Zásady ochrany osobních údajů

Federální státní unitární společnost Mezinárodní informační agentura Rusko dnes (dále jen Společnost, my, náš, naše), se sídlem: 119021 Rusko, Zubovskij bulvár č. 4, budova 1,2,3 přikládá velký význam ochraně Vašeho soukromého života a bezpečnosti Vašich osobních údajů.
Dodržujeme požadavky Nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady Еvropské unie ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování soukromých údajů a o svobodném oběhu těchto údajů, a také o zrušení Směrnice č. 95/46/EU (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR). Při zpracování osobních údajů dodržujeme zásady stanovené v článku 5 GDPR.
Žádáme vás, abyste si pečlivě prostudovali Zásady ochrany osobních údajů (dále jen Politika), abyste pochopili, za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a jak můžete uplatňovat práva týkající se vašich osobních údajů zpracovávaných Společností.
Snažili jsme se aby tato Politika byla v co nejjednodušší formě.
Politika byla přeložena ze schváleného znění v ruském jazyce do jazyka, kterému rozumíte.
Pokud máte jakékoli otázky, týkající se zpracování vašich osobních údajů naší stranou a jejich ochrany, návrhy na zlepšení Politiky, nebo chcete požádat o schválené znění Politiky, můžete se na nás obrátit způsobem uvedeným v článku 10 Kontakty.
1. Oblast použití
Tato politika důvěrnosti je zaměřena na to, abychom Vás informovali o našich činnostech v oblasti sběru, zpracování a použití údajů, které nám poskytujete během používání našich webových stránek , když provádíme novinářské činnosti a také, když provádíme různé události.
Procesy, na které se tato Politika vztahuje, jsou uvedeny v článku 3 Oznámení o ochraně osobních údajů.
Upozorňujme Vás na to, že naše informační zdroje mohou obsahovat odkazy na zdroje jiných poskytovatelů služeb, které nekontrolujeme a na které se tato Politika nevztahuje.
Od našich partnerů vyžadujeme, aby s uživatelskými daty pečlivě zacházeli a pracovali pouze se společnostmi, které mají dobrou pověst.
2. Shromažďování osobních údajů nezletilých
Naše informační zdroje nejsou určeny ke zpracování osobních údajů dětí mladších 13 let. Pokud budeme používat takové údaje k vytvoření obsahu stránky, požádáme o souhlas se zpracováním takových dat rodiče nebo zákonné zástupce dětí.
Pokud máte důvod se domnívat, že nám dítě poskytlo své osobní údaje, žádáme vás, abyste nás kontaktovali způsobem uvedeným v článku10 Kontakty.
3. Oznámení o ochraně osobních údajů
3.1. Zpracování osobních údajů prostřednictvím informačních zdrojů Společnosti s identifikací vaší osoby.
Informační zdroje Společnosti zpracovávají osobní údaje, aby vás identifikovaly jako fyzickou osobu, a to za účelem dosažení těchto cílů:
3.1.1. Poskytování možností osobního účtu na stránkách Sputnik.
Účel zpracování osobních údajů.
Poskytování příležitostí k účasti v diskusích o novinkách, komentování zpráv.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Při registraci na stránkách Sputniku Vás prosíme, abyste uvedli své osobní údaje, zejména: jméno nebo přezdívku a e-mailovou adresu.
Po registraci můžete ve svém osobním účtu zadat další informace: fotografii, informace o věku; pohlaví; datum narození; země; Google ID nebo Apple ID nebo ID účtu sociální sítě. Další informace nejsou povinné.
Pokud jste zadali ID Google nebo Apple ID nebo ID účtu sociální sítě, bude web zpracovávat informace z vašeho účtu sociální sítě: jméno, příjmení, fotografie, datum narození, pohlaví, e-mailová adresa, odběr.
Právní důvody pro zpracování osobních údajů.
Váš souhlas.
Doba uchovávání osobních údajů.
Osobní údaje se uchovávají na stránkách, dokud svůj účet sami nezrušíte nebo dokud nepožádáte o odvolání souhlasu (vymazání údajů).
Postup pro odvolání souhlasu je uveden v článku 5.7. Právo na odvolání souhlasu.
Poskytování osobních údajů třetím stranám.
Pokud jste v nastavení svého osobního účtu uvedli údaje Google ID nebo Apple ID nebo ID účtu sociální sítě, jsou osobní údaje poskytovány třetí straně: Facebook Inc. (Facebook); Google LLC (Firebase, Google Analytics); Twitter Inc. (Twitter); VKontakte, Apple Inc.
K poskytnutí osobních údajů třetím stranám nedochází, pokud v nastavení vašeho osobního účtu nejsou uvedeny informace o sociálních sítích.
Poskytování osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím.
Pokud jste v nastavení svého osobního účtu uvedli údaje Google ID nebo Apple ID nebo ID účtu sociální sítě, zpracovávají se osobní údaje na území Ruské federace, USA a dalších zemí, kde je poskytovatel sociální sítě přítomen.
Pokud v nastavení vašeho osobního účtu nejsou informace o sociálních sítích, pak jsou osobní údaje zpracovávány pouze na území Ruské federace.
3.1.2. Poskytování možností osobního účtu na webu Sputnikimages.com.
Účel zpracování osobních údajů.
Udělení licence na používání fotografických materiálů, grafických, infografických, audiovizuálních materiálů.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Apple ID nebo Google ID nebo ID účtu sociální sítě, příjmení, jméno, věk, země, informace o kontaktech v internetových messengerech a sociálních sítích, kontaktní telefonní čísla, e-mailová adresa, fotografie, video.
Právní důvody pro zpracování osobních údajů.
Smlouva (licenční smlouva).
Doba uchovávání osobních údajů.
Do data vypršení smlouvy (licenční smlouvy).
Po svém vypršení bude smlouva evidována v interním archivním úložišti. Doba uložení smlouvy je stanovena interními předpisy v souladu s požadavky právních předpisů Ruské federace.
Poskytování osobních údajů třetím osobám.
Poskytování osobních údajů třetím stranám se neprovádí.
Poskytování osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím.
Zpracování osobních údajů se provádí pouze na území Ruské federace.
3.1.3. Zřízení osobních účtů pro zástupce firemních klientů Sputnik Trending.
Účel zpracování osobních údajů.
Poskytování služeb Sputnik Trending.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
E-mail; organizace; uživatelské jméno; informace o použitých zpravodajských zdrojích.
Právní důvody pro zpracování osobních údajů.
Smlouva (licenční smlouva).
Doba uchovávání osobních údajů.
Do data vypršení smlouvy (licenční smlouvy).
Po svém vypršení bude smlouva evidována v interním archivním úložišti. Doba uložení smlouvy je stanovena interními předpisy v souladu s požadavky právních předpisů Ruské federace.
Poskytování osobních údajů třetím osobám.
Poskytování osobních údajů třetím stranám se neprovádí.
Poskytování osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím.
Zpracování osobních údajů se provádí pouze na území Ruské federace.
3.1.4. Pořádání soutěží nebo jiných akcí.
Účel zpracování osobních údajů.
Provádění marketingových soutěží a akcí.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Google ID nebo Apple ID nebo ID účtů na sociálních sítích, příjmení, jméno, jméno po otci, věk, země, informace o kontaktech v online messengerech a sociálních sítích, kontaktní telefonní čísla, e-mailová adresa, fotografie, videa.
Právní důvody pro zpracování osobních údajů.
Pravidla pro účast v soutěži nebo jiné akci.
Doba uchovávání osobních údajů.
Do ukončení akce.
Údaje o vítězích jsou zpracovávány do okamžiku předání cen.
Poskytování osobních údajů třetím osobám.
V případě zapojení třetích stran do pořádání akcí (partneři, místa konání) nebo předání cen (poštovní služby, kurýrní služby nebo partneři) se osobní údaje poskytují.
Pokud společnost provádí všechny fáze soutěže, včetně předání cen, samostatně, pak osobní údaje nejsou třetím stranám poskytnuty.
Poskytování osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím.
V případě zapojení třetích stran do pořádání akcí (partneři, místa konání) nebo předání cen (poštovní služby, kurýrní služby nebo partneři) se osobní údaje zpracovávají na území Ruské federace a v zemi třetí strany.
Pokud třetí strany nejsou zapojeny, zpracování se provádí pouze na území Ruské federace.
3.1.5. Komentování zpráv prostřednictvím účtů na sociálních sítích.
Účel zpracování osobních údajů.
Poskytování možnosti komentovat zprávy na stránkách Sputniku pomocí vašeho facebookového účtu.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
ID Facebook účtu; příjmení, jméno; fotografie.
Právní důvody pro zpracování osobních údajů.
Váš souhlas.
Při komentování zpravodajských materiálů se informace o autorovi daného komentáře stávají veřejně přístupnými, pokud to neporušuje jeho práva a svobody. Předpokládáme, že o tom autor ví.
Doba uchovávání osobních údajů.
Vaše osobní údaje jsou uchovávány do odvolání vašeho souhlasu.
Postup pro odvolání souhlasu je uveden v článku 5.7. Právo na odvolání souhlasu.
Poskytování osobních údajů třetím osobám.
Facebook Inc. (Facebook).
Poskytování osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím.
Zpracování osobních údajů se provádí na území Ruské federace a USA a dalších zemí, kde je poskytovatel sociální sítě přítomen.
3.1.6. Rozesílání informačních e-mailů odběratelům Sputniku a Sputnikimages.com.
Účel zpracování osobních údajů.
Rozesílání informačních e-mailů.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Příjmení, jméno; e-mailová adresa; bydliště nebo sídlo; informace o poštovním klientovi.
Právní důvody pro zpracování osobních údajů.
Váš souhlas.
Doba uchovávání osobních údajů.
Do odvolání souhlasu.
Postup pro odvolání souhlasu je uveden v článku 5.7. Právo na odvolání souhlasu.
Poskytování osobních údajů třetím osobám.
The Rocket Science Group (Mailchimp); SendPulse Inc. (Sendpulse).
Poskytování osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím.
Zpracování osobních údajů se provádí na území Ruské federace, USA, Německa a Litevy.
3.1.7. Zabezpečení možnosti zpětného spojení.
Účel zpracování osobních údajů.
Zpracování žádostí (stížností, návrhů) fyzických osob nebo zástupců organizací.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Příjmení, jméno; místo výkonu práce a funkce; země; kontaktní telefonní čísla; e-mailová adresa.
Právní důvody pro zpracování osobních údajů.
Zajištění zpětné vazby k vyřešení případných otázek.
Doba uchovávání osobních údajů.
Do vyřešení Vašeho dotazu.
Poskytování osobních údajů třetím osobám.
Poskytování osobních údajů třetím stranám se neprovádí.
Poskytování osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím.
Zpracování osobních údajů se provádí pouze na území Ruské federace.
3.2. Zpracování osobních údajů pomocí informačních zdrojů společnosti bez identifikace Vaší osoby.
Naše informační zdroje automaticky shromažďují informace bez identifikace Vaší osoby, a to k dosažení následujících cílů:
3.2.1. Analýza chování uživatele informačního zdroje Společnosti pomocí interních analytických systémů.
Účel zpracování osobních údajů.
Zlepšení webových stránek, poskytování obsahu, zobrazování nejdůležitějších zpravodajských materiálů, zobrazování cílené reklamy na webových stránkách Společnosti a v reklamních sítích.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Cookie, IP adresa, informace o umístění, typ a verze operačního systému, typ a verze prohlížeče, typ zařízení a rozlišení obrazovky, zdroj, odkud uživatel přišel, z kterého webu nebo z jaké reklamy, operační systém a jazyk prohlížeče, aktivita uživatele na internetu.
Právní důvody pro zpracování osobních údajů.
Oprávněný zájem.
Při shromažďování Vašich údajů se řídíme našimi oprávněnými zájmy, jiné důvody nejsou v tomto případě používány. Naše činnost závisí na Vašem zájmu o poskytovaný obsah, pohodlí jeho použití.
Analýza chování uživatelů na našem informačním zdroji je běžnou praxí pro média a v tomto ohledu předpokládáme, že jste s tím obeznámili. Potvrzujeme, že zpracování Vašich údajů prováděné za účelem dosažení uvedených cílů nemá významný vliv na Vaše práva a svobody.
Doba uchovávání osobních údajů.
Doba uchovávání závisí na typu souboru cookie.
Popis typů najdete v tabulce cookie.
Poskytování osobních údajů třetím osobám.
Poskytování osobních údajů třetím stranám se neprovádí.
Poskytování osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím.
Zpracování osobních údajů se provádí pouze na území Ruské federace.
3.2.2. Analýza chování uživatele informačního zdroje Společnosti pomocí zdrojů třetích stran.
Účel zpracování osobních údajů.
Zlepšení webových stránek, poskytování obsahu, zobrazování nejdůležitějších zpravodajských materiálů, zobrazování cílené reklamy.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Cookie, IP adresa, informace o umístění, typ a verze operačního systému, typ a verze prohlížeče, typ zařízení a rozlišení obrazovky, zdroj, odkud uživatel přišel, z kterého webu nebo z jaké reklamy, operační systém a jazyk prohlížeče, aktivita uživatele na internetu.
Právní důvody pro zpracování osobních údajů.
Váš souhlas.
Doba uchovávání osobních údajů.
1) Do ukončení doby ukládání souboru cookie v závislosti na jeho typu. Dobu uložení souboru cookie podle typu naleznete v tabulce cookie.
2) Do odvolání souhlasu (odmítnutí zpracování).
Postup pro odvolání souhlasu je uveden v článku 5.7. Právo na odvolání souhlasu.
Poskytování přístupu k osobním údajům třetím stranám.
K dosažení tohoto cíle se používá připojení k informačním zdrojům služeb třetích stran:
Tyto služby mají možnost shromažďovat vaše osobní údaje za účelem provádění analýz. V takovém případě se zpracování vašich osobních údajů řídí Zásadami ochrany osobních údajů třetí strany.
Poskytování osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím.
Zpracování osobních údajů se provádí na území Ruské federace, USA, Egypta a dalších zemí, kde jsou přítomny služby třetích stran.
3.3. Zpracování údajů v rámci činnosti Společnosti.
Kromě výše uvedených cílů Společnost provádí činnosti i bez využití informačních zdrojů. Společnost v rámci své činnosti zpracovává Vaše osobní údaje za účelem dosažení těchto cílů:
3.3.1. Akreditace zástupců zahraničních médií k provádění svých akcí a akcí organizovaných Společností.
Účel zpracování osobních údajů.
Akreditace novinářů.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Příjmení, jméno, jméno po otci; pohlaví; občanství; údaje dokladu totožnosti; fotografie; kopie stránek průkazu; místo výkonu práce a funkce; kategorie a číslo víza; e-mailová adresa; kontaktní telefonní čísla; účel vstupu.
Právní důvody pro zpracování osobních údajů.
Váš souhlas.
Doba uchovávání osobních údajů.
Po dobu akreditace a do jednoho roku od ukončení akreditace.
Poskytování osobních údajů třetím osobám.
Poskytování osobních údajů třetím osobám se provádí, pokud jsou zapojeny do procesu pořádání akcí Společností.
Poskytování osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím.
Zpracování osobních údajů se provádí na území Ruské federace a dalších zemí, kde se akce uskutečňují.
3.3.2. Pozvání externího řečníka na tiskovou konferenci pořádanou Společností na území EU.
Účel zpracování osobních údajů.
Organizace událostí Společnosti.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Příjmení, jméno, jméno po otci; fotografie; místo výkonu práce a funkce; e-mailová adresa; kontaktní telefonní čísla; informace o vědeckých titulech; biografické informace; informace o kontaktech v online messengerech a na sociálních sítích.
Právní důvody pro zpracování osobních údajů.
Váš souhlas.
Doba uchovávání osobních údajů.
Do konce akce.
Poskytování osobních údajů třetím osobám.
Poskytování osobních údajů třetím osobám se provádí, jsou-li zapojeny do procesu pořádání tiskových konferencí Společností.
Poskytování osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím.
Zpracování osobních údajů se provádí na území Ruské federace a dalších zemí pořádajících tiskové konference.
3.3.3. Zpracování údajů od zástupců partnerů, dodavatelů a klientů Společnosti se sídlem v EU.
Účel zpracování osobních údajů.
Uzavření, plnění a ukončení občanskoprávní smlouvy; dohoda s protistranou.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Příjmení, jméno, jméno po otci; místo výkonu práce a funkce; e-mailová adresa kontaktní telefonní číslo.
Právní důvody pro zpracování osobních údajů.
Jednání zaměřená na uzavření smlouvy, jakož i na realizaci smlouvy (jakýkoli typ smlouvy).
Doba uchovávání osobních údajů.
Před uzavřením smlouvy, jakož i v období do jejího ukončení.
Poskytování osobních údajů třetím osobám.
Poskytování osobních údajů třetím osobám se neuskutečňuje.
Poskytování osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím.
Zpracování osobních údajů se provádí pouze na území Ruské federace.
3.3.4. Výroba materiálů v rámci činnosti medií.
Účel zpracování osobních údajů.
Činnost médií.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Příjmení, jméno, jméno po otci; místo výkonu práce a funkce; fotografie; zvukový záznam rozhovoru; videozáznam rozhovoru nebo projevu; biografie; e-mailová adresa kontaktní telefonní číslo; informace o kontaktech v online messengerech a na sociálních sítích.
Právní důvody pro zpracování osobních údajů.
Oprávněný zájem.
Při shromažďování Vašich údajů se řídíme našimi oprávněnými zájmy, jiné důvody nejsou v tomto případě používány. Naše činnost je založena na rychlé reakci na události různých sfér společnosti a jejich prezentaci ve formě zpravodajských materiálů. Při vytváření materiálu v rámci činnosti médií mohou být použity osobní údaje a tyto osobní údaje se stávají veřejně dostupnými, pokud to neporušuje práva a svobody jednotlivce. Rovněž předpokládáme, že jste s tím obeznámeni.
Doba uchovávání osobních údajů.
Neomezeně, v rámci činnosti mediální žurnalistiky.
Poskytování osobních údajů třetím osobám.
Poskytování osobních údajů třetím osobám se neuskutečňuje.
Poskytování osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím.
Zpracování osobních údajů se provádí pouze na území Ruské federace.
3.3.5. Rozesílání zpráv zástupcům evropských médií.
Účel zpracování osobních údajů.
Rozesílání zpráv.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Příjmení, jméno, jméno po otci; místo výkonu práce; kontaktní telefonní číslo; e-mailová adresa; země.
Právní důvody pro zpracování osobních údajů.
Váš souhlas.
Doba uchovávání osobních údajů.
Do odvolání souhlasu.
Postup pro odvolání souhlasu je uveden v článku 5.7. Právo na odvolání souhlasu.
Poskytování osobních údajů třetím osobám.
Poskytování osobních údajů třetím osobám se neuskutečňuje.
Poskytování osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím.
Zpracování osobních údajů se provádí pouze na území Ruské federace.
4. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Abychom dosáhli našich cílů, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, neprovádíme automatické individuální rozhodnutí, včetně profilování.
5. Vaše práva
5.1. Právo na přístup k informacím o Vaší osobě.
Máte právo dostávat informace o zpracování Vašich osobních údajů: účel zpracování, kategorie, příjemci nebo kategorie příjemců, včetně třetích zemí (které nejsou členy Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru) nebo mezinárodních organizací, doba uchovávání, podmínky ukončení zpracování, zdroj osobních údajů.
Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány v elektronické podobě, poskytneme Vám jejich kopii v široce používaném formátu.
5.2. Právo na úpravu Vašich osobních údajů.
Pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné nebo zastaralé, máte právo požadovat, abychom je bezodkladně upravili, případně je můžete upravit sami, například v nastavení Vašeho osobního účtu.
Jakmile upravíme Vaše osobní údaje, upozorníme Vás na to.
5.3. Právo na vymazání osobních údajů.
Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje bezodkladně vymazali, případně je můžete vymazat sami, například v nastavení Vašeho osobního účtu.
Pokud nemůžeme Vaše osobní údaje vymazat, stanou se anonymními, tudíž nebude možné zjistit jejich vlastníka.
Po vymazání nebo anonymizování Vašich osobních údajů Vás o tom informujeme.
5.4. Právo omezit (blokovat) zpracování osobních údajů.
Máte právo požadovat, abychom omezili (blokovali) zpracování Vašich osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit pouze v následujících případech:
1) přesnost osobních údajů zpochybňujete během období, které nám umožňuje ověřit správnost těchto údajů;
2) zpracování je nezákonné a nesouhlasíte s vymazáním Vašich osobních údajů a žádáte o omezení jejich použití;
3) již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je ke stanovení, implementaci nebo ochraně zákonných požadavků;
4) máte námitky proti zpracování před ověřením, že naše právní důvody přesahují Vaše důvody.
Při stanovení omezení (blokování) zpracování Vašich osobních údajů proces zpracování ukončíme, dokud blokování nebude odstraněno, ale zároveň budeme Vaše osobní údaje ukládat. Můžete kdykoli odstranit omezení (blokování) zpracování Vašich osobních údajů zasláním žádosti způsobem uvedeným v článku 10 Kontakty.
5.5. Právo na poskytování dat.
Máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu a právo na přenos těchto údajů jinému kontrolorovi, pokud je to technicky proveditelné.
Toto právo můžete uplatnit, pokud jsou Vaše údaje zpracovávány elektronicky na základě Vašeho souhlasu nebo podepsané smlouvy, pokud jste jednou ze stran.
5.6. Právo na stížnost.
Máte právo se kdykoli, na základě své odůvodněné námitky, postavit proti zpracování osobních údajů, a to při:
1) plnění úkolů veřejného zájmu nebo vykonávání úřední pravomocí svěřené nám;
2) oprávněných zájmech, sledovaných námi nebo třetí stranou, s výjimkou případů, kdy jsou takové zájmy nezbytné k ochraně Vašich práv a svobod.
Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé právní důvody pro jejich zpracování.
Kdykoli také můžete vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely, včetně profilování.
5.7. Právo odvolat souhlas.
Pokud jsou Vaše data zpracovávána na základě Vašeho souhlasu, máte právo jej odvolat. Realizujeme funkčnost jednoduchého odvolání souhlasu:
1) odvolání souhlasu s odběrem informačních e-mailů.
Souhlas můžete odvolat několika způsoby:
a) kliknutím na odkaz Odhlásit, který je v každém zaslaném e.mailu;
b) zasláním zpětné vazby z informačního e-mailu;
c) samostatně odhlášením z odběru v nastavení osobního účtu.
2) odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů na Vašem účtu na stránkách Sputniku.
Souhlas můžete odvolat několika způsoby:
a) zrušením účtu v nastavení osobního účtu na stránkách Sputniku (odkaz Zrušit účet v položce Nastavení);
b) zasláním odvolání způsobem uvedeným v článku 10 Kontakty.
3) odvolání souhlasu se zpracováním cookie (odmítnutí zpracování cookie).
Odvolat svůj souhlas (odmítnout zpracování) můžete podle pokynů, stanovených v Zásadách použití cookie a automatického protokolování. V závislosti na typu cookies mohou být automaticky vymazány po zavření prohlížeče v zařízení. Pokud automatické vymazání není zajištěno, zpracování se zastaví po odvolání Vašeho souhlasu.
4) odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely, které nesouvisejí s využíváním informačních zdrojů.
Souhlas můžete odvolat zasláním žádosti způsobem uvedeným v článku 10 Kontakty.
5.8. Právo podat stížnost kontrolnímu orgánu.
Máte-li jakékoli pochybnosti o tom, jak zpracováváme Vaše údaje, chráníme a dodržujeme Vaše práva, máte právo podat stížnost u příslušného kontrolního orgánu ve Vaší zemi.
Kontakty na příslušný kontrolní orgán můžete najít na webové stránce Evropské rady pro ochranu údajů.
5.9. Žádost o další informace k identifikaci subjektu údajů.
Pokud nejsou pro realizaci Vašich práv Vámi poskytnuté informace dostatečné, můžeme po Vás požadovat další informace za účelem ověření Vaší identity. Snažíme se požadovat minimální nezbytný obsah dalších informací. Pokud neposkytnete další informace, nebudeme moci realizovat Vaše práva. Pokud se domníváte, že při vyžádání dalších informací porušujeme Vaše práva, můžete podat stížnost u příslušného kontrolního orgánu.
5.10. Podmínky poskytování informací o Vašich právech.
Informace týkající se výkonu Vašich práv jsou poskytovány zdarma. Pokud je Vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména z důvodu její opakované povahy, můžeme odmítnout odpovědět nebo účtovat poplatek za poskytnutí požadovaných informací.
5.11. Jak můžete uplatnit svá práva.
Pro uplatnění Vašich práv nabízíme několik způsobů:
1) pomocí elektronického formuláře zpětné vazby, který je k dispozici na webových stránkách, nám můžete poslat odvolání týkající se ochrany Vašich osobních údajů;
2) uplatnit Vaše práva, pokud je to vhodné, samostatně při používání možností Vašeho osobního účtu;
3) v případě závažnějších problémů se můžete obrátit přímo na inspektora pro ochranu údajů: privacy@sputniknews.com.
5.12. Kdy nemůžeme uplatnit Vaše práva.
V souladu s článkem 23 GDPR můžeme omezit rozsah našich povinností a Vašich práv, pokud to vyžadují právní předpisy Evropské unie nebo členského státu Evropské unie.
Tato omezení se mohou vztahovat na Vaše osobní údaje:
1) v rámci zajištění národní bezpečnosti;
2) pro ochranu;
3) pro veřejnou bezpečnost;
4) při předběžném ověření, vyšetřování, identifikaci osoby nebo stíhání trestných činů nebo výkonu trestních sankcí, včetně ochrany a předcházení ohrožení veřejné bezpečnosti;
5) pro jiné důležité účely veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu, ve kterém se nacházíte, zejména důležité hospodářské nebo finanční zájmy Evropské unie nebo členského státu, včetně měnových, rozpočtových a daňových otázek, zdravotní péče a sociálního zabezpečení;
6) za účelem ochrany nezávislosti soudu a soudních řízení;
7) za účelem předcházení, vyšetřování, identifikace a stíhání porušení etických principů regulovaných povolání;
8) pro výkon kontrolní, inspekční nebo regulační funkce spojené s výkonem úředních pravomocí;
9) pro Vaši ochranu nebo ochranu Vašich práv a svobod jiných osob;
10) za účelem uplatnění práva podávat občanskoprávní žaloby a plnění rozhodnutí zahraničních soudů.
Také pro realizaci určitých práv existují zvláštní podmínky, bez nichž nelze toto právo realizovat, a to:
Vyloučení tykající se práva na vymazání:
1) výkon práva na svobodu projevu a informací;
2) výkon zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování v souladu s právními předpisy Unie nebo členského státu nebo výkon úkolů, prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu úředních pravomocí, které jsou nám svěřeny zákony Evropské unie nebo členského státu;
3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
4) pro archivaci ve veřejném zájmu, pro vědecký nebo historický výzkum nebo statistické účely;
5) pro zahájení, vykonání nebo obranu trestních řízení.
Vyloučení týkající se práva na omezení (blokování) zpracování:
1) s Vaším souhlasem stanovit, provádět nebo bránit právní požadavky;
2) pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby;
3) za účelem prosazování důležitých veřejných zájmů Evropské unie nebo členského státu.
Pokud nemůžeme realizovat Vaše právo na Vaši žádost, zašleme Vám odůvodněné odmítnutí.
Máte-li jakékoli pochybnosti o tom, jak zpracováváme Vaše údaje, chráníme a dodržujeme Vaše práva, máte právo podat stížnost u příslušného kontrolního orgánu ve Vaší zemi.
Kontakty na příslušný kontrolní orgán naleznete na webové stránce Evropské rady pro ochranu údajů.
6. Cookie a automatické protokolování
K dosažení cílů uvedených v článku 3.2. Politiky, používáme technologie cookie a automatické protokolování dat.
Soubor cookie – je malý textový soubor, který je uložen v zařízení (počítač, tablet, smartphone atd.).
Automatické protokolování má podobu souboru protokolu a je používáno našimi webovými servery a zabezpečovacími systémy.
Zpracování těchto údajů je určeno výhradně k bezpečnému využití našich informačních zdrojů a ke zlepšení kvality jejich práce.
Tyto informace nepoužíváme k identifikaci Vaší osoby a tato data nekombinujeme s jinými daty, neposkytujeme je a nevytváříme osobní uživatelské profily.
Podrobné informace o používání těchto technologií najdete v Zásadách používání cookies a automatického protokolování.
7. Informace o zajištění poskytování osobních údajů do třetích zemí
Při styku s dodavateli, jejichž země nepatří mezi země, které zajišťují správnou úroveň ochrany osobních údajů, používáme standardní smluvní podmínky doporučené Evropskou komisí. Přijali jsme bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů v souladu s nejlepšími postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů. K ochraně Vašich informací používáme preventivní opatření.
8. Bezpečnost údajů
Osobní údaje, které shromažďujeme a ukládáme, jsou považovány za důvěrné informace. Jsou chráněny před ztrátou, změnou nebo neoprávněným přístupem. K tomu používáme technické prostředky a organizační opatření. Neustále zlepšujeme naše systémy ochrany dat.
Během našeho zpracování provádíme postup posouzení dopadů na ochranu údajů, abychom identifikovali rizika pro Vás. Zjištěná rizika minimalizujeme pomocí technických a organizačních ochranných opatření.
Jste zodpovědní za heslo k Vašemu účtu na našem webu, který vám poskytujeme. Toto heslo musíte uchovávat v tajnosti a nikdy jej nikomu nepředávat.
9. Změny Zásad ochrany osobních údajů
Vyhrazujeme si právo na změnu Politiky.
O změnách Politiky Vás budeme informovat všemi dostupnými způsoby (prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedli při registraci, prostřednictvím našich informačních zdrojů při návštěvě).
Žádáme Vás, abyste pravidelně kontrolovali každou aktualizaci Politiky.
10. Kontakty
Chcete-li nám poslat žádost týkající se ochrany osobních údajů, můžete použít formulář zpětné vazby, který je k dispozici na webových stránkách.
V případě nejdůležitějších otázek souvisejících s ochranou osobních údajů se můžete obrátit přímo na inspektora pro ochranu údajů:
Jméno: Dmitrij
Příjmení: Naimushin
E-mail: privacy@sputniknews.com
Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontakty se používají pouze pro komunikaci ohledně zpracování a ochrany osobních údajů. Žádosti, které se netýkají ochrany osobních údajů, nebudou brány v úvahu.
Chcete-li zaslat žádost, která se netýká ochrany osobních údajů, žádáme Vás, abyste použili adresu ze seznamu kontaktů Společnosti na webové stránce https://cz.sputniknews.com/docs/index.html.
Pozor! Pozorně si vybírejte oddělení dle tématu Vaší žádosti. Pokud zvolíte nesprávné oddělení, Vaše žádost může zůstat nezodpovězena, protože oddělení odpovídají pouze v rámci své působnosti.
Poslední aktualizace Politiky: 18.03.2020
Informační zdroje, na které se vztahují zásady ochrany osobních údajů
Webové stránky: https://sputniknews.com; https://mundo.sputniknews.com; https://fr.sputniknews.com; https://br.sputniknews.com; https://cz.sputniknews.com; https://it.sputniknews.com; https://pl.sputniknews.com; https://sputniknews.gr; https://sputniknewslv.com; https://sputniknews.lt; https://ru.sputniknewslv.com; http://lv.sputniknews.ru; https://ru.sputniknews.lt, http://sputnikimages.com, http://baltnews.ee, http://baltnews.lt, http://baltnews.lv; https://snanews.de
Mobilní aplikace: Sputnik (iOS; Android): International/English, Mundo/Spanish, Brasil/Portuguese, Česká republika/Czech, Deutschland/German, France/French, Ελλάδα/Greek, Italia/Italian, Lietuva/Lietuvos, Литва/Russian, Latvija/Latvian, Латвия/Russian, Polska/Polish, Sputnik Trending (iOS; Android): English, Español
Služby třetích stran
Google Analytics (https://www.google.com/analytics/)
Google Adsense (https://www.google.com/adsense/)
comScore (https://www.comscore.com/)
Doubleclick by Google (https://www.doubleclickbygoogle.com/)
Taboola (https://www.taboola.com/)
AdRiver (http://www.adriver.ru)
Yandex.Metrika (https://metrika.yandex.ru/)
LiveInternet (https://www.liveinternet.ru/)
Postquare (http://www.postquare.com/)
AdFox (https://www.adfox.ru/)
Yandex.Direct (https://direct.yandex.ru/)
BEACONSPARK LTD (Engageya; Postquare)
WMG International, inc. (WMG)
ООО "ССП Нетворк" (Between Exchange)
Flurry* (http://flurry.com) - Tento servis může být použit jen tehdy, pokud používáte naši mobilní aplikaci pro Android nebo iOS
Zprávy
0
Chcete-li se zapojit do diskuse,
přihlaste se nebo se zaregistrujte
loader
Chaty
Заголовок открываемого материала