Мужчина работает с планшетом на компьютере - Sputnik Česká republika, 1920
Názory
Komentáře k událostem, rozhovory s osobnostmi

Noveský: Nord Stream 2 by zlevnil plyn v EU. Pro LNG z USA je to překážka. Co čeká zásobníky ČR?

© Foto : Ivan NoveskýIng. Ivan Noveský, zakladatel a 1. místopředseda Energetického regulačního úřadu
Ing. Ivan Noveský, zakladatel a 1. místopředseda Energetického regulačního úřadu  - Sputnik Česká republika, 1920, 03.05.2022
EK v rámci energetické bezpečnosti doporučila členským státům nařízení povinných zásob plynu. Česká republika sice zásobníky má, ale ty jsou vlastnictvím Německa. Čím to hrozí, jak Brusel pomohl trhu LNG a co může udělat stát pro snížení cen energií, vysvětlil Ivan Noveský, stavitel plynovodů a zakladatel několika energetických společností v ČR.
Podle doporučení Evropské komise by státy EU měly povinně naplnit čtyři pětiny kapacity svých plynových zásobníků a mohou využít společných nákupů plynu. Mohl byste, prosím, zhodnotit účinnost obou doporučení a zejména dvoustranné smlouvy o dodávkách plynu oproti společným nákupům?
Ing. Ivan Noveský: Ještě dlouhou dobu po implementaci tzv. unbundlingu v roce 2007, kdy se majetkově oddělily podzemní zásobníky plynu (POZA) od tranzitních plynovodů a distribučních plynovodů, byly POZA užívány podle původních záměrů, tj. na jaře a v létě byly naplněny a v zimní sezóně čerpány.
V roce 2020 bylo 6 POZA fy RWE Gas Storage a další 2 POZA dalších vlastníků v České republice naplněno na konci vtláčení na téměř 100 %.
Od počátku roku 2021 se stále čekalo na zlevnění ceny zemního plynu uvedením plynovodu Nord Stream 2 (NS2) do provozu. Kromě obchodníků na to čekali i vlastníci POZA, aby si naplnili POZA před zimou laciným ruským zemním plynem. Zvýšením energetické bezpečnosti a zvýšením přepravní kapacity zprovozněním NS2 by totiž došlo v Evropě ke zlevnění zemního plynu. To by však dále snížilo konkurenceschopnost, a tedy i dovoz drahého LNG do Evropy, což mohlo být jedním z důvodů, proč bylo zprovoznění NS2 opakovaně politicky blokováno.
Protože se obchodníci a majitelé POZA nedočkali laciného ruského zemního plynu, byly POZA v ČR naplněny před zimní sezónou pouze částečně. Mimochodem, toto nedostatečné naplnění POZA je pro 7 z celkem 8 POZA v ČR velmi technologicky nevhodné, protože tím se v pískových strukturách uvolňuje prostor pro ložiskovou vodu, kterou pak bude nutné pracně odtláčet.
Kombinací nedostatku zásob zemního plynu, tlakem bruselského vedení na rušení či omezování dlouhodobých kontraktů na ruský zemní plyn, neobjednáním dostatečného množství zemního plynu nad uzavřené kontrakty a zejména silným psychologicko-mediálním nátlakem na občany i obchodníky se bruselskému vedení podařilo znásobit cenu zemního plynu na TTF i dalších obchodních místech (např. PXE) tak, že se dostala až na požadovanou úroveň vysokých cen amerického či katarského LNG. Protože se Bruselu podařilo propojit cenu zemního plynu s cenou elektřiny (bez řádných technických důvodů), tímto drastickým zvýšením ceny zemního plynu se také mj. podařilo zdůvodnit drastické navýšení ceny elektřiny na burzách…
Děkan VŠE v Praze doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. - Sputnik Česká republika, 1920, 27.04.2022
Česko
Ševčík upozornil na katastrofální důsledky, kdyby ČR přestala odebírat ruský plyn
Současným snahám bruselského vedení nařídit naplnění POZA na 80 (90) %, která je i technologicky nezbytná, velmi fandím. Obávám se však, že tento, jinak veskrze pozitivní, příkaz bruselského vedení, konkrétně v České republice, není v souladu s bruselskými předpisy ani českými zákony. Tím se rozumí povinnost aukcí, tím se rozumí vlastnictví POZA německým energetickým subjektem, který v případě nouze o plyn bude povinen uspokojovat německé zákazníky. Ostatně asi i proto nyní německá vláda rozhodla, že znárodní POZA na německém území…. Dlouholetá snaha členů naší skupiny Energie není luxusní zboží, aby česká vláda odkoupila společnost RWE Gas Storage s jejími 6 POZA, však dodnes zůstává nevyslyšena.
Společný nákup zemního plynu do Evropy je skutečný technický i obchodní nesmysl. Ostatně podobné snahy o společné nákupy neodborníky ukázaly svoji nereálnost např. při téměř bratrovražedném boji o společný nákup zdravotnických potřeb v epidemii covidu a ještě více při nákupu vakcín, kde se navíc projevily i silné ekonomické problémy… Představu, že např. německé firmy se dobrovolně vzdají svých dlouhodobých kontraktů na ruský zemní plyn za 6,- Kč/m3 a nechají bruselské vedení, aby pro ně nakupovalo zemní plyn „velmi výhodně“ za 25,-Kč/m3 a více, si opravdu neumím zreálnit.
Česká republika donedávna počítala s využitím ruského plynu jako zdroje zelené energie. Podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové ČR dosud hodlá svůj závazek v rámci Green Dealu splnit a ukončit používání fosilních paliv do roku 2033. Přitom podle ní ani dočasné využití uhlí nepřipadá v úvahu. Jako částečnou náhradu vidí paní ministryně OZ a bioplyn z Německa a Rakouska. Mohl byste tento záměr ohodnotit?
Bez ruského zemního plynu padají nejen plány na Green Deal, ale padá celé české hospodářství a tedy i celá česká ekonomika. OZE mají bezesporu své místo v energetickém mixu, ale vzhledem k nestabilnosti dodávek (solární a větrné elektrárny), neekologičnosti (biomasa,…) a dalším necnostem mohou tvořit pouze určitý, nepodstatný, podíl v tomto mixu. Jediný velký potenciál rozvoje OZE v ČR je v možnosti rozvoje instalací solárních elektráren na rodinných a bytových domech, na průmyslových a zemědělských halách apod. Tyto solární elektrárny však, ve většině případů, budou sloužit pouze ke snížení nákladů jejich uživatelů, než jako systémově použitelné zdroje… Pokud by mělo dojít k omezení či zastavení dodávek zemního plynu do ČR, nepřipadá v úvahu žádné další odstavování stabilních zdrojů na uhlí a jádro po dobu 10-15 let, tedy do doby, než se podaří vytvořit dostatek nových funkčních, ekologických a současně i ekonomických zdrojů.
Dodávky bioplynu z Německa a Rakouska nelze považovat za reálné v případě, pokud by došlo k omezení dodávek zemního plynu do Evropy. Navíc je Česká republika tradičním exportérem 10 až 13 TWh elektřiny ročně a pokud přestane ČR exportovat, zvýší se sousedním státům deficit elektřiny, který si budou muset nahradit z vlastních zdrojů, a tedy využijí všechny tuzemské zdroje energií.
Další náhradou dosavadního přírodního plynu je LNG. Česká republika nedávno jednala s Katarem a Ománem o možných dodávkách. Kdy podle Vás dojde ke sjednání obchodu a s jakým objemem může ČR počítat?
LNG nemůže být v nejbližších letech náhradou potrubního zemního plynu v ČR při loňské spotřebě 9,4 mld.m3. Protože není dostatek volných zkapalňovacích terminálů v místech těžby, protože není dostatek odpařovacích terminálů na LNG na evropském pobřeží, a ani ty stávající terminály v Evropě nejsou propojeny tak, aby mohly zásobovat ČR, nelze se seriózně chlácholit vidinou, že americké, katarské, ománské, apod. LNG by v několika příštích letech mohly nahradit 150-200 mld.m3 potrubního ruského zemního plynu.
Dnes jsou největším dovozcem LNG do Evropy Spojené státy americké s 22,6 mld. m3 LNG. Třetím největším dovozcem LNG do Evropy je Rusko s 16 mld. m3, ale ani případné razantní zvýšení jeho dodávek LNG do Evropy nemůže, v Evropě a již vůbec ne v ČR, nahradit potrubní zemní plyn.
Řada evropských států chce svou spotřebu energetických zdrojů zmenšit pomocí snížení teploty na úřadech a v domácnostech či zmenšením nákupu benzínu, a díky tomu i menšímu využití osobních aut. V čem je podle Vás tato metoda přínosná a s jakým procentním snížením spotřeby zdrojů lze počítat?
Každá úspora je pozitivní, protože každá uspořená MWh šetří státní pokladnu i ekologii. Snížení spotřeby je v každém případě úsporou energií nejvíce šetrnou k životnímu prostředí, ale jako podpůrné řešení…
Budapešť, Maďarsko - Sputnik Česká republika, 1920, 02.05.2022
Svět
Maďarsko pohrozilo EU vetováním sankcí proti ruským zdrojům energie
Skupina energetických odborníků Energie není luxusní zboží, které jste součástí, před měsícem navrhla nové vládě kroky pro udržení energetické stability. Jaké z těchto kroků jsou podle Vašeho názoru nyní klíčové pro zkrocení růstu cen energetických zdrojů v ČR a stabilizaci průmyslu?
Ty kroky, spíše než pro udržení energetické stability, byly určeny pro záchranu českého průmyslu a ekonomiky a navrhovali jsme je již v listopadu 2021.
Zejména se jednalo o zastavení obchodování s elektřinou spotřebovávanou v ČR na pražské (PXE) či Lipské burze (EEX), opuštění systému povolenek, které s ekologií a ochranou životního prostředí nikterak nesouvisí. Cestou je použít, po vzoru Slovenska, kde je nyní cena pro zákazníky poloviční, legislativní omezení nadměrných zisků z elektřiny, vyrobené z JE, zastropováním cen elektřiny a jejich zafixováním na několik let.
V oblasti plynárenství se jedná o uzavření dlouhodobých kontraktů za fixní cenu cca 6 Kč/1m3, obdobných kontraktům německým či maďarským, apod., a o nákup 6 ks POZA o celkové kapacitě 2,7 mld.m3, či alespoň jejich naplnění v rámci Správy státních hmotných rezerv ČR….
Elektřina v ČR je jednou z nejdražších ze států střední Evropy. Proč podle Vás česká vláda zatím nerozhodla o fixaci cen energií? Je za současných podmínek tato možnost stále ve hře?
Vláda by musela nalézt politickou odvahu a ekonomickou erudici, nebo se alespoň nechat dotlačit k urychlenému řešení tohoto republiku ohrožujícího a neudržitelného stavu. Stále více se o problematiku energií a doslova šílených cen elektřiny, kterou si v Čechách sami vyrábíme za české ceny a nelogicky ji přeprodáváme sami sobě přes pražskou burzu za německé ceny, začíná zajímat, na rozdíl od české vlády, i veřejnost, tj. voliče, a v tom začínám vidět určitou možnost… Stejně tak se lidé začínají zajímat, proč nemá Česká republika kontrakt s Gazpromem, a proto musí kupovat z Německa předražený ruský zemní plyn.
Ing. Ivan Noveský pracuje v plynárenství a energetice od roku 1978. Nejprve stavěl plynovody a POZA v Jihomoravské plynárenské. Pak zřizoval Jihočeskou plynárenskou a další energetické společnosti. V roce 2001 založil Energetický regulační úřad a v letech 2016/2017 byl jeho 1. místopředsedou.
Zprávy
0
Chcete-li se zapojit do diskuse,
přihlaste se nebo se zaregistrujte
loader
Chaty
Заголовок открываемого материала