2 srpna 2014, 16:00

Snímky z oblasti pádu malajsijského letadla, které předložila Ukrajina, byly pořízeny mnohem později než ruské a kromě toho je nemohly pořídit ukrajinské družice, protože v tuto chvíli neprolétaly nad místem pádu letadla, oznámilo ruské ministerstvo obrany.

Ruské ministerstvo zveřejnilo výsledky rozboru družicových snímků rozmístěných ukrajinskou bezpečnostní službou SBU na internetu 30. července roku 2014.

Uvádíme překlad úplného textu dokumentu.

Podpisy pod foto jsou uvedeny v originálu, jak je uveřejnila ukrajinská strana.

První, co je třeba říci je to, že k tomu, aby bylo možné vznášet závažná obvinění, nebo, dokonce, závěry, jsou třeba fakta. Je obecně známo, že obecným atributem faktografických materiálů je přesná synchronizace družicových záběrů s místem na povrchu v systému geografických souřadnic a astronomický čas snímku.

Je to nutné proto, aby bylo možné přesně určit přesnou sestavu formace satelitů, která se v uvedený okamžik nacházela nad místem snímkování. To vše s přihlédnutím k tomu, že chápeme charakteristiky a možnosti konkrétních družic, které se pohybují na oběžných drahách kolem Země po předem známých trajektoriích.

Když budeme odpovídat na uvedenou otázku, tak můžeme jednoznačně konstatovat, že podle údajů Systému pro kontrolu vesmírného prostoru Ruské federace, v období od 10:00 do 13:00 moskevského času (od 9:00 do 12:00 ukrajinského času) 12., 16., 17., a 18. července ukrajinské družice Sič-1 a Sič-2 nad zmíněnými oblastmi neprolétaly.

V čase, který je na snímcích uveden, se nad zónou katastrofy nacházela americká družice pro optickou a elektronickou kontrolu typu KeyHole. Tímto způsobem, zdroj získaného fotografického základu pro další zpracování SBU, by nadále neměl budit žádné pochybnosti.

Co se týče fotografií, jejich detailní analýza ukázala následující.

V prvních dvou snímcích jsou ruské a ukrajinské fotografie jako celek identické. Avšak, důležitou poznámkou k nim je to, že fotografie, kterou SBU prezentuje, byla pořízena o několik dní později.

 

Snímek č. 1

 

Snímek č. 2

 

Pro analýzu jsou ale mnohem zajímavější ukrajinské fotografie na snímcích 3 a 4.

 

Snímek č. 3

 

Čas, který je na nich uveden, neodpovídá tomu, co je zobrazeno.

Například, v 11 hodin dopoledne se Slunce v daném místě nachází na jihovýchodě, což znamená, že stíny by na fotografii měly být na severozápad.

Na materiálech, které SBU prezentuje, z nějakého důvodu, stíny padají na severovýchod. Znamená to tedy, že uvedené fotografie byly pořízeny nejenom v jiný den, ale také po poledni a uvedené datum na nich tak je zcela záměrně zfalšováno.

A to je jasný fakt. Současně, fotografie, které 21. července zveřejnilo Ministerstvo obrany RF, odpovídají jak geograficky, tak i časově.

Navíc, na úseku lesního pásu zvýrazněném SBU, jsou i pouhým okem vidět deformace udělané fotografickým redaktorem. Poznamenáme, že na ruské fotografii je nenalezneme.

Jako dodatek doplníme, že podle souhrnné meteorologické zprávy ze 17. července, byla obloha v okolí Avdějevky pokryta oblačností ze 70-80% s výškou spodní základy oblaků 2.500 metrů. Tato informace se dá snadno potvrdit velkým množstvím nezávislých zdrojů a je to také dobře vidět na snímku Avdějevky pořízeném ruskou družicí.

Obraťte pozornost na to, že na fotografii č. 4 od SBU je v tento den jasné slunečné počasí. Další komentáře jsou zde již nadbytečné.

 

Snímek č. 4

 

 

Na snímku č.5 je rozlišení ruské fotografie „fotografickými umělci“ SBU vědomě sníženo, což vedlo k rozmazání rysů reliéfu (pastvin).

 

Snímek č. 5

 

I když Ministerstvo obrany RF veřejnosti předvedlo kvalitní fotografii tohoto místa (viz. níže), všechny údajné nepřesnosti uvedené SBU, na něm chybí.

 

Fotografie části území poskytnutá Ministerstvem obrany RF.

 

Ukrajinská fotografie na snímku č. 7je také identická s fotografií ruskou, avšak s jediným rozdílem: ukrajinská fotografie byla pořízena až pět dní(!) po té ruské. Co se na ní SBU pokoušela předvést, není jasné.

 

Snímek č. 7

 

Nyní obrátíme pozornost na analýzu grafického materiálu SBU, který údajně potvrzuje to, že se z ruského území na Ukrajinu dováží zbraně a vojenská technika, převádějí tajemná diverzní uskupení, a také, že dochází k ostřelování sídel.

Na čtrnácti družicových fotografiích, které poskytla SBU, je možné rozlišit určité dopravní prostředky a stopy jejich pohybu bez jakékoliv synchronizace s místem, datem a časem. Například, na polovině fotografií (č. 2-7) jsou vidět nějaké polní cesty, které, podle názoru SBU, probíhají po území RF a Ukrajiny.

 

Fotografie č. 2

Fotografie č. 3

Fotografie č. 4

Fotografie č. 5

Fotografie č. 6

Fotografie č. 7

 

Na fotografiích přitom nenaleznete ani jednu cestu, která by protínala rusko-ukrajinskou hranici. Ničím nepodložená tvrzení SBU o tom, že stopy na polích patří ruské obrněné technice, nesnese žádnou kritiku.

Jakým způsobem bylo identifikováno, že tyto objekty jsou tanky, obrněnými transportéry, nebo nákladními automobily? A navíc, jak byla určena příslušnost těchto objektů k Ruské federaci, a ne k ukrajinské pohraniční službě, nebo k Ozbrojeným silám Ukrajiny? Vycházíme-li z kvality snímků, tak to všechno stále zůstává záhadou.

To všechno platí i o dvou fotografiích (č. 4 a 14), kde jsou, údajně, na území Ruska zachyceny stopy ženijní činnosti.

 

Fotografie č. 4

Fotografie č. 14

 

Podobná situace vzniká i s údajně ruskou vojenskou technikou nacházející se na území Ukrajiny, která je, podle tvrzení SBU, zachycena na fotografiích č. 11-13.

 

Fotografie č. 11

Fotografie č. 12

Fotografie č. 13

 

Znovu není pochopitelné, podle jakých znaků SBU soudí, že zmíněná technika patří ruské armádě. Navíc, oblast okolí vesnic Marinovka, Koževňa a Grigorijevka, kde byla údajně objevena, se už delší dobu nachází pod kontrolou ukrajinských silových složek.

A nyní, co se týče „stop“ salv z raketového dělostřeleckého komplexu Grad z okolí vesnice Grigorijevka na snímcích č. 8-10, které se nacházejí na území Ukrajiny(!) kontrolovaném ukrajinskými silovými složkami. Tento další „skvost“ ukrajinské konspirologie, který svaluje vinu z nemocného na zdravého, je možné směle postavit do jedné řady s Kyjevem dříve oznámenými obviněními Ruska z toho, že je zapleteno do organizace Majdanu a tragédie v Oděse.

 

Fotografie č. 8

Fotografie č. 9

Fotografie č. 10

 

Místo toho, aby světové veřejnosti podstrkovalo narychlo shromážděné plagiáty, mělo by se vedení SBU soustředit na zorganizování kontroly všech ozbrojených soukromých a žoldáckých batalionů Kolomojského, Ljaška, Jaroše a dalších činitelů, které se nyní v Luganské a Doněcké oblasti nacházejí, působí zde a ostřelují ukrajinské vesnice bez jakékoliv kontroly velení Protiteroristické operace.

***

Uděláme-li závěry představené analýzy a budeme-li vycházet z údajů objektivní kontroly ruského Systému monitoringu vesmírného prostoru, je možné tvrdit, že vlastníkem zveřejněných fotografií rozhodně není Ukrajina.

Avšak, jejich kvalita a přiložená argumentace obvinění na adresu Ruské federace, se kterými dnes SBÚ přichází, nesnese jakoukoliv kritiku.

Zřejmě právě proto se skuteční majitelé těchto fotografií dodnes nerozhodli zveřejnit je pod svým jménem, aby nepodrývali existující mýtus o všemocnosti vesmírné rozvědky.

  •  
    a podělit se