23 června 2013, 10:05

Ukrajinská povstalecká armáda byla uznána v Polsku odpovědnou za genocidu

Ukrajinská povstalecká armáda byla uznána v Polsku odpovědnou za genocidu

Ve Varšavě byla přijata rezoluce, která obviňuje Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA) z genocidy. Jde o masové vraždění banderovci Poláků, jež žili na území Volyně. K tragickým událostem došlo v roce 1943. Avšak jejich ozvěna kalí vztahy mezi Polskem a Ukrajinou dodnes.

Polský sněm přijal rezoluci u příležitosti sedmdesátého výročí Volyňské tragédie. Události roku 1943 jsou v ní označeny za „etnickou čistku s příznaky genocidy.“ Odpovědnost za tento zločin uvalili polští poslanci na Ukrajinskou povstaleckou armádu. V rezoluci se rovněž tvrdí, že za oběť UPA padlo tenkrát přibližně 100 tisíc etnických Poláků. Přitom, jak zdůraznil ředitel fondu Historická paměť

Alexandr Djukov

, neobviňuje polská strana z toho Ukrajinu jako stát, ale pouze příslušníky OUN (Organizace ukrajinských nacionalistů) a UPA:-Tyto organizace skutečně prováděly na Volyni velké etnické čistky. Přičemž byly naplánovány předem, ještě před útokem Německa na Sovětský svaz. Tyto čistky se konaly podle promyšleného plánu a proto je označení OUN a UPA za zločinecké organizace celkem oprávněné.

Výklad historické úlohy OUN-UPA není poprvé kamenem úrazu v polsko-ukrajinských vztazích. V dubnu oznámili polští poslanci, že hodlají projednat novelu zákona, která uzná OUN a UPA za kriminální organizace. Zločincem by se tedy stala rovněž modla radikálních ukrajinských nacionalistů Stěpan Bandera. Vzbudilo to pobouření strany Svoboda. Její poslanci v Nejvyšší radě slíbili, že také schválí dokument, v kterém bude za kriminální organizaci označena polská Armáda Krajowa.Politická konjunktura je ale dnes taková, že si Kyjev nemůže dovolit pokazit vztahy s Varšavou, míní ruský odborník

Oleg Němenskij:

-Dnes žádá Ukrajina Polsko, aby jí pomohlo uzavřít v listopadu smlouvu o přidruženém členství v EU, poněvadž Polsko je hlavním promotérem Ukrajiny na evropské úrovni. V této situaci nebude pro Ukrajinu snadné tvrdě reagovat a přijímat vůči Polsku prohlášení konfrontační povahy.

  •  
    a podělit se