29 srpna 2011, 12:32

Park „Lenské sloupy“ doplní seznam světového dědictví UNESCO

Park „Lenské sloupy“ doplní seznam světového dědictví UNESCO

Park „Lenské sloupy“, podivhuhodně krásné místo v Jakutsku, může být zařazeno na seznam Světového dědictví UNESCO.

Park „Lenské sloupy“, podivhuhodně krásné místo v Jakutsku, může být zařazeno na seznam Světového dědictví UNESCO. Experti této organiazce pracují v současné době v této jedinečné přírodní rezervaci, kde byly obejveny nejstarší pracovní nástroje.

Území této rezervace zaujímá plochu přes jeden milion hektarů. I když bla oficiálně založena v r. 1995, pravěká krajina se tu zachovává v původní podobě po několik set milionů let. Jde především samozřejmě o Lenské sloupy – naprosto kolmé skály. Srážky, říční voda a vítr změnily před 530 milionů let horninu v bizární zámky. přijíždějí sem lidé z celého světa, aby se pokochali pohledem na tento přírodní div.

V rezervaci je ještě jedno obdivuhodné místo – tukulany. Jsou to ostrůvky pouště v tajze. Teploty zde dosahují plus 4O stupňů Celsia. Mezi písečnými dunami se vyskytují jižní rostliny, zcela nečekané ve studeném Jakutsku. Pozůstatky mamutů, bizonů a dalších vymizelých savců svědčí o tom, že je tato oblast reliktem tzv. studené pouště. Je zcela pravděpodobné, že vrcholu svého rozvoje dosáhla v době poslední doby ledové, která zachvátila západní úpatí Verchojanských hor před asi 20 tisici lety.

Tyto končiny mohou hodně povědět také o dějinách lidstva. Třeba staniviště pralidí Djuring-Jurjach. Archeologové zde našli nejstarší nástroje na Zemi – kamenné sekyry. Dříve byly objeveny jenom v Africe, a proto se pokládal tento kontinent za pravlast lidstva. Teď jsou tyto představy zpochybněny.

Existuje řada kritérií, podle nichž může být ten či onen přírodní objekt zařazen na seznam UNESCO, řekl první místopředseda vlády republiky Sacha (Jakutsko) Ajsen Nikolajev.

„Naše přihláška bere ohled na dvě kritéria. Je to jedinečný přírodní objekt, který má vysokou estetickou hodnotu. A za druhé je to prakticky jediný objekt ve světě, kde jsou velmi dobře vidět pravěké kambrické sedimentární horniny, můžeme tedy sledovat dějiny Země v době kambria, před více než 500 milionů let“.

Rozhodnutí o zařazení parku „Lenské sloupy“ na seznam Světového dědictví UNESCO se bude přijímat na řádném zasedání UNESCO v r. 2012 v Petrohradu.

 

  •  
    a podělit se