05:33 13. srpna 2020
ČR
Získat krátkou URL
14152
Sledujte nás na

Na oficiální stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) se objevila zpráva, která pojednává o Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Gruzii.

Z obsáhlé zprávy vyplývá, že daným programem navazuje Česko na dosavadní spolupráci a partnerství s Gruzií v oblasti rozvojové spolupráce. Zároveň tímto krokem reaguje také na její potřeby a rozvojové priority.

Podle informací má daný program vycházet z cílů Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období 2018-2030. Současně, jak uvádí MZV, respektuje Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a zásady globálního partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci.

V daném dokumentu se uvádí, že program bere v potaz také dosavadní zkušenosti a evaluace projektů, které byly uskutečněny dříve, a neopomíná ani závěry a doporučení pro českou zahraniční rozvojovou spolupráci.

„Gruzie je pro Českou republiku klíčovým partnerem v jihokavkazském regionu. Země čelí dopadům tzv. zamrzlého konfliktu na vlastním území, bezpečnostním rizikům v regionu a složitému ekonomickému a sociálnímu vývoji a Česká republika podporuje její jednoznačně formulované úsilí o zajištění stability a bezpečnosti, rozvoj demokracie a o co nejužší vazby s EU a NATO," píše se ve zprávě.

Daný program si klade za cíl hned několik věcí. Na jedné straně jde o posílení bilaterálních vztahů s Gruzií, na straně druhé pak o zintenzivnění spolupráce na úrovni vlád, samospráv, nevládních organizací a soukromých subjektů.

„Cílem programu rozvojové spolupráce, který je nedílnou součástí komplexního angažmá České republiky v Gruzii, je podpora demokratických, sociálních a ekonomických reforem, podpora přibližování k Evropské unii a podpora teritoriální integrity země," hlásá zpráva MZV.

Ve všech jednotlivých cílech program zohledňuje i doporučení a závazky Gruzie, které vyplývají z Asociační dohody mezi EU a Gruzií. Pozornost je dále věnována také zásadám, prioritám a potřebě prohlubování spolupráce s OSN, OBSE a Radou Evropy.

Aby Česká republika dokázala splnit své cíle, má v plánu podpořit zejména inkluzivní sociální rozvoj všech skupin obyvatelstva v demokratické společnosti, udržitelný rozvoj venkova, ochranu krajiny a potravinovou soběstačnost.

„Česká republika podpoří snahy o vymýcení chudoby, o dosažení genderové rovnosti a posílení postavení žen a dívek a přispěje k boji se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů," uvádí se v dokumentu.

Podle informací MZV zmiňovaný program vznikl díky aktivní účasti zástupců všech zainteresovaných rezortů státní správy, samospráv a nevládní i podnikatelské sféry. Jde o tzv. konsenzuální dokument, který má být základním kamenem pro koordinovanou a konsolidovanou rozvojovou spolupráci České republiky v Gruzii.

Za zmínku stojí i skutečnost, že EU (jakožto instituce) je největším donorem v Gruzii. K největším evropským bilaterálním dárcům patří zase Německo a Švédsko a k největším mimoevropských donorům se řadí USA.

Více:

Rasmussen doporučil Bělorusku, aby si vzalo příklad z Ukrajiny a Gruzie
Česká policie vtrhla do státního podniku Diamo
Český úřad přirovnal nákup výrobků Huawei k epidemii. Slibuje i příručku
Česká média prozradila, co se stane, když Rusko přestane dodávat plyn
Německá média: Česko jako zbytečný náklad pro EU a možné důsledky brexitu
Štítky:
genderová rovnost, udržitelný rozvoj, dárce, donor, integrita, potřeby, cíl, stabilita, program, partner, projekt, reformy, demokracie, podpora, ekonomika, spolupráce, bezpečnost, pomoc, Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Gruzii, Ministerstvo zahraničních věcí, Rada Evropy, OBSE, OSN, Gruzie, Švédsko, Česká republika, Německo, USA
Pravidla společenstvíDiskuse
Komentovat pomocí SputnikuKomentovat pomocí Facebooku
  • Komentář