27 dubna 2014, 13:17

27. dubna se koná ceremonie svatořečení Jana Pavla XXIII a Jana Pavla II.

Poprvé v historii katolické církve se této ceremonie účastní hned dva žijící papežové: papež František a jeho předchůdce čestný papež Benedikt XVI.

Papež Jan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) se narodil v okolí Bergama ve velmi prosté rodině. Díky majetným příbuzným se mu podařilo absolvovat studia a stát se knězem (v roce 1904).

V roce 1953 byl Angelo Giuseppe Roncalli vyhlášen patriarchou Benátským a po smrti papeže Pia XXII byl k vlastnímu překvapení zvolen papežem.

V říjnu 1962 se naše planeta octla na pokraji třetí světové války, vypukla Karibská krize. Papež Roncalli napsal dopisy Chruščovovi a Kennedymu. Nebezpečí pominulo. A 7. března 1963 přišla k papeži do Vatikánu první sovětská delegace v osobě Alexeje Adžubeje a Rady Chruščovové (dcera Nikity Chruščova). Rada řekla pod vlivem emocí: „Máte velké upracované ruce jako rolník.“ Po této schůzce papež Jan Pavel XXIII poznamenal v rozhovoru se svým tajemníkem: „Možná, že se mýlím, ale snad je to začátek zázraku, který nestihnu vykonat.“ Jak ukázaly dějiny, byl to začátek velkých změn. Za několik měsíců papež zemřel. Jeho poslední slova byla „Proč pláčete?“

V roce 2000 vyhlásil ho papež Jan Pavel II blahosloveným. A souviselo to se zázrakem, přesněji se zázračným uzdravením sestry Cateriny Capitani. Umírala na žaludeční krvácení, měla pištěl. Spolusestry ji přinesly papežovu fotografii a dali ji právě na pištěl. Ráno nemoc byla úplně pryč. Lékaři to uznali za zázračné uzdravení.

Papež Jan Pavel II (Karol Wojtyla) se narodil v Polsku v roce 1920 v rodině armádního důstojníka. Po skončení Druhé světové války absolvoval teologickou fakultu a v roce 1946 se stal duchovním. Téhož roku odjel do Říma, aby pokračoval v studiu. V roce 1958 byl Karol Wojtyla jmenován krakovským biskupem a pak i arcibiskupem. V roce 1978 se poprvé zúčastnil koncilu, na kterém byl za papeže zvolen Jan Pavel I, jehož pontifikát byl velmi krátký, pouhých 33 dní. A v říjnu téhož roku se Karol Wojtylo stal papežem Janem Pavlem II.

Zemřel 2. dubna 2005 ve věku 84 let. Několik dní před smrtí se objevil v okně své pracovny, aby ještě jednou spatřil lidi, kterým věnoval celý svůj život. Pokusil se o pronesení několika slov, avšak síly ho opustily a papež se rozloučil se svými farníky pohledem. Kanonizace Jana Pavla II souvisí s vykonanými zázraky. Jedním z nich je zázračné uzdravení Flobier Mora Dias, která měla aneurysma. 1. května 2011, v den beatifikace papeže, nemocná žena zaslechla jeho hlas: „Vstaň a ničeho se neboj.“ Nemoc úplně zmizela, o čemž svědčí lékařský posudek.

 

  •  
    a podělit se