16:45 27. listopadu 2020
ČR
Získat krátkou URL
243145
Sledujte nás na

Parlamentním listům se podařilo zjistit, za co bude utracena částka 13 500 000 Kč, kterou získá nezisková organizace Člověk v tísni za projekt, který má poskytnout pomoc v Moldavsku. Vypadá to totiž, že velkou část rozpočtu projektu spolyká právě daná organizace.

Včera jsme informovali o tom, že došlo k uzavření smluv mezi Českou rozvojovou agenturou a organizací Člověk v tísni.  Jde o projekt, který má poskytnout pomoc v Moldavsku. Konkrétně se jedná o plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu. Částka, kterou má obdržet organizace Člověk v tísni za projekt, se pohybuje v řádech milionů, a sice organizace obdrží 13 500 000 korun.

K čemu konkrétně ale bude tato částka použita? Na to se zaměřili novináři daného portálu, kterým se podařilo zjistit, že skoro polovina celého rozpočtu připadne na osobní náklady, konkrétně mzdové náklady, včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty. Tyto informace lze dohledat ve strukturovaném rozpočtu, v němž jsou rozepsány jednotlivé náklady celého projektu.

Konkrétní čísla

Uvádí se, že podstatná část peněz (5 497 620 Kč) „padne“ na výplaty. Například 300 300 Kč si za necelé čtyři měsíce práce odnese regionální ředitelka a manažer pro Moldavsko, který bude pracovat asi 14 měsíců, získá 756 250 Kč.

Součástí daného projektu je i jeho koordinátorka a projektová manažerka. Každá z nich přitom odejde s honorářem ve výši 623 200 Kč. Pokud jde o ředitelka mise, její výplata bude činit 678 900 tisíc Kč. Nezapomeňme však ještě na asistenta projektu, který bude svou práci odvádět 13 měsíců a získá za ni 418 200 Kč či na finančního manažera, který bude ohodnocen částkou 541 200 Kč.

Další poměrně velkou položku v rozpočtu tvoří cestovní náklady, které mají celkově dosahovat 734 150 korun. Do nich spadají letenky (350 000 Kč), místní doprava (22 950 Kč), ubytování (184 800 Kč), diety (151 200 Kč) a cestovní pojištění (25 200 Kč).

Část peněz (572 tisíc) bude vynaložena i na přímé náklady v Moldavsku. Ty zahrnují pronájem kanceláře (38 tisíc), kancelářské potřeby (65 000 korun) a administrativní náklady, kam spadá i internet a telefon (169 000 korun). Do kanceláře bude pořízena i tiskárna za 50 tisíc korun a tři počítače v hodnotě 75 tisíc korun.

Na portálu přišla řeč ale i na další zajímavé položky, které tvoří studijní cesta a krátkodobé stáže v České republice. Zmiňovaná cesta bude dlouhá pět dní a pro jedenáct členů vyjde na 311 740 Kč. Dalších 198 770 Kč bude použito na stáž v České republice pro jedenáctičlenný pracovní tým po dobu sedmi dnů. Patří sem ale i tzv. zajištění podpory komunitního plánování na okresní / jiné územní úrovni a podporu vzájemného učení“, na což bylo vyhrazeno 179 360 Kč. K zajímavým položkám určitě patří i transport školitele za 108 tisíc korun. Další náklady (523 350 Kč) tvoří „konference a workshopy zaměřené na sdílení zkušeností a diseminaci metodického průvodce“.

V plánu je také studijní a networkingová cesta, která povede do Česka a které se zúčastní dvanáct osob. Bude stát 451 200 Kč. Za zmínku stojí i sedmidenní studijní návštěva Gruzie pro devítičlennou výpravu, a to v hodnotě 315 tisíc korun.

A co Moldavsko?

Zdůrazňuje se také, že stále není jasné, jakou přesnou pomoc tohoto plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu v hodnotě 13 500 000 obdrží Moldavsko. A to i přesto, že záměrem projektu je „přispět k uspokojení základních sociálních potřeb zranitelných osob založené na reálných potřebách a reflektující dostupné zdroje v jednotlivých komunitách“.

Podle materiálů to ale vypadá, že velká část rozpočtu padne právě na Člověka v tísni.

Více:

Volný po tiskovce: Pracovníci neziskovek ať udělají to, co Sputnik, otevřeně řeknou, kdo jsou
„Vy byste byl vzorný kolonizátor.“ Zahradil se pustil do neziskovek a lidskoprávních aktivistů, kteří brání obchodu
Česko pošle Maroku skoro sto milionů korun na boj s migrací. Ondráček se ptá: Kolik skončí v kapsách neziskovek?
Štítky:
finance, Člověk v tísni, neziskové organizace, projekt, smlouva, pomoc, Moldavsko
Pravidla společenstvíDiskuse
Komentovat pomocí SputnikuKomentovat pomocí Facebooku
  • Komentář