18:21 12. srpna 2020
Slovensko
Získat krátkou URL
8453
Sledujte nás na

Občanské sdružení ICOCRIM (Mezinárodní výbor pro boj s organizovaným zločinem, terorismem a korupcí) naposledy upoutalo pozornost českých médií v polovině prosince loňského roku. Tehdy zpravodaj portálu seznamzpravy.cz v jedné z reportáží popsal údajně podezřelou činnost této organizace, k níž mělo dojít na území České republiky a Slovenska.

Samotné sdružení ICOCRIM je mimo jiné známo i v Rusku, kde byla jeho činnost v roce 2013 dokonce zakázána. Stalo se tak kvůli trestním aktivitám, k nimž došlo během jeho působení na území RF. Organizace byla zastoupena ve čtyřech ruských městech a její představitelé hlásali spřízněnost se státními strukturami a veřejnými organizacemi, včetně prezidentské správy Ruské federace, vlády, Státní dumy, Rady bezpečnosti, a dokonce i Ministerstva zahraničních věcí RF.

Na konci listopadu roku 2012 ministerstvo vnitra informovalo o tom, že členové ICOCRIMu vymohli od obyvatelů Moskvy celkem 1,5 milionu dolarů. Podle daného ministerstva byl navíc i název této organizace původně fiktivní. Dle současné legislativy je totiž činnost v boji proti organizovanému zločinu, terorismu a korupci výlučně připisována pravomoci donucovacích orgánů a zvláštních služeb.

Spřízněnost slovenského ICOCRIMu s pobočkou v Rusku popíral ve zprávě komunikačního oddělení daného sdružení i slovenský ředitel organizace, Josef Zaťko. „S ruskou pobočkou ICOCRIMu nemáme nic společného. Nikdy jsem v Rusku nebyl a ani jsem se s členy ICOCRIMU z Ruska nikdy nesetkal. Tudíž ani nemohu tuto situaci hodnotit. Slovenský ICOCRIM je samostatná organizace a já se mohu vyjádřit jen k činnosti na Slovensku, protože jsem statutární zástupce — prezident slovenského ICOCRIMu."

Organizace se zvláštní pověstí v Česku, na Slovensku a v Rusku

Ve všech třech zemích se opětovně vznášela otázka o původu vojenských titulů v ICOCRIMu, soudobé činnosti spolku a jeho poselství. Podle informací na stránkách ICOCRIM Slovac Bureau tento mezinárodní výbor působí od roku 1998. Na začátku sdružení ICOCRIM sídlilo v německém městě Bochum a od prosince roku 2004 pak v Paříži, ve Francii. Hlavním posláním organizace je součinnost s legislativními orgány a se silovými strukturami zemí, které jsou členy OSN a Evropské unie. Jedná se o aktivity související s prevencí zvlášť závažných zločinů, které souvisí s mezinárodním terorismem, mezinárodním organizovaným zločinem a korupcí, a to v souladu s právními normami těchto zemí.

Sputnik kontaktoval zpravodaje českého portálu Seznam Zprávy, Josefa Mačího, s dotazy o ICOCRIMu. Novinář odkázal na vlastní reportáž, která podle jeho názoru obsahuje vyčerpávající informace o daném. Z tohoto důvodu, aby byly přiblíženy informace a pochopen význam ICOCRIMu, realizoval Sputnik rozhovor s Jozefem Zaťkou, prezidentem dané organizace na Slovensku.

Proces jmenování generálů v daném sdružení

Zaťko uvedl, že statut byl organizaci přidělen na ministerstvu vnitra a umožnuje tak v rámci organizace jmenování vlastních důstojníků. ICOCRIM je mimo jiné chráněnou značkou. Podle Zaťka statut sdružení umožnuje, aby mělo logo, zástavu, průkazy, vlastní uniformy a hodnotné označení. Zejména článek 6 umožnuje organizaci jmenovaní hodností vlastním členům. Sputnik také zjistil, že tento dokument není ve volném přístupu a je k nahlédnutí na žádost na Ministerstvu vnitra Slovenska.

„Podle statutu, který je schválen státním orgánem Ministerstva vnitra SR, je nám umožněno nosit uniformy a taktéž používat hodnotné označení. Nejsme generály ministerstva obrany či policie. Žádný člen netvrdí, že patří k ministerstvu obrany nebo státním složkám. I přesto máme na našem společenském oblečení nebo na všech našich uniformách hodnotné označení, stejně jako jej mají podle svého statutu dobrovolní hasiči a městská policie. Naše uniformy již byly prověřeny i příslušným orgánem, a to na základě anonymního udání," prozradil Josef Zaťko. Poté k tomu podotknul, že nikdo z ICOCRIMU netvrdí, že je policistou nebo příslušníkem tajné služby. Podle něj tak sdružení využívá pouze to, co mu zákon a státní orgán, Ministerstvo vnitra Slovenska, povolil.

Podle Zaťka ICOCRIM a jeho činnost zkoumalo Krajské ředitelství PZ Nitra s negativním výsledkem. Uniformy byly řešeny Obvodním úřadem Nové Zámky a také s negativním výsledkem. Všechna podání byla podána na prověření státním orgánům občany SR.

Ukrajinské lodě u krymského pobřeží
© Foto : Press Service of the Federal Security Service of Russia for the Crimean Republic
Co se týče vojenských titulů ředitel ICOCRIMu Slovensko uvedl, že je organizace uděluje na základě činnosti a vzdělání: „Hodnotné označení udělujeme na základě aktivit a na základě toho, kdo jaký je a jaké má vzdělání." O svém vlastním titulu se Zaťko vyjádřil následně: „Mně udělili hodnost zakládající členové ICOCRIMU, byl jsem generálmajor a po dvou letech povýšen na generálporučíka. Vše podle statutu a udílení hodností."

„Co se týče ČR, máme tam své partnery a kolegy, kteří jsou ochotni spolupracovat s ICOCRIMem. Žádná organizace není v ČR registrována. Jsou to však naši členové, kteří s námi spolupracují a nosí naše uniformy i hodnotné označení. A nic neporušili. Já také používám uniformu jako generál-poručík ICOCRIMu a nikdy jsem s tím neměl v Polsku nebo Srbsku, na Slovensku a na Ukrajině, kde organizujeme mezinárodní vědecké konference, problém," vysvětlil Zaťko.

Aktivity sdružení a jeho výsledky

Podle Josefa Zaťky ICOCRIM připravil několik mezinárodních konferencí o situaci na Ukrajině, s jejichž průběhem a obsahem se lze seznámit na stránkách sdružení. Ředitel organizace popisuje událost následovně: „Pozval jsem do Kyjeva Slováky a Poláky. Byl jsem oceněn Evropskou univerzitou v Kyjevě jako Doctor honoris causa. Zajímal jsem se o situaci, která tam je, u vědeckých pracovníků na univerzitách na Ukrajině. Organizuji to jako manažer a vyjadřují se k tomu odborníci práva, národní bezpečnosti a mezinárodního práva."

Také dodal, že Ukrajina v současné době věnuje velkou pozornost bezpečnosti a tajným službám. Zaťko se proto domnívá, že kdyby se dopustil nějaké protizákonné akce nebo politické aktivity, dávno by byl zavřen nebo by mu byl zakázán vstup na Ukrajinu. Podle prezidenta slovenské pobočky ICOCRIMu je ale situace zcela jiná.

„Naopak dostávám vysoké ocenění. Ukrajinská církev mě pětkrát ocenila. Ocenil mě nejvyšší představitel ukrajinské církve a modlili se tam za mě v Sokalu. Připravil jsem charitativní projekt přes organizace Charitas se sídlem v Sokalu na Ukrajině. Bylo tam přítomno 20 kněží řecko-katolické církve z Ukrajiny a jednalo se o poutní cestu kněží přes Polsko, Česko, Rakousko a Slovensko. Bydleli u mě na penzionu, kde jsem se o ně staral. Modlili se, hovořili jsme s profesory, navštěvovali nás lidé. Dostal jsem za to ocenění od biskupa Koltuna," uvedl Zaťko.

Činnost ICOCRIMu v roce 2018: Česko, Polsko a OLAF

Dané sdružení podle Zaťky realizovalo různé aktivity v České republice a v Polsku. K práci v Česku Zaťko uvedl, že spolupracovníci ICOCRIMu zorganizovali v ČR mezinárodní konferenci s názvem Bezpečnost. Extremismus. Terorismus, Konference se zúčastnili představitelé národní ukrajinské policie, představitelé ICOCRIMu a představitelé Policejní akademie ČR. „Byl tam profesor Nečas, který je garantem pro národní bezpečnost a učí na Univerzitě Mateja Bela v Banskej Bystrici a který byl rovněž rektorem na Vysoké škole bezpečnostního managementu, s níž také spolupracujeme," dodal Zaťko.

„Co se týče organizované trestné činnosti a terorismu, můžeme říci, že jsme realizovali hodně činností a spolupracovali s našimi partnery v Polsku. Je to vysoká škola Apeiron v Krakově, která se zabývá veřejnou a soukromou bezpečností. Organizovali jsme mezinárodní konference. A také tam mají lidi v uniformě. Přichází tam vojáci, chodí tam různí pracovníci státních složek. Tuto mezinárodní konferenci jsme připravovali dvakrát — v Polsku a v České republice," informoval Zaťko.

Dalším bodem na pracovním seznamu jsou podle ředitele slovenského ICOCRIMu podněty k rozkrádání evropských fondů na OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům), generální prokuraturu. Zaťko prozradil, že předávají své informace trestním organům a že získal poděkování od úřadu cizinecké policie, kterému poskytli informace.

K údajné spolupráci s OLAFem se ve své reportáže vyjádřil i zpravodaj portálu Seznam Zprávy, Josef Mačí. Podle jeho údajů v evropském orgánu o ICOCRIMu nic neví a společné aktivity se sdružením reportérovi nepotvrdili. „Nevíme o žádném partnerství s organizací ICOCRIM," odpovědělo reportérovi tiskové oddělení úřadu.

Kdo je Josef Zaťko? Jeho vzdělání a profesní cesta vlastními slovy

Zaťko začal své studium na Pohotovostním úřadě veřejné bezpečnosti v 19 letech. Získal policejní vzdělání a ukončil důstojnickou školu. Studoval také vysokou školu: Fakultu vyšetřování a bezpečnosti v Bratislavě, která po revoluci změnila svůj název na Akademii Policejního sboru. Následně pokračoval ve studiu na Právnické fakultě Univerzity Komenského.

„Mám ukončené právnické vzdělání, udělal jsem doktorát. Taktéž mám kurzy CIA, FBI, což není nic tajného. Došlo k tomu, když jsem pracoval v bezpečnostních složkách. Dále se vzdělávám, studuji mezinárodní vztahy na Lvovské univerzitě obchodu a práva, kde jsem Doctor honoris causa. Spolupracuji s různými univerzitami, od Užhorodu až po Mariupol. I Charkovská univerzita má velký zájem o spolupráci," dodal Josef Zaťko.

ICOCRIM dubluje státní bezpečnostní aktivity. Z jakých důvodů se k těmto aktivitám hlásí?

Ředitel sdružení v rozhovoru tvrdí, že všichni členové pracují v organizací dobrovolně a hradí si své aktivity z vlastních finančních zdrojů. „ICOCRIM si financujeme sami. Každý člen si nechává šít vlastní generální uniformu, za kterou si zaplatí. Platíme i košile, trička, odznáčky, nálepky. Nejsme na nikoho napojení a nikdo nemůže říci, že si nás koupil," popsal činitel.

Dále k celé věci dodal, že rád své dlouholeté zkušenosti využije a zhodnotí i pro státní zpravodajské služby. „Jelikož jsem pracoval 30 let v bezpečnostních složkách, byl jsem ve slovenské informační službě povýšen na hodnost plukovníka a mám vyznamenání slovenské informační služby… Za to, že jsem poukázal na korupci a poskytl jsem informace do informačního toku slovenské informační služby o tom, jak někteří představitelé státního úřadu prodávali státní občanství Číňanům, kteří neznají slovenský jazyk. Slovenska informační služba a policie disponují velkým množstvím informací, ale je to všechno hodně zpolitizované," dodal závěrem Josef Zaťko.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce

Více:

Policie obviňuje deset Čechů z hospodářských zločinů a poškození zájmů EU
Ředitel německé zpravodajské služby označil Rusko za „nepohodlného souseda“
EU uzákonila sankce proti zpravodajské službě Íránu
Může být Praha vyškrtnuta kvůli korupci a mrakodrapům ze seznamu UNESCO?
Korupce, drogy, ztráty na zemi – Afghánistán je „černá díra“ pro amerického plátce daní
Štítky:
cizinci, zpravodajské služby, ocenění, titul, jmenování, vyšetření, reportáž, katolictví, konference, církev, vyznamenání, občanství, rozhovor, informace, spolupráce, bezpečnost, korupce, policie, Ministerstvo vnitra, CIA, FBI, Česká republika, EU, Polsko, Slovensko, Ukrajina
Pravidla společenstvíDiskuse
Komentovat pomocí SputnikuKomentovat pomocí Facebooku
  • Komentář