05:57 07. července 2020
Slovensko
Získat krátkou URL
15873
Sledujte nás na

Vláda Slovenska bude muset čelit čtyřem právním řízením ze strany Evropské komise. Vyplývá to z měsíční zprávy, která zveřejňuje informace o právních krocích proti členským státům, které podle evropského práva nesplnily své povinnosti.

O případu informuje zpravodajský portál topky.sk a podotýká, že ve třech případech ze čtyř hrozí Slovensku žaloba u Evropského soudního dvora.

První zpráva se týká oblasti životního prostředí, kde podle Evropské komise Slovensko nezajišťuje náležitou ochranu přírody, kvůli čemuž dochází k výraznému poklesu počtu ptactva. Podle evropského orgánu se jedná o nerespektování směrnic EU o stanovištích a o ptácích, kde slovenská strana selhává v oblasti právních předpisů při schvalování plánů obhospodařování a při těžbě dřeva v chráněných územích.

Evropští právníci upozornili, že při schvalování plánů lesního hospodářství a jejich změn by je měla slovenská vláda posuzovat z hlediska účinků. Ovšem podobné předpisy ve slovenské legislativě chybí. Důsledkem nedodržení takové povinnosti vyplývající ze směrnice o biotopech se stal pokles populace tetřeva (Tetrao urogallu).

Mimo jiné Slovensko podle EK nepřijalo dostatečná ochranná opatření pro tetřeva, jak to požaduje směrnice o ptácích, ani plány řízení pro příslušné zvláštní chráněné území. Současně má Slovensko dva měsíce na nápravu situace, než EK předloží případ Evropskému soudnímu dvoru. Slovensko a dalších osm zemí dostalo od Evropské komise další výzvu pro zvýšení plnění nařízení EU o invazivních nepůvodních druzích.

Dále Evropská komise vytkla Slovensku problematické body v oblasti vnitřního trhu, průmyslu a podnikání. Zejména se jedná o dodržování spravedlivé hospodářské soutěže a transparentnosti v záležitostech přímého zadání zakázky na poskytování softwarových služeb, které umožňují provádění veřejných zakázek on-line prostřednictvím elektronického trhu.

Výhrady EK spočívají v tom, že Slovensko zadalo přímo bez soutěžního a transparentního postupu smlouvu témuž provozovateli, který již poskytuje jiné softwarové služby, čímž se porušila pravidla EU v oblasti veřejných zakázek.

Čtvrtým případem je bod z oblasti spravedlnosti. Slovensko podle EK nedostatečně provedlo právní předpisy EU v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

Ve třech posledních záležitostech má Slovensko dva měsíce na to, aby reagovalo na tvrzení Komise. V opačném případě může být věc postoupena Evropskému soudnímu dvoru.

Více:

Slovensko vybírá 3D radary. Kdo zvítězí: USA, Turecko anebo třeba Izrael?
Fico: Slovensko není čistě právní stát
Česko a Slovensko vyzvaly RF a USA k aktivnímu dialogu o INF
Pozor! Polské maso z nemocných krav se dostalo na Slovensko
Štítky:
lesy, porušení zákona, legislativa, průmysl, příroda, zpráva, soud, Evropská komise, Brusel, Slovensko
Pravidla společenstvíDiskuse
Komentovat pomocí SputnikuKomentovat pomocí Facebooku
  • Komentář