Svět
© Foto: ESA/Hubble & NASA

Vědci hovořili o novém přístupu k problému hledání mimozemského života

Získat krátkou URL

Vědci chtějí použít nový přístup k problému hledání života na jiných planetách. Příslušný výzkum je uveřejněn v časopisu Science Advances.

Ve vědecké práci se uvádí, že do dnešního dne vědci považovali za hlavní ukazatel života na planetě přítomnost kyslíku v atmosféře. Nebrali však v úvahu jiné důležité příznaky, kterými jsou biosignatury svědčící o možné existenci živých organismů na planetě.

Vědci se domnívají, že dalšími příznaky existence života na planetě je dostatečné množství metanu a oxidu uhličitého, přítomnost vody v kapalném stavu na povrchu a také absence oxidu uhelnatého.

„Náš výzkum ukazuje, že tato kombinace je přesvědčivým příznakem přítomnosti života," řekl jeden z autorů výzkumu, jehož slova uvádí The Independent.

Podle názoru odborníků může nevýznamné množství metanu vznikat následkem srážky s asteroidem a vzájemného působení hornin a vody. Vědci však došli k závěru, že přítomnost tohoto plynu v dostatečném množství není možná bez živých organismů.

Vědci také konstatují, že metan, oxid uhličitý a oxid uhelnatý mohou vznikat na planetě následkem silné sopečné erupce. Ovšem nedostatečné množství oxidu uhelnatého jako biosignatury je vysvětlováno tím, že organismy mohou využívat tento plyn k podpoře životní činnosti, což povede k jeho nedostatku na planetě.