6 listopadu 2013, 16:11

Ukrajinské úřady nečetly plnou variantu dohody o asociovaném členství v EU

Ukrajinské úřady nečetly plnou variantu dohody o asociovaném členství v EU

Asociované členství a vytvoření pásma volného obchodu mezi Ukrajinou a Evropskou unií je prakticky hotová věc, tvrdí ukrajinské úřady. Do podepsání dokumentu na summitu Východního partnerství ve Vilniusu už zbývá jen několik týdnů.

Teď ale vychází najevo, že ukrajinské úřady mohou podepsat dokument, který vlastně ani důkladně neprostudovaly.

V polovině září schválila ukrajinská vláda návrh dohody o asociovaném členství v EU. Všechny části dokumentu se převážně týkaly činnosti médií, ochrany intelektuálního vlastnictví a osobních údajů. Tedy všeho, kromě toho nejdůležitějšího – ekonomických a politických podmínek. Ale ani s tímto textem se jaksepatří neobeznámili ti občané, na nichž záviselo přijetí rozhodnutí, zdůrazňuje vedoucí Komunistické strany Ukrajiny Petr Simoněnko:

-Poslanci Nejvyšší rady, kromě zástupců komunistických frakcí a komunistické strany, nemají o obsahu tohoto dokumentu ponětí, stejně jako zástupci mnoha profilových výborů a ministři.

Dokument, který dostali do rukou ministři, to je pouze všeobecná část dohody. V originálu v angličtině má tento dokument přes tisíc stran. A právě v těch 70% textu, který si oficiální Kyjev, jak se zdá, nepřečetl, se skrývá to nejdůležitější – podmínky činnosti konkrétních hospodářských odvětví, kvóty a termíny. Přičemž formulace jsou v dokumentu velice mlhavé, pochopit je může pouze odborník, který mnohokrát přicházel do styku s jazykem bruselské byrokracie. Přičemž jsou některé podmínky nejen pobuřující, ale i nebezpečné. Tak třeba v desátém paragrafu dohody o asociovaném členství stojí, že Kyjev souhlasí se založením výboru asociace Ukrajiny a EU, který má právo přijímat rozhodnutí pro Ukrajinu závazná. Jedná se tedy o jakousi nadnárodní strukturu, jejíž vytvoření je nejen v rozporu s ústavu země, ale naprosto otevřeně zbavuje Ukrajinu suverenity. Komentář odborníka na Ukrajinu Bogdana BezpAlka:

-Ukrajina se v podstatě vzdává jak politické, tak i ekonomické suverenity. Stává se z ní kolonie EU. Dobrovolně odevzdává moc do rukou naprosto jiných lidí a výměnou za to musí plnit řadu závazků, aniž by přitom měla právo hlasu. Po pravdě řečeno je všechno, co slibují evropští komisaři Ukrajině, pouze zlepšení demokracie a ničím neodůvodněné zlepšení ekonomiky, přičemž ve velice vzdálené budoucnosti. Přitom sami evropští komisaři přiznávají, že v nejbližší budoucnosti se situace pouze zhorší.

Aby byl průmysl přizpůsoben normám EU, bude Kyjev potřebovat 165 miliard eur. Evropská unie hodlá pomoci jen několika miliony a není tedy známo, odkud vzít zbývající. Zboží z EU se může dovážet bez omezení, pro ukrajinské budou platit kvóty. Možná výhra na úrovni 500 milionů eur, kterou Ukrajině přinese volných obchod s EU, jak o tom hovoří eurokomisaři, nemá nic společného se skutečností. V této částce není přihlédnuto k obrovským ztrátám spojeným se zrušením dovozních cel na ukrajinské hranici. Schválit návrh dohody s takovými nerovnoprávnými podmínkami bylo skutečně možné jen bezmyšlenkovitě.

  •  
    a podělit se