9 února 2013, 19:45

Putin podpořil odpůrce juvenilní justice

Putin podpořil odpůrce juvenilní justice

Při zavádění juvenilní justice v Rusku je třeba přihlížet k mínění společnosti, prohlásil v Moskvě prezident Vladimir Putin na sjezdu veřejné organizace Všeruský rodičovský odpor.

Při zavádění juvenilní justice v Rusku je třeba přihlížet k mínění společnosti, prohlásil v Moskvě prezident Vladimir Putin na sjezdu veřejné organizace Všeruský rodičovský odpor.

Prezident zdůraznil, že na jeho adresu přišla žádost podepsaná 141 tisícem občanů, kteří vyslovují obavy v souvislosti se zavedením v Rusku juvenilní justice, a souhlasil s tím, že řada návrhů zákonů o sociálním patronátu a kontrole zabezpečování práv dětí nepřihlíží k ruským rodinným tradicím.

Současně vedoucí prezidentovy administrativy Sergej Ivanov schválil teze stanov Všeruského rodičovského odporu týkající se napomáhání duchovnímu rozvoji občanů a propagaci tradičních ruských hodnot.

  •  
    a podělit se