24 července 2013, 12:19

Zachrání Česko přistěhovalci?

Zachrání Česko přistěhovalci?

Česká republika pomalu ale jistě vymírá. Na konci století bude mít méně, než 8 milionů obyvatel. Mohou zemi zachránit cizinci?

Český statistický úřad (ČSÚ) přišel s temnou předpovědí: populaci České republiky čeká stárnutí a postupné ubývání. Vyplývá to z projekce do roku 2101, která byla tento týden demografy představena.

Ve své nejoptimističtější variantě projekce počítá do konce 21. století pouze s mírným úbytkem obyvatel Česka. Jejich celkový počet by se měl pohybovat okolo 9 milionů. V nejčernější variantě má být pokles počtu českých občanů mnohem citelnější. Na konci století by jich mělo být okolo 6,1 milionu osob.

Podle nejpravděpodobnější střední varianty bude počet obyvatel České republiky růst pouze do roku 2018, kdy dosáhne 10,54 milionu osob. V následujících letech už zahraniční migrace nebude schopna kompenzovat zvyšující se rozdíl mezi počtem zemřelých a narozených. V roce 2101 se tak sníží počet obyvatel ČR na 7,68 milionu osob,“ nastínila možnou budoucnost Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Jedněmi z průvodních jevů těchto trendů je podle statistického úřadu prodlužování života na jedné straně a snižování porodnosti na straně druhé.

Prodlužování délky života a současně nižší počet narozených dětí bude mít za následek výrazné zvýšení podílu osob starších 65 let v populaci. V roce 2060 vystoupá jejich podíl až na 34 procent ze všech obyvatel České republiky. V absolutním vyjádření se bude jednat o 3,2 milionu seniorů,“ vysvětluje jeden z autorů projekce Miroslav Šimek z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Přestože se má podle jeho slov jednat o vývoj, který je pro Evropu přirozený, znamená to, že například na konci šedesátých let budou děti do 15 let věku tvořit pouhých 12 procent českého obyvatelstva.

Je to jeden z nejvýznamnějších výsledků, který Český statistický ústav letos přinesl. Říká, že za 90 let by nás mohlo být o 20-40 procent méně. Pokud nám na jedné straně roste střední délka života, tak na druhé straně bychom se měli maximálně snažit, aby ženy měly šanci při rozhodování o druhém dítěti odpovědět kladně. To je klíčová otázka do budoucna,“ komentoval čísla pro Českou televizi sociolog Ivan Gabal.

Ačkoliv experti z ČSÚ podotýkají, že vývoj zahraniční migrace, vzhledem k vnějším faktorům, je obtížně předvídatelný, podle jejich názoru právě jejím prostřednictvím si Česká republika může ve střednědobém horizontu udržet desetimilionovou populaci.

Bez migrace by počet obyvatel rostl jen do roku 2013 na 10,538 milionu. Příliv cizinců tento zlom oddálí o 14 let. V roce 2027 by mohla země díky příchodu migrantů mít 10,804 milionu obyvatel. Na počátku příštího století by počet mohl postupně klesnout asi na 8,8 milionu, pokud by ale do země cizinci přijížděli. Bez nich by republika mohla mít po roce 2100 ještě o 2,8 milionu obyvatel méně,“ tvrdila ještě před rokem Terezie Štyglerová z ČSÚ.

Cizinci tvoří v současnosti zhruba čtyři procenta obyvatel České republiky. Třeba v sousedním Rakousku představují desetinu společnosti a ve Švýcarsku víc než pětinu. Jak uvádí demografové, pokud by i do Česka dál proudili migranti, mohl by jejich podíl do poloviny století vzrůst zhruba na 14 procent a na počátku příštího století by už každý třetí obyvatel Česka mohl být cizinec.

Pokud se tyto prognózy splní, za několik desítek let Češi svou zemi stěží ještě poznají. Vzhledem k dlouhodobým ekonomickým problémům se Česko sotva nestane novým domovem pro migranty z východní Evropy, kteří mají podobné kulturní kořeny a jejich adaptace do české společnosti je bezbolestná. Jejich příchod neumí česká vláda nijak stimulovat. Není vyloučeno, že do České republiky budou mířit spíš afričtí a blízkovýchodní migranti ze západních zemí.

Není těžké si proto představit, jak bude česká kotlina za tři desetiletí vypadat: V každé krajské metropoli bude stát mešita s minarety. Místo odbíjení kostelních hodin bude pětkrát denně znít svolávání na modlitbu. Na Nově se už nebudou objevovat reportérky v minisukních.

V Českých Budějovicích a na Šluknovsku bude i nadále docházet ke konfliktům mezi starousedlíky a menšinami, které budou tvořit migranti z Maghrebu. Křesťanští demokraté budou o křesla v parlamentu bojovat s českou pobočkou Evropské arabské ligy. A Jízda králů bude mít absolutně jiný význam.

Vypadá to jako příliš politicky nekorektní fikce? Kéž by to tak bylo.

  •  
    a podělit se