1 ledna 2015, 02:05

Krym bez daní a cla

Krym bez daní a cla

Od 1. ledna 2015 se zavádí na Krymu volné ekonomické pásmo. Bude platit 25 let s možností prodloužení. Příčiny tohoto rozhodnutí jsou zřejmé: během více 20 let nezávislosti Ukrajiny nebylo uděláno nic pro modernizaci ekonomiky poloostrova. Krym potřebuje investice do vinařství, rybolovu, ovocnářství, a přirozeně i cestovního ruchu.

To hlavní ve volném pásmu jsou privilegia. Vypráví o nich předseda Krymské odbočky Sdružení mladých podnikatelů RF Oleg Svešnikov:

- Privilegia – to je například bezcelní dovoz zařízení a zboží pro byznys. A navíc šetrné zdanění: nebude třeba například platit daň z příjmu do federálního rozpočtu. Je možno pracovat v jakékoliv oblasti ekonomiky, výjimku tvoří jenom činnost spojená s těžbou užitkových nerostů. Aby se stal subjektem Volného pásma, musí drobný nebo střední podnikatel investovat nejméně 3 miliony rublů (asi 60 tisíc USD), a představitel velkého byznysu – nejméně 30 milionů (asi 600 tisíc USD).

V podmínkách, kdy chybí mezinárodní uznání Krymu ve složení RF, je těžko očekávat, že do volného pásma nahrnou zahraniční společnosti. Zatím je třeba spoléhat především na vlastní síly, říká Oleg Svešnikov:

- Myslím si, že tento zákon o volném pásmu předpokládá nejen účast zahraničních společností. Připomenu, že prezident Putin dal ve svém poselství Federálnímu shromáždění jasný signál našim lidem, kteří uchovávají ruské peníze v zahraničí: bude jim navrženo na podmínkách amnestie investovat peníze v Rusku, mj. na Krymu. Navíc od 1. ledna začíná platit Jednotný euroasijský prostor. To znamená, že k nám mohou zamířit také peněžní proudy našich partnerů z Běloruska, Kazachstánu a Arménie. Není správné si myslet, že peníze, které by bylo možno do Krymu investovat, mají jenom země, které použili proti nám sankcí. 75% peněžní masy mají státy, které buď zachovávají neutralitu, anebo otevřeně vystupují proti těmto sankcím.

  •  
    a podělit se