05:48 26. února 2020
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Všeobecná ustanovení

Federální státní unitární společnost Mezinárodní informační agentura Rossiya Segodnya, sídlem: 119021, Rusko, Zubovskij bulvar 4, přikládá velký význam ochraně vašeho soukromí. 

V souvislosti s tím se MIA Rossiya Segodnya zavazuje k dodržování zákonů a platných právních předpisů, které se vztahují na ochranu soukromých údajů podle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady Evropské unie ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování soukromých údajů a o svobodném oběhu těchto údajů a také o zrušení směrnice č. 95/46/EU (Všeobecný pořádek ochrany soukromých údajů, GDPR).

Tato politika důvěrnosti je zaměřena na to, abychom vás informovali o naší činnosti v oblasti sběru, zpracování a použití údajů, které nám poskytujete při návštěvě této webové stránky. 

Upozorňujme vás, že servery, na kterých se nachází údaje předávající se přes naší webovou stránku se nachází v Rusku. Evropská komise zatím nekvalifikovala úroveň ochrany údajů v Rusku jako akceptovatelný. Přitom stále pracujeme na zdokonalení existujícího systému bezpečnosti a vynakládáme své úsilí na zabezpečení příslušné ochrany vašich údajů.

Žádáme vás, abyste si uvědomili, že tato webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nekontrolujeme a na které se tyto Zásady ochrany osobních údajů nevztahují.

Navrhujeme vám podrobné seznámení s tímto dokumentem, abyste se dozvěděli a pochopili, jaké kroky děláme pro zpracování a ochranu vašich soukromých údajů a jak můžete realizovat svá práva spojena se zpracováním vašich soukromých údajů. 

2. Druhy informací, které přijímáme

2.1. Údaje, které přijímáme automaticky a zpracováváme bez cílů identifikace konkrétní osoby

2.1.1. Automatické protokolování

Jako i na většině webových stránek na internetu naše webové servery a systémy bezpečnosti automaticky v souborech uchovávají jednotlivé technické údaje. Tyto údaje nikdy nepoužíváme pro identifikaci jakékoliv fyzické osoby. Nikdy nespojujeme tyto údaje s údaji jiných uživatelů a nepředáváme tyto údaje třetím osobám, jako i osobní profily uživatelů. Zpracování těchto údajů se provádí pouze s cílem poskytnutí možností použití webové stránky (nastavení spojení, zabezpečení správného fungování webové stránky, technické správy webové stránky a zabezpečení bezpečnosti) a také s cílem vedení statistiky, abychom nejlepším způsobem mohli adaptovat webovou stránku vašim potřebám. K takovým údajům patří zejména následující:

- IP-adresa vašeho počítače/přístroje;

- obsah dotazu (jméno a adresa vyhledávaného souboru na naší webové stránce);

- datum a čas dotazu;

- rozdíl času mezi časovými pásmy podle Greenwich (GMT);

- stav spojení;

- příslušný objem předávaných údajů v kvantitativním rozsahu;

- technická specifikace používaného přístroje, včetně jazyka a verze prohlížeče, informace o operačním systému vašeho počítače/přístroje;

- URL odkazové webové stránky v případě, že jste se na naší stránku dostali přes odkaz;

- Device ID*, unikátní číslo, které se generuje při nastavení mobilní přílohy na vašem smartfonu nebo tabletu a formuje se z kombinace informací o nastavené příloze a druhu přístroje, na kterém bylo uskutečněno nastavení.

*tyto informace shromažďujeme pouze v případě, že používáte naší mobilní aplikaci pro Android nebo iOS.

V souladu se všeobecnými pravidly neuchováváme tyto údaje více než 12 měsíců, tato lhůta se však může prodlužovat kvůli požadavkům legislativy Ruska nebo EU. Nemůžeme zabezpečit korektní fungování webové stránky a bezpečnost údajů v případě ukončení procesu zpracování těchto údajů, proto existuje jediná možnost, aby se nám nezasílaly tyto údaje, která spočívá v ukončení použití této webové stránky.

2.1.2. Použití souborů cookies 

Jedna z technologií, kterou aplikujeme pro získávání informací a zvýšení kvality kontentu, je spojena s použitím souborů cookies. Soubor cookie představuje menší textový soubor, který obsahuje údaje, které se uchovávají v přístroji (na počítači, tabletu, ve smartfonu atd.), když vstupujete na webové stránky v internetové síti. 

Tyto údaje nikdy nepoužíváme pro identifikaci jakékoliv fyzické osoby. Zpracování těchto údajů se vykonává s cílem optimalizace fungování webové stránky, zvýšení kvality kontentu a s reklamními cíli. Těchto cílů je dosahováno díky analýze statistických údajů, například s cílem hodnocení tendencí uživatelů webových stránek. Do takových údajů patří zejména:

- IP-adresa vašeho počítače/přístroje;

- obsah dotazu (jméno a adresa vyhledávaného souboru na naší webové stránce);

- datum a čas dotazu;

- rozdíl času mezi časovými pásmy podle Greenwich (GMT);

- stav spojení;

- příslušný objem předávaných údajů v kvantitativním rozsahu;

- technická specifikace používaného přístroje, včetně jazyku a verze prohlížeče, informace o operačním systému vašeho počítače/přístroje;

- URL odkazové webové stránky v případě, že jste se na naší stránku dostali přes odkaz, a také podmínky vyhledávání, pokud přístup proběhl přes prohlížeč;

- údaje o nastavení, které jste používal na naší webové stránce;

- údaje o času prvního a posledního použití webové stránky, doba posledního použití webové stránky;

- název vašeho poskytovatele internetového spojení.

Jednotlivé soubory cookies se automaticky mažou z vašeho přístroje po uzavření prohlížeče, jiné se automaticky mažou až po vypršení příslušného času, který se může lišit v závislosti na typu souboru cookies (30 minut až 13 měsíců).

Můžete používat naší webovou stránku i bez použití souborů cookies. Ve většině prohlížečů je funkce stahování a ukládání těchto souborů nastavena původně. Ale můžete zakázat ukládání souborů cookies nebo nastavit funkci upozornění o uložení souboru cookies ve vašem prohlížeči, když svůj prohlížeč příslušným způsobem nastavíte. Mimochodem také můžete kdykoliv vymazat dříve uložené soubory cookies s použitím příslušného nastavení prohlížeče. Podrobnější informace o přístupu, zákazu, vyhledávání a odstranění souborů cookies můžete získat v nastaveních vašeho prohlížeče, nebo na webové stránce, která slouží na podporu uživatelů prohlížeče. 

Je důležité si uvědomit, že blokování souborů сookies může způsobit omezení fungování naší webové stránky. 

Ve smyslu výše uvedených v části č. 2.1.2. cílů také na naší webové stránce můžeme používat jiné servisy, které také umožňují ukládat a analyzovat soubory cookies, a zároveň shromažďovat jiné technické informace o vašem přístroji. Vyžadujeme od našich partnerů opatrné zacházení s uživatelskými údaji a spolupracujeme jen se společnostmi, které mají příslušnou pověst. Níže se uvádí soupis dalších serverů, které můžeme aplikovat na naší webové stránce. Prosíme vás, abyste se seznámili s podrobným popisem fungování těchto serverů na jejich webových stránkách s odkazy, které se uvádí ve spodním seznamu. Těmto webovým stránkám můžete zakázat ukládání informací o vašem přístroji a použití souborů cookies:

- Google Analytics (https://www.google.com/analytics/)

- Google Adsense (https://www.google.com/adsense/)

- comScore (https://www.comscore.com/)

- Doubleclick by Google (https://www.doubleclickbygoogle.com/)

- Taboola (https://www.taboola.com/)

- AdRiver (http://www.adriver.ru)

- Yandex.Metrika (https://metrika.yandex.ru/)

- LiveInternet (https://www.liveinternet.ru/)

- Postquare (http://www.postquare.com/)

- AdFox (https://www.adfox.ru/)

- Yandex.Direct (https://direct.yandex.ru/)

- Flurry* (http://flurry.com)

* Tento servis lze používat jen při používání naší mobilní aplikace pro Android nebo iOS.

2.2. Údaje, které získáváme i pro cíle identifikace konkrétní osoby

2.2.1. Registrace na webové stránce, komentování, hodnocení a další použití materiálů webové stránky

А) Při registraci na naší webové stránce, vytvoříte si účet s cílem, abyste měli možnost komentovat příspěvky na naší webové stránce. Při registraci vás žádáme o uvedení osobních údajů, zejména: přihlašovací jméno/screen name (je možné uvést krycí jméno) a adresu elektronické pošty. Před zahájením procesu zpracovávání těchto údajů je nutné od vás získat souhlas pro takové zpracovávání. Souhlas na zpracovávání je nutné poskytnout při vyplňování registračního dotazníku na naší webové stránce. V nastaveních vašeho účtu si na naší webové stránce můžete doplnit další údaje (není závazné).

Lhůta uchování takových soukromých údajů zaniká po splnění cílů, pro realizaci kterých byly poskytnuty. Pokud jste nebyl 13 měsíců na svém účtu aktivní, vaše poskytnuté soukromé údaje se mažou. Můžete samostatně vymazat vaše osobní údaje pomocí tlačítka „Vymazat účet“ v nastavení vašeho účtu na naší webové stránce. V žádném případě tyto údaje neposkytujeme třetím osobám.

Když komentujete obsah naší webové stránky, uchováváme vaše komentáře, i když nám to zákon nenařizuje. V případě smazání vašeho účtu uchováváme vaše komentáře s informačním cílem. V souladu s Pravidly použití naší webové stránky můžete samostatně vymazat jakýkoliv svůj komentář.

B) Pro vaše pohodlí webová stránka aplikuje moduly sociálních sítí pro registraci a vstup na webovou stránku jako i pro možnosti komentářů a jiných činností, na webových stránkách můžete používat jeden ze svých účtů na sociálních sítích. Když se dostanete na webovou stránku, přes váš účet na sociální síti získáme jednotlivé všeobecné údaje z vašeho účtu. V závislosti na nastavení soukromí vašeho účtu na každé konkrétní sociální síti se tento soupis údajů může lišit. Níže je vyjmenován maximálně široký objem údajů, ke kterému je umožněn přístup k naší webové stránce - jméno, příjmení, fotografie, datum narození, pohlaví, adresa elektronické pošty, vaše spojení s jinými webovými stránkami. Používáme tyto údaje pouze k identifikaci a pohodlnou spolupráci s vámi. 

Je důležité si uvědomit, že během registrace na naší webové stránce pomocí modulů sociálních sítí se vytváří účet uživatele na naší webové stránce. Samostatně si můžete vymazat takový účet pomocí tlačítka „Vymazat účet“ v nastavení vašeho účtu na naší webové stránce. Nikdy nepředáváme tyto údaje třetím osobám.

Moduly sociálních sítí nepoužíváme k získání informací o činnostech uživatelů, ale proto, abychom zvýšili kvalitu servisu, včetně možnosti přímého kontaktování vašich přátel a známých, a zároveň abyste měli možnost sdílet články a jiné materiály na naší webové stránce přes sociální sítě. 

Zároveň sociální sítě dokážou shromažďovat informace pro realizaci svých cílů a my nemůžeme ovlivnit tento proces shromažďování informací. Dbejte na to, že platformy mají svou vlastní Zásady ochrany osobních údajů, my neodpovídáme za to, jakým způsobem tyto webové stránky používají údaje, které získávají v okamžiku, kdy kliknete na příslušné internetové odkazy. V této souvislosti vám doporučujeme, abyste se seznámili s poslední verzí Zásad ochrany osobních údajů každé webové stránky, kterou používáte.

2.2.2. Zabezpečení možnosti zpětného spojení

Pro zabezpečení možnosti zpětného spojení zveřejněných na webové stránce materiálů nebo v souvislosti s jinými dotazy jsme zajistili možnost zpětné vazby.

А) Můžete nás kontaktovat odesláním zprávy na jednu z našich elektronických adres, které jsou uvedeny na webové stránce. V takovém případě zpracováváme vaše soukromé údaje: jméno, které jste uvedli, vaši adresu elektronické pošty a jiné údaje jen tehdy, je-li to nutné pro realizaci cílů, kvůli kterým jste nás kontaktovali. Považujeme, že při zaslání obdobné zprávy dáváte svůj souhlas na zpracování vašich soukromých údajů s cílem vyřešení otázky, která u vás vznikla.

B) Můžete používat zveřejněné informace na naší webové stránce pomocí zpětné vazby. Abychom zahájili postup zpracování soukromých údajů, musíte dát svůj souhlas na takové zpracování během zařízení a vyplnění formuláře zpětné vazby. Budeme vás kontaktovat pomocí soukromých údajů, které jste uvedli v tomto formuláři. Budeme používat jen takový objem údajů, které jsou nutné pro realizaci cílů, kvůli kterým navazujete kontakt. 

V souladu se všeobecnými pravidly zastavíme postup zpracování takových údajů po dosažení cílů, kvůli kterým jste s námi navazovali kontakt. 

2.2.3. Kontakt pro obeznámení s našimi výrobky a službami

Nabízíme našim uživatelům a zákazníkům široké spektrum informačních služeb. Pro účely vykonání činnosti před uzavřením dohody, včetně představení naších výrobků a služeb, zařízení tematického posílání, jako i pro plánování jednání ohledně budoucích dohod, můžeme zveřejňovat na webové stránce zvláštní formuláře pro shromáždění vašich soukromých údajů a údajů, které se na vás vztahují. Když vyplňujete takový formulář, obdržíme od vás zejména jméno a příjmení, které jste uvedli, adresu elektronické pošty, název a webovou stránku společnosti, kontaktní telefon a adresu vašeho sídla. Abychom zahájili postup zpracování soukromých údajů, je potřebné, abyste dali souhlas na takové zpracování při vyplnění formuláře zpětné vazby. 

V souladu se všeobecnými pravidly zastavíme postup zpracování takových údajů po dosažení cílů, kvůli kterým jste s námi navazovali kontakt.

3. Poskytování údajů třetím osobám

Soukromé údaje, které byly získány ve spojitosti s použitím webové stránky, se nesmí předávat třetím osobám bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů stanovených těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Ustanovení prvního odstavce tohoto bodu č. 3 se vztahují na takové případy, kdy se osobní údaje poskytují státním úřadům nebo právním orgánům a také soukromým osobám na základě zákonů nebo příslušného rozhodnutí vlády, nebo v rámci občanského, resp. trestního soudního jednání při ohrožení našich zákonných zájmů.

4. Jaké jsou vaše práva a jak je můžete využívat?

V souladu s položkami Evropského zákoníku ohledně ochrany osobních údajů máte právo přístupu k vašim osobním údajům, které se zpracovávají přes MIA Rossiya Segodnya a také měnit, nebo zakazovat jejich zpracování. V případě, že jste souhlasil se zpracováním vašich osobních údajů, kdykoliv můžete odvolat a zrušit tento svůj souhlas.

Pro uskutečnění těchto práv je nutné nás kontaktovat na elektronické poště privacy@sputniknews.com, nebo nám zaslat dopis (MIA Rossiya Segodnya, Rusko, 119021 Moskva, Zubovskij bulvar 4).

Důležité je, abyste jste si uvědomovali, že pro splnění jakékoliv žádosti, která se týká změn v postupu zpracování vašich soukromých údajů, vás musíme jednoznačně identifikovat. V této souvislosti k dotazům, které se vztahují k této věci, musíte přiložit kopii dokladu, který potvrzuje vaší totožnost, s podpisem vlastníka a také uvést adresu, na kterou je třeba zaslat odpověď.

Pokud si myslíte, že zpracování vašich osobních údajů nepodléhá zveřejnění a my porušujeme vaše práva, můžete podat stížnost k příslušnému kontrolnímu orgánu, který odpovídá za ochranu soukromých údajů.

5. Bezpečnost údajů

Osobní údaje, které získáváme a uchováváme, jsou považovány za důvěrné informace. Jsou chráněny před ztrátou, změnou a neoprávněným přístupem. V tomto smyslu aplikujeme příslušná opatření technického a administrativního charakteru. Snažíme se stále rozvíjet existující systém na ochranu údajů.

Nesete odpovědnost za důvěrnost hesla vašeho účtu na naší webové stránce, které vám poskytneme. Zavazujete se, že toto heslo uchováte v tajemství a nikomu ho nepředáte, ani ho nezveřejníte.

6. Změny Zásad ochrany osobních údajů

Máme právo kdykoliv změnit naše Zásady ochrany osobních údajů. Například je to možné v případě uskutečnění prací z důvodů zdokonalování našich webových stránek, nebo v případě změn právních předpisů. Prosíme vás o pravidelné sledování změn našich Zásad ochrany osobních údajů.

7. Kontaktní spojení

Ohledně dotazů spojených s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na elektronické poště: privacy@sputniknews.com.

Poslední aktualizace: červen 2018