20 března 2014, 12:54

AIDS už je vyléčitelný

AIDS už je vyléčitelný

Egyptští vojenští lékaři oznámili, že ukončili zkoušky přípravků a aparatury k léčení HIV a hepatitidy C. Tato technologie dostala název Complete Curing Device (CCD).

S její pomocí lze objevit a zlikvidovat viry a provádí se i úplná komplexní terapie.

Autorem unikátní technologie je generál zdravotnické služby Ibrahim Anděl Aty a plukovník zdravotnické služby Ahmed Amin. O nové technologii hovoří Ahmed Amin:

-Technický departament ozbrojených sil vyvinul a vyzkoušel dva přípravky. Jeden z nich dokáže virus objevit a druhý ho zlikviduje. Součástí komplexního programu léčení jsou rovněž za tímto účelem speciálně vyvinuté přípravky. Léky i aparatura už mají za sebou všechny etapy testování na vzorcích, zvířatech i na člověku. Platí to jak pro HIV, tak i pro hepatitidu C. Léky byly rovněž prověřeny na toxičnost, a to všechny jejich složky. Byl rovněž proveden test na stabilitu uzdravení po dobu 33 měsíců po ukončení léčby. Naši metodiku jsme rozpracovávali asi 20 let.

Asi 70% chemických rozborů léků se provádělo v ruských laboratořích v Dubně, oznámil Ibrahim Abdel Aty:

-Už ve stadiu zkoušek metodiky na zvířatech jsme získali jasný důkaz toho, že po ukončení léčebné kúry viry z organismu zmizí. Naši vědci zkoumali chemická spojení uvnitř viru a chemická spojení jednotlivých složek krve. Našli metodiku, která umožňuje tato spojení uvnitř viru přerušit a současně nepoškodit složky krve.

Léčebná kúra trvá šest měsíců. Pacient nejdřív bere po dobu deseti dnů léky. Potom asi tak 15-25 dní, v závislosti na jeho zdravotním stavu, je každý den po dobu jedné hodiny podroben léčení přístrojem. Potom opět následují léky, jejich podávání je ukončeno po šesti měsících.

Nakolik dostupné bude léčení podle vaší metodiky? A dají se s její pomocí léčit i jiné infekční choroby?

-Současně s vyléčením choroby vyvolané hlavní infekcí se přestávají rozvíjet i druhotné nemoci vyvolané touto chorobou, například cukrovka nebo zhoršování zraku. Naše metodika bezprostředně druhotné infekce ani druhotné choroby neovlivňuje. Likviduje virus, který vyvolal prvotní chorobu a druhotné nemoci se přestávají dál rozvíjet a dají se léčit.

Pokud jde o cenu, ta se bude značně lišit od západní. S léčením nebude mít žádné materiální problémy ani obyčejný dělník. A už brzy. Nejdřív hodláme začít používat aparaturu v jedné ze dvou vojenských nemocnic a potom se přístroj objeví i v obyčejných nemocnicích. Oficiálně začneme léčit pacienty od 1. července.

  •  
    a podělit se