Svět
© Fotolia/ Xavier

Vědci vyvrátili hypotézu o evoluci

Získat krátkou URL

Evoluce živých organismů, včetně člověka, nekončí, dokonce i jestliže je druh maximálně přizpůsoben okolnímu prostředí. Tento výzkum je uveřejněn v časopisu Science Alert.

Jak je uvedeno v článku, dříve vědci zastávali názor, že při dosažení „evolučního optima" živé organismy přestávají mutovat. Ale mezinárodní skupina vědců pod vedením Richarda Lenského z Univerzity státu Michigan v USA vyvrátila tuto hypotézu.

Lenski zkoumal kolonie Escherichia coli, jejíž rychlost rozmnožování umožňuje sledovat evoluční změny za několik desítek let, od roku 1988. Podle posledních údajů objevení nových mutací u bakterií dosud neskončilo, ačkoliv se zpomalilo ve všech zkoumaných populacích. Buňky se zvětšily a začaly rychleji asimilovat živiny.

Odborníci přitom uvádějí, že mikroorganismy ukazují maximální přizpůsobení k okolnímu prostředí, ale i nadále v nich probíhají generické procesy, vedoucí k objevení se nových adaptací.

Vědci zdůrazňují, že jejich závěry o evolučních změnách se dají použít nejen v případě bakterií, ale všech organismů, včetně člověka.