19 února 2014, 18:06

Kniha, která mohla zničit lidstvo

Kniha, která mohla zničit lidstvo

Existují rukopisy, jejichž existence ohrožuje lidstvo. Jeden z těchto manuskriptů měl název Revoluce prostřednictvím vědy aneb konec válek. Jeho autorem byl ruský vědec Michail Filippov. Kniha byla zničena carskou ochrankou a nikdy nebyla vydána.

V říjnu 1903 byl Michail Filippov nalezen mrtvý ve své laboratoři. Podle legendy byl zabit na rozkaz cara Mikuláše II. Policie zabavila všechny vědcovy papíry, mezi kterými byla také rukopisná varianta “prokleté” knihy.

Filippov se věnoval výzkumu elektromagnetických vln a prováděl zkoušky v přenosu energie exploze. V dopise do redakce listu Petrohradské vědomosti napsal:

V raném mládí jsem přečetl v knize Thomase Buckleho, že vynález střelného prachu udělal války krveprolitími. Od té doby mne pronásledovala myšlenka o vynálezu, který by učinil války téměř nemožnými. V těchto dnech jsem učinil objev, jehož praktické uplatnění fakticky znemožní války. Jde o můj způsob elektrického přenosu výbuchové vlny, přičemž dokonce na vzdálenost několika tisíc kilometrů. Takže výbuch v Petrohradě bude možné poslat do Konstantinopole. Způsob je nádherně jednoduchý a levný. Avšak taková válka by byla šílenstvím a proto nesmí existovat. Podrobnosti hodlám zveřejnit na podzim v pamětích Akademie věd.

Tato publikace měla být 301 vědeckou prací Michaila Filippova. Nebyla to pouhá teorie, skutečně učinil velký objev. A kdyby svůj výzkum stihl zveřejnit a byl by použit v První světové válce, možná, že by svět čekala katastrofa. Takže car Mikuláš zachránil lidstvo, když rozkázal zničit Filippova a jeho práce.

Osobnost Michaila Filippova vzbuzuje obrovský zájem: popularizátor vědy, vědec, spisovatel, experimentátor a přesvědčený revolucionář, kterého měli pod policejním dohledem od zavraždění cara Alexandra II. Sestavil třísvazkový Encyklopedický slovník a začal vydávat první v Rusku seriózní vědecko-populární časopis Vědecký přehled (Naučnoje obozrenije), přeložil do francouzštiny Mendělejevovy Základy chemie. Vědec měl podivuhodný intelekt, který byl schopen práce na hranici mnoha věd. „Prokletý“ rukopis byl klíčem k současným objevům, avšak mohl se stát příčinou obrovského počtu obětí.

  •  
    a podělit se