalostí; vlastně trpí celá společnost v zájmu několika jednotlivců. Dalším příkladem je požadavek, aby si děti v pěti letech vybraly pohlaví. V zájmu několika transsexuálů vznikají pochybnosti dětí o svém přirozeném pohlaví a narušuje se jejich správná příprava na život v roli otců a matek.
Egocentrismus je též známkou absence vlastenectví: s lidmi (neidentifikujícími se s tím, co je přesahuje), je možno jakkoliv zacházet, resp. vnutit jim např. migranty, okrást je o jejich státní samostatnost apod.
Voják na kontrolním stanovišti na dálnici Jalalabad-Kábul - Sputnik Česká republika, 1920, 30.07.2021
Česko
Peníze a azyl. Vláda schválila program na pomoc Afgháncům, kteří spolupracovali s českou armádou
Zaujal mě jeden z termínů, které používáte – „odpřirozenění“. Přiblížil byste čtenářům, oč jde?
„Odpřirozenění“ je proces oddělování člověka od přírody a přirozených principů. Dnes je to hlavně spotřebitelsko-konzumní životní styl: zbytečné navyšování materiálních prostředků, růst dluhů, život na úkor budoucnosti se všemi odsud vyplývajícími negativními důsledky. Mám tu na mysli odklon od přirozených společenstev, od rodiny, národa, státu: vzniká pokolení egocentristů. Tito lidé ztrácejí společenskou zodpovědnost. Věrnost, jednota, úcta – to jim pramálo říká. Integrita (budoucnost egocenrické)společnosti je ohrožena. Jednotlivci se nebudou schopni spojit, aby řešili problémy. Neseženou dostatek morálky k sebeobětování pro kolektiv… Člověk – jak omylem soudí – si může dovolit cokoliv, dokonce zničit svůj rod, ale předtím celou přírodu. Je to vrcholný egoismus myslet si, že neexistuje povinnost, že je tu jen individuum se se svými přáními. V politice se tyto jevy projevují deficitem dialogu…
Domníval jsem se, že volná ruka trhu a Západ (tradiční demokracie) se zakládají na silném pocitu individuality. V praxi to vypadá tak, že máme společnost plnou egoistů, duchovní rozměr se vytratil... Není konzervatismus jen salonní manýra? Povzdech určité generace? Nebo je skutečně toto cesta, nástroj, koncepce?
Současný egocentrismus není individualismus… Individualismus je nutný ke svobodné kreativitě, ale i on, ano, v jakémsi přehnaném výchovném procesu přispěl k egocentrismu. Nejvíce ovšem k němu přispěly teorie Frankfurtské školy, hlavně Habermas, který tvrdil, že „člověk v procesu vytváření identity, by měl mít vztažný bod mimo tradice a být sám sebou… nebýt ničím ovlivněn“. Jinak je egocentrismus posledním vývojovým bodem fenoménu odpřirozenění, dokončuje odloučení člověka od přirozených principů a tím od jeho esence; člověk potom zaniká sám sebou, protože přirozené principy nedovede nahradit a lidské výmysly jsou nedokonalé a nemohou člověka udržet v dějinách. Příkladem je třeba to, co jsem uvedl o nízké porodnosti a nepřirozených metodách reprodukce nebo o špatné péči o půdu. Je samozřejmě příkladů mnohem více. S pokorou musíme uznat, že člověk bez respektování přirozenosti nemůže existovat. Konzervatismus má být opoziční teorií a realizovat princip „zachování“.
Vlajka LGBT - Sputnik Česká republika, 1920, 30.07.2021
Česko
Antikapitalista, jenž tweetuje nejspíše z iPhonu. Piráty znovu obvinili z pokrytectví
Četl jsem, že coronakrize udělala z lidí IT autisty…každý kouká jen do svého displeje telefonu…Dobrá: V bibliografii ve vaší knize vidíme i díla ruských filozofů. Kde se podle vás střetávají ruský východní a západní světy?
Od Petra Velikého se Rusko přibližuje Evropě. Poté komunismus zničil do značné míry Rusko. Komunismus vůbec bych nepovažoval za něco ruského, v Rusku vzniklého. Byla to západní ideologie fanaticky uchopená skupinou aktivistů, která nadělala obrovské škody.
Co z toho plyne?
Rusko by se mělo velmi rychle zbavit komunistické minulosti a vrátit se k tradici. Na tom stavět budoucnost vlastních idejí. Je samozřejmé, že vývoj odpřirozenění probíhá s předstihem v západních zemích, a proto je dnes rozdíl mezi egocentrickým Západem, a ještě stále převážně sociocentrickým Východem. Socio centristické principy jsou doposud zachovány i v Polsku a Maďarsku. To je výhoda v boji proti egocentrismu, všimněme si, že jde o země Visegrádské 4. Dostatečně tradiční je i Slovensko.
Pochopil jsem, že jste člověk věřící, ale knihu formulujete tak, aby ji uměl pochopit každý čtenář. Co by mělo být splněním vašich filozofických, publicistických, lidských a občanských snů?
Sny si plním tím, že píšu knížky: Konzervatismus, Nadčasový humanismus a Návrat k domovu směřují k řešení společenských záležitostí dneška. Hlavním cílem mé koncepce je odstranění zhoubného vývoje a zachování přirozených společenstev – rodiny, národa, státu, zachování přírody a řešení ekologických problémů.
Napsal jsem také biografii pana Koudelky a Hučína a tři sci-fi romány, které byly přeloženy do vietnamštiny a vyšly ve Vietnamu, jedna z nich též do angličtiny a vyšla v USA.
Děkujeme vám za rozhovor.
Český prezident Miloš Zeman - Sputnik Česká republika, 1920, 16.05.2021
Kauza Vrbětice
Zeman: Ruský seznam nepřátel je hloupost. Ať policie pracuje, BIS nevěřím
Zprávy
0
Nejdříve novéNejdříve staré
loader
Chcete-li se zapojit do diskuse,
přihlaste se nebo se zaregistrujte
loader
Chaty
Заголовок открываемого материала