23:07 23. června 2018

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Při použití webových stránek a aplikací Sputnik, mohou být použity některé Vaše osobní identifikovatelné a neosobní identifikovatelné informace nebo mohou být účelně shromaždovány Sputnikem a třetí stranou, která nám poskytuje servis statistických údajů o využití webu.

Sputnik se zavazuje důvěrně uchovávat tyto údaje a nesnažit se shromažďovat žádné jiné osobní údaje kromě těchto, což nám umožňuje poskytnout vám kvalitní servis, analyzovat čitelnost našeho vlastního obsahu a funkčnost našich webových stránek a mobilních produktů.

Jaké informace shromažďujeme:

- Váš email a další informace o Vás (například uživatelské jméno, jméno, bydliště, telefonní číslo), které budete buď vyzváni vyplnit, anebo se je nám rozhodnete sdělit při registraci na sputniknews.com, anebo nás kontaktujte prostřednictví feedback formuláře.

- Získané informace pomocí cookies jsou uloženy na Vašem počítači nebo přístroji, který nám umožní Vás rozpoznávat vždy, když se připojíte na stránky Sputnik (můžete využít nastavení prohlížeče ke změně nastavení ochrany osobních údajů, pokud jde o používání cookies)

- Jakékoliv informace o Vás, které se rozhodnete zveřejnit v komentářích na stránkách Sputniku

- Seznam Vašich oblíbených článků, které se rozhodnete zahrnout do svého profilu na Sputniku

- Jakoukoliv informaci o Vás, kterou se nám rozhodnete sdělit prostřednictvím emailu

- Osobní údaje, které nám budou k dispozici, když zpřístupníte náš obsah nebo využijete našich aplikací pomocí stránek a platforem třetích stran (např. sociální sítě)

- Vaše IP adresa, stejně tak jako informace o Vašem prohlížeči, typ operačního systému, typ kapesního nebo mobilního přístroje, který používáte k připojení se na webové stránky a aplikace Sputniku

- Neosobní identifikovatelná data shromážděna třetí osobou, jež nám poskytuje statistiku o chování uživatelů webových stránek Sputniku, zahrnuje informaci o místě, odkud jsou naše stránky a informace na nich prohlíženy.

Webové stránky a aplikace Sputniku mohou obsahovat hypertextové odkazy na stránky, které jsou vlastněny a kontrolovány třetími osobami. Vezměte prosím na vědomí, že Sputnik není zodpovědný a neručí za ochranu osobních údajů takovýchto internetových zdrojů.

Použití osobních údajů:

- K poskytnutí našeho online obsahu

- K zosobnění Vašich zkušeností se Sputnikem

- K obdržení zpětné vazby od Vás a možnosti odpovědět na ni

- Ke kontaktování o čemkoli, co byste mohli nabídnout Sputniku

- K analýze chování uživatelů s cílem zlepšení našich webových stránek a mobilních produktů

- K blokaci přístupu, který by narušoval práci na našich webových stránkách a aplikací

- K zabránění porušování pravidel komentářů publikovaných na Sputniku

Sdílení osobních informací

Vaše informace budou důvěrně uchovány kromě těch, kde je zveřejnění vyžadováno a povoleno zákony Ruské federace nebo mezinárodní legislativou, či zákony cizích zemí.

Sputnik může sdílet osobní údaje v těchto případech:

- Pokud je předávání osobních dat uskutečněno na základě souhlasu vlastníka dat o zpracování těchto osobních údajů

- Pokud je předávání osobních dat vyžádáno k výkonu spravedlnosti v souladu se zákony Ruské federace nebo mezinárodní legislativou, či zákony jiných zemí

- Pokud je předání osobních údajů vyžádáno Sputnikem nebo třetí stranou k uplatnění jejich zákonných práv a zájmů, či s cílem získat významnou veřejnou výhodu pod podmínkou, že nezahrnuje žádné narušování práv a svobod vlastníků osobních dat

- V ostatních případech stanovenými právními předpisy Ruské federace, mezinárodní legislativou, či zákony cizích zemí.

Sputnik usiluje o ochranu osobních údajů před přístupem neautorizovaných třetích stran pomocí odpovídajících prostředků na jejich ochranu. Avšak přenos jakýchkoli dat prostřednictvím internetu není nikdy stoprocentní, a proto Vám nemůžeme poskytnout žádnou záruku. Prosíme Vás proto být opatrní při sdělování tajných informací.

Změny

Sputnik si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně aktualizovat. Doporučujeme Vám tento dokument čas od času obnovovat. V případě jakýchkoli komentářů nebo dotazů nás kontaktujte prostřednictví feedback formuláře.