Мужчина работает с планшетом на компьютере - Sputnik Česká republika, 1920
Názory
Komentáře k událostem, rozhovory s osobnostmi

Expert o blokování opozičních médií: Kdo se čeho bojí, že brání lidem vytvořit si svůj názor?

Noviny - Sputnik Česká republika, 1920, 05.04.2022
Ruská speciální operace na Ukrajině pokračuje dál, rovněž pokračuje i uvalovaní nových sankcí proti Rusku ze strany západních zemí. Experti z celého světa upozorňují na důsledky, které mohou tyto sankce mít na celý svět.
Západní média tvrdohlavě pokračují šířit ukrajinskou propagandu, aniž by uváděly názor ruské strany. Každý, kdo nesouhlasí s prozápadní rétorikou, je obviňován ze šíření dezinformací. Pojem dezinformace se jednoduše používá jako nástroj k diskreditaci svého oponenta. K otázce toho, jak můžou protiruské sankce ovlivnit českou ekonomiku, ale i k tomu, k jakým změnám došlo v oblasti českých médií, se pro Sputnik vyjádřil předseda Spolku věřitelů a přátel práva, publicista a praktik v úsilí o vymahatelnost práva a spravedlnosti v České republice Zbyněk Prousek.
Jakými změnami prošla česká média v podmínkách ruské vojenské operace na Ukrajině v rámci sankční politiky Evropské unie vůči Rusku?
Zbyněk Prousek: Na zdánlivě jednoduchou otázku nemám jednoduchou odpověď, což odůvodňuji tím, že k objektivní odpovědi je potřebné na vše nahlížet v souvislostech a sounáležitostech.
Jsem názoru, že Ruskou vojenskou operaci na Ukrajině je potřebné vnímat objektivně, spravedlivě a ve všech souvislostech a sounáležitostech, tak jako ostatně téměř veškeré události v mezinárodním dění.
Ale blíže k mé odpovědi: Z pohledu řadového občana České republiky jsem názoru, že změnami prošla a prochází nejen česká média, ale změnami prošel a prochází každodenní život v ČR, a z mého úhlu pohledu zastávám názor, že ve většině případů bohužel k horšímu.
Čím dál častěji se setkávám s názorem, že Česko se de facto stalo kolonií EU, a i já takový názor sdílím. V tomto duchu také vnímám působnost většiny českých státních a politických elit, které považuji daleko více za lokaje politiky EU, alias Evropské komise, než za reálné správce národních zájmů, české suverenity, ústavnosti a státnosti.
No a je-li řeč o českých médiích v kontextu ruské vojenské operace na Ukrajině, pak bych ona média rozdělil na dvě zásadní skupiny, a to média neblokované a blokované.
Neboli média přinášející informace tzv. pravdivé, a tak media necenzurovaná, a média přinášející informace údajně nepravdivé, tedy tzv. média dezinformační, a tak média cenzurovaná alias blokovaná.
Na to, kdo a proč se informací jednoho druhu bojí natolik, že se uchýlí k tomu je blokovat, tak na to ať si každý udělá svůj vlastní úsudek sám. Při tom všem však považuji za žalostně směšné, že v 21. století a v zemi ve které politické elity o sobě více jak 30 let hlásají takzvané demokratické hodnoty a neslučitelnost s jakoukoliv totalitní ideologií vzniká jakási sekta, která si svévolně osvojila či osvojuje moc rozhodovat o tom, co je a co není pravda, či o tom co je informace a co je dezinformace. Nemluvě zde o tom, že vznik a nástup ideologie cenzury považuji za celospolečensky mimořádně nebezpečný jev.
Všechny noviny a na roveň jim postavené tiskoviny či obvyklé TV programy působící v Česku pokrývají pouze západní verzi UK-RU konfliktu, a neumím z nich zjistit informace, které ve skutečnosti k ruské vojenské operace na Ukrajině říká krom Ukrajiny také Rusko, abych si tak informace mohl sám porovnat či vyhodnotit.
Za jakousi samostatnou mediální skupinu pak považuji média internetová. Za pozoruhodné považuji to, že po ruské vojenské operaci na Ukrajině došlo v ČR k rychlé a postupné blokaci více jak dvaceti webových stránek nejrůznějších uživatelů!
Praxi pak vidím tak, že kdejaký nýmand, jakož to provozovatel internetových domén v důsledku svévolné cenzury či z eventuálního individuálního prospěchářství zablokoval či blokuje webové stránky koncových uživatelů. Pachatelé cenzury a lokajové zřejmě hrající a zpívající dle Bruselských not při tom mnohdy až fanaticky hlásají, že šíření nepravdivých a zavádějících informací slouží agresorovi k obelhávání a manipulování obyvatel České republiky s cílem ospravedlnit a schvalovat aktuální agresi proti Ukrajině.
Na sociálních sítích i v hovorové řeči mezi lidmi však koluje názor, že v době cenzury věří oficiálním informacím jenom blbec, a lidé, kteří umí nebo se snaží přemýšlet nezaujatě, spravedlivě a objektivně proto čím dál více vyhledávají objektivní informace o dění mezi Ruskem a Ukrajinou v zahraničních médiích.
V těchto souvislostech si proto kladu otázku kdo a čeho se bojí, a proč je obyvatelům a občanům ČR v České republice za tolerance či dokonce na popud státní moci bráněno tomu, aby si každý mohl informace sám vyhledat a sám o své vůli a svým rozumem svéprávného jedince informace vyhodnotit, nemluvě o tom, že individuální občanský názor nemůže zahraniční vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem nikterak reálně ovlivnit.
Stát při tom podezírám, že v poddanství k realizaci „evropských hodnot“ a možná i v důsledku plnění „Bruselských rozkazů“ umocněném o vlastní horlivost mnohých sebestředných politiků či státníků došel až tak daleko, že nerespektuje Listinu lidských práv a svobod, která je součástí Ústavního pořádku České republiky, a de facto tak pošlapává nepřípustnost cenzury, záruku práva na informace a záruku svobody projevu; a to tím spíš, že k možnému omezení svobody projevu a práva vyhledávat a šířit informace v ČR neexistuje žádný kompetentní zákon.
Český právník a politik JUDr. Jiří Vyvadil - Sputnik Česká republika, 1920, 04.04.2022
Názory
Vyvadil o Buči: Je to další provokace. Cílem je prohloubit nenávist světa proti Rusku
Vzhledem k mému věku bezmála 60. let mě však systém, v němž vládnoucí skupiny neuznávají žádné meze svých pravomocí a snaží se v oblasti svobody projevu a práva vyhledávat a šířit informace regulovat takřka všechny aspekty veřejného a soukromého života fatálně nepřekvapil. Takový systém si totiž pamatuji ještě z doby ČSSR, konkrétně z éry rušení „nepřátelských“ vysílačů, za který toho času byl označován například vysílač Svobodná Evropa nebo BBC.
Já osobně považuji politické proudy hlásající, že vše „protiruské“ je pravdivé a správné, a vše „proruské“ je trestuhodné, zavržení hodné, manipulativní, lživé či dezinformační za akty ať už úmyslně či z nedbalostně potírající zdravý rozum, vlastní názor, slušnost i objektivitu, a současně i úmyslné či nedbalostní potírání práva na přístup k informacím, práva na svobodu myšlení, svobody názoru i svobodu projevu.
Potírá-li přístup k informacím, svobodu myšlení, svobodu názoru či svobodu projevu sám stát, který se o sobě prohlašuje, že se hlásí k demokratickým hodnotám, nebo takové potírání toleruje, a to ať už svévolně, nebo ovlivněn zahraniční mocností pak takové jednání vnímám jak jako devastaci státnosti, tak jako devastaci základních práv a svobod lidí.
Zbývají dnes možnosti získat objektivní informace, je možné vyjádřit názor, který se neshoduje s obecným trendem?
Příliš mnoho možností, jak v ČR získat objektivní, nikoliv tedy jednostranně podávané informace k ruské vojenské operaci na Ukrajině nevidím, resp. v možnostech „obyčejného člověka“ není možnost skoro žádná.
Já osobně mám k jednostrannému zpravodajství o UK-RU konfliktu jako Český občan v České republice velké výhrady. Každý ozbrojený konflikt odsuzuji a chci proto o něm vědět vše.
Nepovažuji se za oběť prozápadního konzumního života, v němž je přirozená schopnost lidského myšlení a úsudku nahrazována tupostí k přijímání primitivních informací na bázi přenosu dat mezi QR kódem a jeho čtečkou, a rád bych si proto v předmětném zpravodajství porovnal informace jak z jedné, tak z druhé strany.
Vzhledem k úsloví, které jsem již zmínil – tedy, že v době cenzury věří oficiálním informacím jenom blbec, v kontextu propagandy „evropských hodnot“ a vzhledem k tomu, že v České republice mi nejdou naladit – a jsou údajně blokovány ruské státní TV programy a údajně dokonce už i video-server YouTube, jehož vlastníkem je společnost Google se sídlem v USA, s horlivostí zablokoval kanály spojené s ruskou státní televizí RT, a blokován je už i ruský web Sputnik, tak bohužel nemám možnost si informace z různých zdrojů porovnat a vyhodnotit. Proto jsem také názoru, že k ruské vojenské operaci na Ukrajině nemám možnosti získat objektivní informace.
Vlajky USA a Ruska - Sputnik Česká republika, 1920, 04.04.2022
Svět
Média: Sankce proti Rusku hrozí světu ekonomickou katastrofou
Obecný trend bych specifikoval příměrem: Vše proti Rusku je správné a vše proruské je ďábelské. Vyjádřit názor nad tento rámec možné je, ale vyžaduje velký podíl lidské odvahy, a vyžaduje také nadstandardní právní orientaci, i když i tak bohužel nelze vyloučit, že „politická vůle“ stane nad právním řádem.
K tomu bych ještě doplnil, že obrovský proud jednostranných informací, který na mne ze současných a tedy neblokovaných médii teče, ve mně nad rámec lidského neštěstí, které sebou bezesporu každý ozbrojený konflikt nese, vyvolává podezření o jakési snaze protiruské propagandy onen konflikt dvou suverénních zemí, tedy Ruska a Ukrajiny záměrně zveličit nad rámec konfliktu samého.
Existuje dnes příležitost mluvit otevřeně na téma sankcí, uvalené proti Rusku a jak podle vás mohou tyto sankce ovlivnit ekonomiku ČR, její energetické potřeby, mám na mysli především ropu a plyn?
Ano, taková možnost existuje.
Ostatně média s horlivostí zaplavují mediální prostor zprávami o těch či oněch sankcích proti Rusku, o tom, jak Rusko kvůli invazi do Ukrajiny čelí odporu celého světa, o tom, jak sankce na Moskvu uvalilo už 40 zemí – vesměs spojenců USA, apod.
Vzhledem k ekonomickému potenciálu Ruska mě obdobné zprávy připadají spíš směšné, než smysluplné, ale je to věc názoru každého, kdo takovou zprávu přijme.
Já osobně považuji rozhodnutí o názvu SANKCE za pojem představující trest nebo omezení, které v kontextu mezinárodních vztahů považuji spíše za výplod agresivního či mstivého myšlení, známý z dob tzv. „studené války“ než za akt důstojný současných dějin, mezinárodních obchodních možností a vztahů k blahu a dobru všech lidí na planetě Zemi.
No, a jestliže ze dvou subjektů haraší SANCKÍ ten, co vede nákladný konzumní život, aniž by k tomu měl potřebný potenciál vůči tomu, koho k zajištění takového potenciálu potřebuje, pak onen harašící subjekt je buď úplný idiot, nebo zákeřný agresor, nebo jen poštvaný horlivý malý hloupý pejsek.
Na otázku, jak mohou sankce uvalené proti Rusku ovlivnit ekonomiku ČR, její energetické potřeby, zejména pak dodávky ropy plynu odpovědět neumím, nic méně mám za to, resp. obávám se toho, že tzv. SANKCE nepřinesou obyvatelům ČR nic jiného, než další devastaci již tak drasticky se snižujícího stavu životní úrovně v důsledku enormního zdražování cen téměř všeho a všude.
Slovo závěrem.
Tak jako neschvaluji jakoukoli válku, tak neschvaluji vměšování se do mezinárodních vztahů, tak neschvaluji globalizační politiku, nespravedlnost, mocichtivost, dravost, neoprávněnou rozpínavost, nebo nerespektování základních lidských práv svobod.
Zprávy
0
Chcete-li se zapojit do diskuse,
přihlaste se nebo se zaregistrujte
loader
Chaty
Заголовок открываемого материала