16 dubna 2010, 16:49

V Rusku potvrdili negativní vliv geneticky modifikovaných organismů

V Rusku potvrdili negativní vliv geneticky modifikovaných organismů

Dny ochrany před ekologickým nebezpečím, které se každoroč


stáhnout audio soubor


Dny ochrany před ekologickým nebezpečím, které se každoročně pořádají v Rusku od 15. dubna do 5. června, byly zahájeny zveřejněním senzačních výsledků nezávislého výzkumu: vědci dokázali, že geneticky modifikované organismy (GMO) jsou pro savce škodlivé.

V důsledku výzkumů bylo zjištěno, že zvířata, která jsou krmena GM-krmivy, ztrácejí ve třetí generaci schopnost rozmnožování. Dva roky dostávali Campbellovi křečci, u nichž dochází k rychlému střídání generací, sojové krmivo, které se ve velké míře používá v zemědělství a obsahuje  různé procento GM-rostlin.

O průběhu experimentu, který společně konalo Celonárodní sdružení genetické bezpečnosti a Severcovův ústav problémů ekologie a evoluce Ruské akademie věd, vypráví doktor biologických věd Alexej Surov.

-Vzali jsme několik skupin těchto zvířat, umístili jsme je ve dvojicích  do samostatných klecí a dávali jsme jim docela obyčejné krmení, takové jako vždycky. Jedné skupině jsme do potravy nic nepřidávali, druhé jsme dávali soju, která neobsahovala GM-složky, třetí skupina dostávala určité množství GMO, čtvrtá mnohem větší. Potom jsme prostě pozorovali, co se s nimi děje. Nejdřív bylo všechno více méně normální, když jsme ale sestavovali nové dvojice, tentokrát už z jejich potomstva, a pokračovali je krmit stejně jako rodiče, situace se dost značně změnila: pomalejší růst, pomalejší dosažené pohlavní zralosti atd. Když přinesly i tyto dvojice nějaké potomstvo, sestavili jsme z nich už třetí dvojice. A zjistili jsme, že v těch skupinách, které jsme krmili GM-krmivy, se neobjevilo vůbec žádné potomstvo. Tito křečci byli prostě takové možnosti zbaveni.

Badatelé nemohou pochopit, proč GMO, když se dostanou do živých organismů, uvádějí v nich do chodu programy ničení. Neutralizovat se dá negativní účinek vyvolaný spotřebou transgenů pouze jediným způsobem - je třeba je přestat používat, - uzavírají vědci. Proto vědci navrhují, aby v Rusku bylo vyhlášeno dočasné moratorium na používání GMO v potravinách, dokud nebude definitivně zjištěno, nakolik jsou z biologického hlediska bezpečné nebo nebezpečné.

Badatelé mají za to, že teď je ještě brzy na to, abychom dělali dalekosáhlé závěry o škodlivosti GMO pro zdraví člověka: jsou nezbytné další výzkumy. Vědci navrhují, aby byl realizován projekt Bezpečné genetické technologie v inovačním středisku Skolkovo, které se nyní vytváří nedaleko Moskvy.

  •  
    a podělit se