Pravidla společenství

Registrace a autorizace uživatele na webových stránkách Sputnik pomocí účtu nebo účtů uživatele na sociálních sítích znamená, že souhlasí s následujícími pravidly.
Uživatel se zavazuje, že svými akcemi neporuší národní a mezinárodní zákonodárství. Uživatel se zavazuje, že bude projevovat úctu vůči jiným účastníkům diskuse, čtenářům a osobám, o nichž je řeč v příspěvcích.
Administrativa má právo odstraňovat komentáře v jazycích odlišných od jazyka, v němž je napsán komentovaný příspěvek.
Komentář uživatele bude odstraněn v případě, když:
neodpovídá tématice komentované zprávy;
propaguje nenávist, diskriminaci podle rasového, etnického, pohlavního nebo sociálního příznaku, anebo poškozuje práva národních menšin;
porušuje práva nezletilých a působí jim škodu v jakékoli formě včetně morální;
obsahuje myšlenky extremistického a teroristického rázu, a vyzývá k jiným nezákonným akcím;
obsahuje urážky a hrozby na adresu jiných uživatelů, konkrétních osob a organizací, haní jejich čest a důstojnost, anebo podkopává jejich obchodní reputaci;
obsahuje urážky anebo zprávy vyjadřující neúctu vůči Sputniku;
porušuje nedotknutelnost soukromého života, zveřejňuje osobní údaje třetích osob bez jejich souhlasu a porušuje tajemství korespondence;
obsahuje popisy anebo odkazy na zobrazení násilí a týrání zvířat;
obsahuje informaci o způsobech sebevraždy a podněcuje k sebevraždě;
sleduje komerční cíle, obsahuje nenáležitou reklamu, nezákonnou politickou reklamu, anebo odkazy na jiné internetové zdroje obsahující podobnou informaci;
prosazuje výrobky nebo služby třetích osob bez patřičného povolení;
obsahuje urážlivé výrazy nebo neslušná slova a jejich odvozeniny, a také narážky na použití slovních jednotek, které spadají pod tuto definici;
obsahuje spam, reklamu šíření spamu, služeb pro hromadné rozesílání zpráv a zdrojů pro vydělávání na internetu;
doporučuje použití narkotických/psychotropních prostředků a obsahuje informaci o jejich výrobě a užití;
obsahuje odkazy na počítačové viry a škodlivé programové zabezpečení;
je součástí akce, kdy přichází velké množství komentářů s identickým nebo podobným obsahem (flashmob);
autor zneužívá velkého množství málo obsažných zpráv, anebo smysl jeho textu je těžko nebo vůbec není možno pochopit (flood);
autor porušuje internetovou etiketu a projevuje agresivní, výsměšné a urážlivé chování (trolling);
autor projevuje neúctu k jazyku – například, text je napsán jen velkými písmeny, nebo není rozdělen na věty.
Administrativa má právo bez předběžného oznámení uživatele zablokovat mu přístup ke stránce, anebo vymazat jeho účet v případě porušení pravidel komentování nebo po zjištění v jednání uživatele příznaků takového porušení.
Uživatel může iniciovat obnovení svého účtu/odblokování přístupu, napíše-li dopis na adresu: moderator.cz@sputniknews.com
V dopise musí být uvedeno:
téma – obnovení účtu/odblokování přístupu
login uživatele
vysvětlení příčin akcí, které byly porušením výše uvedených pravidel a měly za následek zablokování.
Budou-li moderátoři pokládat za možné obnovení účtu/odblokování přístupu, bude tak uděláno.
V případě opětovného porušení pravidel a opětovného zablokování přístup nemůže být uživateli obnoven, zablokování bude v tomto případě definitivní.
S týmem moderátorů se můžete spojit, napíšete-li na elektronickou poštu moderator.cz@sputniknews.com
Zprávy
0
Chcete-li se zapojit do diskuse,
přihlaste se nebo se zaregistrujte
loader
Chaty
Заголовок открываемого материала