28 srpna 2014, 14:49

Rusko a Švýcarsko se obávají nového Černobylu

Černobyl

Černobyl

Černobyl

Na Ukrajině odstartoval projekt stavby jednotného centralizovaného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Jaderný odpad, kteří se dříve odvážel k likvidaci do Ruska, bude hromaděn na Ukrajině.

Úložiště bude postaveno v uzavřené zóně Černobylské jaderné elektrárny, tedy na území, kde před 28 lety havárie JE zničila všechno živé. Jen zcela nedávno ukrajinské úřady anoncovaly, že v této oblasti bude vytvořena biosférická rezervace. Plánovalo se, že zde bude stabilizován vodní režim a očištěny půdy, které jsou nyní zamořené radionuklidy. Lidé tam nežijí už dlouho a pro divoká zvířata a rostliny by zde bylo možné vybudovat vynikající rezervaci. Politické ambice však zatemnily nejen hlasy ekologů, ale rozum obecně. Ve snaze zpřetrhat všechny vztahy s Moskvou se Kyjev rozhodl, že v uzavřené zóně Černobylu postaví jaderné úložiště. O projekt se, přirozeně, ucházeli Američané, konkrétně pak společnost Holtec International. Vyhořelé palivo ze tří JE, které bylo dříve odesíláno na přepracování do Ruska, nyní bude skladováno na Ukrajině, říká politolog Vladimír Jevsejev:

Je třeba pochopit, že vyhořelé jaderné palivo je ideální přepracovat. V procesu přepracování se z tohoto paliva získávají ty materiály, které by mohly být využity druhotně. K dlouhodobému skladování se pak odesílá jenom nepoužitelný zbytek. Ukrajina však toto neplánuje. Při absenci takového přepracování může dojít k úniku radioaktivních materiálů do atmosféry, nebo do podzemních vod. To vše by vedlo k zamoření rozsáhlého území.

Ukrajina však má starost jenom o to, jak platit Rusku co nejméně za zboží a služby, byť i ke škodě své vlastní bezpečnosti. Dokonce i palivové tyče pro své jaderné elektrárny sovětské výroby bude raději nakupovat v USA od nechvalně známé společnosti Westinghouse, a ne v RF. S touto společností přitom měli už problémy Češi, a dokonce i sami Ukrajinci, připomíná Vladimír Jevsejev:

Jaderné palivo americké společnosti Westinghouse bylo vyrobeno cestou průmyslové špionáže. Jeho podobnost s ruským jaderným palivem je poměrně velká. Provozní charakteristiky se však výrazně liší. V minulosti při provozování tohoto paliva v jedné z ukrajinských jaderných elektráren došlo k nucenému odstavení dvou reaktorů. Jenom pomoc ruských specialistů odvrátila velkou havárii.

V Moskvě upozorňují, že podobné experimenty v jaderné sféře mohou špatně skončit. Nepromyšlené politické kroky Kyjeva přivádějí k technogenní katastrofě nejenom Ukrajinu, ale následky tohoto kroku by mohla pocítit celá Evropa. Předseda organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a švýcarský prezident Didier Burkhalter už vyjádřil své znepokojení.

  •  
    a podělit se